Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 17663683
Đang online: 44
Đăng ngày: 12/12/2018
Xóa án tích là một trong những nội dung quan trọng trong Luật hình sự Việt Nam, quy định xóa án tích đối với cá nhân bị kết án được quy định tại Điều 69 đến Điều 73 Chương X, Điều 107 Mục 5 Chương XII – Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây gọi chung là Bộ luật Hình sự năm 2015). Những quy định về xóa án tích ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người bị kết án vì trong một số trường hợp nếu chủ thể của tội phạm đã bị kết án thuộc trường hợp có án tích nhưng chưa được xóa án tích là một trong những cơ sở để định tội, để định khung hình phạt (tái phạm, tái phạm nguy hiểm) hoặc quyết định hình phạt trong phạm vi một khung hình phạt (tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự) được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bộ luật Hình sự năm 2015 ra đời với nhiều sửa đổi liên quan đến xóa án tích đối với người bị kết án, như quy định các trường hợp bị kết án nhưng không có án tích, rút ngắn thời gian xóa án tích, cách tính thời hạn xóa án tích cũng như thủ tục pháp lý thuận lợi hơn cho người bị kết án. Sự sửa đổi này thể hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta là khuyến khích, giúp người phạm tội tích cực cải tạo tốt, chấp hành tốt pháp luật, sớm tái hòa nhập cộng đồng để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình.

Ngoài các quy định về xóa án tích trong trường hợp đặc biệt (Điều 72 BLHS), thời hạn xóa án tích căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên hay điều kiện để được xóa án tích là không được phạm tội mới trong thời hạn xóa án tích (khoản 1, 2 Điều 73 BLHS) không có sự thay đổi so với BLHS năm 1999, thì các quy định khác về xóa án tích đối với cá nhân bị kết án trong BLHS 2015 đã có những sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Các trường hợp không có án tích đó là:

- Người bị kết án về tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng với lỗi vô ý và người được miễn hình phạt (khoản 2 Điều 69 BLHS).

- Người bị kết án là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đối với mọi trường hợp phạm tội (điểm a khoản 1 Điều 107 BLHS).

- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng dù là lỗi cố ý hay vô ý và tội rất nghiêm trọng với lỗi vô ý (điểm b khoản 1 Điều 107 BLHS).

- Người dưới 18 tuổi bị áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng quy định tại Mục 3 Chương XII BLHS.

2. Điều kiện để được xóa án tích:

- Thời hạn xóa án tích trong trường hợp đương nhiên xóa án tích, theo khoản 2 Điều 70 BLHS quy định: 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo; 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm; 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm; 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

- Thời hạn xóa án tích đối với xóa án tích theo quyết định của Tòa án, khoản 2 Điều 71 BLHS quy định: Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây: 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo; 03 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm; 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm; 07 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

- BLHS năm 2015 quy định thời hạn xóa án tích căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên và thời điểm tính thời hạn xóa án tích được tính từ khi chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách của án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án. Tuy nhiên trong thời hạn quy định này cần phải chấp hành xong các quyết định còn lại có trong bản án bao gồm cả hình phạt bổ sung. Trong trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 70 BLHS hoặc điểm a khoản 2 Điều 71 BLHS người phạm tội được xóa án tích khi người phạm tội chấp hành xong hình phạt bổ sung.

- Nếu như người bị kết án chưa được xóa án tích mà thực hiện hành vi phạm tội mới và bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật thì thời hạn để xóa án tích cũ được tính lại kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo của bản án mới hoặc từ ngày bản án mới hết thời hiệu thi hành (khoản 2 Điều 73 BLHS).

- Trường hợp xóa án tích cho người bị kết án là người dưới 18 tuổi, BLHS quy định: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đương nhiên được xóa án tích trong thời hạn: 06 tháng trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo; 01 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm; 02 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm; 03 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm tính từ khi chấp hành xong hình phạt chính, chấp hành xong thời gian thử thách của án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới (khoản 2 Điều 107 BLHS).

3. Bộ luật Hình sự 2015 đã quy định rõ trường hợp xóa án tích trong trường hợp phạm nhiều tội, trong đó có tội thuộc trường hợp đương nhiên xóa án tích, có tội thuộc trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án thì phải căn cứ vào thời hạn quy định tại Điều 71 BLHS 2015 (là trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án) Tòa án quyết định xóa án tích cho người đó (khoản 3 Điều 73 BLHS).

4. Thủ tục xóa án tích thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích: Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án. Trường hợp xác định được người bị kết án có đủ điều kiện xóa án tích, Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp phải ghi “đã được xóa án tích” vào lý lịch tư pháp của người đó và cấp Phiếu lý lịch tư pháp có ghi “không có án tích” khi được yêu cầu (khoản 4 Điều 70 BLHS)./.

 

Hiền Nguyễn 


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
  

​Thông báo truy tìm chủ sở hữu xe mô tô  đang bị tạm giữ tại Công an huyện Đức Phổ, xem chi tiết tại: http://www.quangngai.gov.vn/vi/cat/pages/qnp-thongbaotruytimchuso-qnpnd-18303-qnpnc-2-qnpsite-1.html

 

  

Công an huyện Tây Trà thông báo tìm chủ sở hữu hợp pháp 32 xe mô tô, xe gắn máy bị tạm giữ tại Công an huyện​.

Danh sách phương tiện: taytratimchusohuuxe_2019_09_03_0842_1.pdftaytratimchusohuuxe_2019_09_03_0842_1.pdf

 

  

Thông báo về việc đón xem các chương trình truyền hình về nhân quyền cụ thể:

1 - Chuyên mục "Chân dung cuộc sống"

- Thời gian: 20:30 thứ Năm hàng tuần

- Kênh phát sóng:  VTV4, Đài truyền hình Việt Nam

2 - Chương trình phát thanh "Nhận diện sự thật"

- Thời gian: 10:30 thứ bảy hàng tuần

- Kênh phát sóng: VOV1 - Đài tiếng nói Việt Nam tần số FM 100 MHZ

3 - Chương trình "Góc nhìn sự thật"

- Thời gian: 20:10 ngày 06/8/2019

- Kênh phát sóng: Kênh truyền hình ANTV

4 - Chương trình "Xây dựng Đảng"

- Thời gian: 20:10

- Kênh phát sóng: Kênh truyền hình ANTV ngày 19/8/2019

 

   

Công an huyện Trà Bồng thông báo truy tìm chủ sở hữu 81 phương tiện các loại vi phạm Luật Giao thông đường bộ .​Danh_sach_phuongtien_vipham_GT_CAH_Son_Ha_18-07-2019.pdf

Xem chi tiết tại chuyện mục An toàn giao thông​

 

   

Ngày 26/6/2019, ​Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã bị can Lê Ngọc Phương với 02 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức". 

Xem chi tiết tại Chuyên mục Truy nã - Truy tìm​

 

  

Quyết định số 436/QĐ-UBND, ngày 11/5/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi​ (tại tây)​

 


Bản quyền © 2012 thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Huỳnh Thanh Tuyền - Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại: 069.4306112
Địa chỉ: 174 Hùng Vương, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi.