Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 15390688
Đang online: 21
Đăng ngày: 10/07/2017
Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (viết tắt là Chỉ thị số 07), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn chỉ đạo việc thực hiện, trong đó, giao trách nhiệm cụ thể cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2017 và 2018.

Theo đó, Công an tỉnh (do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ công thực hiện) được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các nh​iệm vụ, ​đó là:

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư của tỉnh (Ban Chỉ đạo Đề án 896 tỉnh).

- Tham mưu Ủy ban nhân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho Công an các đơn vị, địa phương.

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước công dân, các nội dung của Chỉ thị số 07 và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến từng hộ gia đình, từng người dân, nhất là về vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành và sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của nhân dân trong quá trình triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nghiệp vụ thu thập thông tin dân cư.

- Bảo đảm các điều kiện về nhân lực để thực hiện công tác xây dựng, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Trong quá trình triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an tỉnh nhận và tổ chức cấp, phát tài liệu, Phiếu thu thập thông tin dân cư cho Công an huyện, thành phố; Công an huyện, thành phố tổ chức cấp phát tài liệu, Phiếu thu thập thông tin dân cư cho Công an xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là Công an cấp xã) để Công an cấp xã tổ chức phát phiếu, hướng dẫn công dân kê khai Phiếu thu thập thông tin dân cư; trong quá trình này, Công an cấp xã phối hợp với các ban, ngành và chính quyền địa phương tổ chức thu thập, kiểm tra, đối chiếu thông tin, ký xác nhận và chuyển Phiếu thu tập thông tin dân cư lên Công an huyện, thành phố. Công an huyện, thành phố phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp đối chiếu, so sánh, kiểm tra thông tin cơ bản của công dân được thu thập; giải quyết những sai, khác trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu cư trú, bảo đảm thống nhất về thông tin trong quá trình thu thập; sau đó, scan Phiếu thu thập thông tin dân cư và truyền dữ liệu đã được scan về Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an; Phiếu thu thập thông tin dân cư được lưu trữ, quản lý tại Tàng thư hồ sơ hộ khẩu của Công an huyện, thành phố. Đối với các trường hợp công dân Việt Nam đang cư trú tại nước ngoài, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan Công an tiến hành thu thập thông tin cơ bản và truyền dữ liệu về Bộ Công an; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an tỉnh tiến hành thu thập thông tin cơ bản của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ phụ vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam do đơn vị quản lý để phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong quá trình thực hiện, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí tăng thời lượng truyền thông về vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ở địa phương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án 896, trong đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Trưởng Công an huyện, thành phố là Phó Ban Thường trực để chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 896.

Sau khi đã hoàn thành việc truyền dữ liệu về Bộ Công an, Công an tỉnh có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan xác định nhu cầu, mức độ khai thác thông tin dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; bố trí địa điểm và các điều kiện hạ tầng kỹ thuật cần thiết khác phục vụ việc lắp đặt trang thiết bị, kết nối đường truyền; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu trong quá trình xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Mong rằng, với sự quan tâm chỉ đạo thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh,  sự phối hợp thực hiện của các sở, ngành, chính quyền địa phương và Nhân dân, trong 02 năm 2017 - 2018, sẽ hoàn thành mục tiêu chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin các thông tin cơ bản của tất cả công dân của tỉnh nói riêng và trên cả nước nói chung, nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đáp ứng nhanh chóng, chính xác các yêu cầu chính đáng của Nhân dân./.

Bích Ngọc


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
  

Tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp: Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ 94 xe mô tô, xe gắn máy các loại vi phạm Luật Giao thông đường bộ (Có danh sách đính kèm theo)DanhSach_xe_tangvat_phuongtien_vipham_CAH_Mo_Duc_25-5-2018.pdfDanhSach_xe_tangvat_phuongtien_vipham_CAH_Mo_Duc_25-5-2018.pdf

Xem chi tiết​

 

  

Tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp: Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ 08 xe máy các loại DanhSach_Xe_tam_giu_can_ChuSH_tai_CAHSonTinh_16-5-2018.pdfDanhSach_Xe_tam_giu_can_ChuSH_tai_CAHSonTinh_16-5-2018.pdf​

Xem chi tiết

 

  

​​THÔNG BÁO: Tuyển sinh người DTTS đào tạo tại Trường Văn hóa I năm 2018

Ngày 18/5/2018, Hội đồng tuyển sinh Công an tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch số 1559/KH-HĐTS-PV11(PX13) về việc tuyển sinh người dân tộc thiểu số đào tạo tại Trường Văn hóa I năm 2018, nội dung cụ thể xem tại chuyên mục Có thể bạn chưa biết (xem chi tiết)​ 

 

  

Qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện và đang tạm giữ 45 mô tô, xe máy vi phạm Luật giao thông đường bộ (có danh sách kèm theo).

Đến nay, số  xe trên đã quá thời hạn tạm giữ nhưng chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến xử lý hoặc có trường hợp đến nhưng không chứng minh được nguồn gốc và quyền sở hữu hợp pháp của phương tiện.

Công an huyện Bình Sơn thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp các xe mô tô, xe máy nêu trên mang đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp của phương tiện đến tại Công an huyện Bình Sơn (qua Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động) để liên hệ giải quyết.

Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Công an huyện, nếu chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến để giải quyết, Công an huyện sẽ làm thủ tục và xử lý theo quy định của pháp luật. Mọi yêu cầu, khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.​

File đính kèm : cahuyenbinhson_thongbao_2018_04_11_0342_1.pdfcahuyenbinhson_thongbao_2018_04_11_0342_1.pdf

 

  
Mẫu đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019
File đính kèm: KHCN_2018_04_16_0448_1.rarKHCN_2018_04_16_0448_1.rar

 

  

Thông báo tuyển sinh vào các trường Công an nhân nhân năm 2018​

File đính kèm: thongbaotuyensinh2018_2018_03_29_0145_1.docthongbaotuyensinh2018_2018_03_29_0145_1.doc

 


Bản quyền © 2012 thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Huỳnh Thanh Tuyền - Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại: 069.4306112
Địa chỉ: 174 Hùng Vương, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi.