Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 15532080
Đang online: 42
Đăng ngày: 10/01/2018
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể trong công tác quản lý nhà nước đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (viết tắt là Quy chế phối hợp).

Quy chế phối hợp được áp dụng đối với lực lượng Công an tỉnh - cơ quan chủ trì thực hiện và các đơn vị phối hợp là: Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công thương và UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự dựa trên nguyên tắc bảo đảm tuân thủ theo quy định của pháp luật và tạo điều kiện để các đơn vị đầu tư kinh doanh hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, xây dựng các văn bản chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật; phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý vi phạm về an ninh, trật tự; phát hiện, ngăn chặn xử lý các hành vi lợi dụng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để vi phạm pháp luật; phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo việc cấp bản sao hợp lệ các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với các khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa cho các cơ sở; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện việc lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện quy chế; phối hợp trong công tác kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cung cấp, trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các doanh nghiệp ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự theo định kỳ hoặc đột xuất khi có đề nghị của Công an tỉnh; phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh và kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp với tình hình thực tế.

Sở Y tế có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các điều kiện hoạt động theo quy định đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage), bảo đảm có tủ thuốc, cơ số thuốc, các trang bị cần thiết và bác sỹ trực tại cơ sở; phối hợp tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành; quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage), dịch vụ phẩu thuật thẩm mỹ.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các ngành chức năng phân công cán bộ có chuyên môn tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử không kết nối mạng; kiểm tra việc treo, đặt biển hiệu của các cơ sở kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự bảo đảm đúng quy định của pháp luật và mỹ quan đô thị của tỉnh; thực hiện công tác quản lý nhà nước trong thẩm định, cấp giấy phép, xếp hạng đối với các cơ sở kinh doanh các dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động đối với người lao động làm việc tại các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định; phối hợp với hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm thuộc lĩnh vực lao động, phòng, chống, tệ nạn xã hội liên quan đến hoạt động của các cơ sở ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thanh, kiểm tra định kỳ việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh ngành nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác đá trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh khí trong phạm vi toàn tỉnh, kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh khí, thiết lập hệ thống phân phối theo quy định, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho các cơ sở kinh doanh khí; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã tuyên tuyền các quy định của pháp luật về hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm đến hoặc động ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; phối hợp thực hiện công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trên lĩnh vực kinh doanh hoạt động in.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan theo thẩm quyền; xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các đơn vị chức năng có liên quan để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo phân cấp quản lý tại địa phương./. Bích Ngọc

 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
  

Hiện nay, Công an huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ 02 ôtô vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gồm:

1. Xe biểm kiểm soát 76K - 4212, nhãn hiệu: IFA L60, loại xe: tải ben, màu sơn: xanh, số máy:2799887-88-06514 và số khung: K6 03285*

2. Xe biển kiểm soát kiểm soát 76B - 0284, nhãn hiệu: UAZ, loại xe: Xe con (du lịch), số loại: 469, dung tích xi lanh: 2445 cm3, số máy: 451MT 20502961, số khung: 475016.

Xin thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp các ôtô trên thì mang đầy đủ các loại giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp của phương tiện đến Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động, Công an huyện Sơn Hà (Thị trấn Di Lang, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) để liên hệ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết​

 

  

Tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp: Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ 94 xe mô tô, xe gắn máy các loại vi phạm Luật Giao thông đường bộ (Có danh sách đính kèm theo)DanhSach_xe_tangvat_phuongtien_vipham_CAH_Mo_Duc_25-5-2018.pdfDanhSach_xe_tangvat_phuongtien_vipham_CAH_Mo_Duc_25-5-2018.pdf

Xem chi tiết​

 

  

Tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp: Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ 08 xe máy các loại DanhSach_Xe_tam_giu_can_ChuSH_tai_CAHSonTinh_16-5-2018.pdfDanhSach_Xe_tam_giu_can_ChuSH_tai_CAHSonTinh_16-5-2018.pdf​

Xem chi tiết

 

  

​​THÔNG BÁO: Tuyển sinh người DTTS đào tạo tại Trường Văn hóa I năm 2018

Ngày 18/5/2018, Hội đồng tuyển sinh Công an tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch số 1559/KH-HĐTS-PV11(PX13) về việc tuyển sinh người dân tộc thiểu số đào tạo tại Trường Văn hóa I năm 2018, nội dung cụ thể xem tại chuyên mục Có thể bạn chưa biết (xem chi tiết)​ 

 

  

Qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện và đang tạm giữ 45 mô tô, xe máy vi phạm Luật giao thông đường bộ (có danh sách kèm theo).

Đến nay, số  xe trên đã quá thời hạn tạm giữ nhưng chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến xử lý hoặc có trường hợp đến nhưng không chứng minh được nguồn gốc và quyền sở hữu hợp pháp của phương tiện.

Công an huyện Bình Sơn thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp các xe mô tô, xe máy nêu trên mang đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp của phương tiện đến tại Công an huyện Bình Sơn (qua Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động) để liên hệ giải quyết.

Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Công an huyện, nếu chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến để giải quyết, Công an huyện sẽ làm thủ tục và xử lý theo quy định của pháp luật. Mọi yêu cầu, khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.​

File đính kèm : cahuyenbinhson_thongbao_2018_04_11_0342_1.pdfcahuyenbinhson_thongbao_2018_04_11_0342_1.pdf

 

  
Mẫu đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019
File đính kèm: KHCN_2018_04_16_0448_1.rarKHCN_2018_04_16_0448_1.rar

 


Bản quyền © 2012 thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Huỳnh Thanh Tuyền - Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại: 069.4306112
Địa chỉ: 174 Hùng Vương, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi.