Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 15303542
Đang online: 19
Đăng ngày: 26/12/2017
Tổng kết thực tiễn hơn 10 năm thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2003 đã bộc lộ một số bất cập, vướng mắc trong quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tiến hành tố tụng như còn thiếu và có những nội dung chưa phù hợp, đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tố tụng; điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán là những người trực tiếp giải quyết vụ án nhưng chỉ được giao những thẩm quyền rất hạn chế nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và tiến độ giải quyết vụ án… Để khắc phục những hạn chế, bất cập trên, BLTTHS năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

1. Về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng

- Chương III BLTTHS năm 2003: chỉ quy định về cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án); người tiến hành tố tụng (Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên; Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án). Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra được quy định duy nhất tại Điều 111 nhưng thiếu các quy định về thẩm quyền của cấp trưởng, cấp phó các cơ quan này. Tại BLTTHS năm 2015: đã mở rộng phạm vi điều chỉnh của chương này theo hướng không chỉ điều chỉnh đối với cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, mà còn điều chỉnh cả cơ quan và người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Trên cơ sở đó, điều chỉnh tên chương thành: “Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng”.

- BLTTHS năm 2015 đã phân định rõ thẩm quyền quản lý hành chính tư pháp với trách nhiệm, quyền hạn tư pháp (các điều 36, 39, 40, 41 và 44). Cụ thể: tại BLTTHS năm 2003 quy định khi được phân công giải quyết vụ án, cấp phó các cơ quan tố tụng chỉ có thẩm quyền tố tụng, không có thẩm quyền hành chính tư pháp. Thẩm quyền hành chính tư pháp chỉ thuộc cấp trưởng hoặc một cấp phó được ủy quyền khi cấp trưởng vắng mặt. BLTTHS năm 2015 đã quy định rõ:

(1) Trong lĩnh vực được phân công phụ trách, cấp phó không chỉ được giao thẩm quyền tiến hành tố tụng mà còn được giao thẩm quyền quản lý hành chính tư pháp;

(2) Những thẩm quyền có tính chất quyết định việc “đóng, mở” một giai đoạn tố tụng, những thẩm quyền liên quan đến việc hạn chế quyền con người, quyền công dân thì giao cho Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện kiểm sát quyết định; những thẩm quyền có tính chất phát hiện hoặc làm sáng tỏ sự thật vụ án giao cho Điều tra viên, Kiểm sát viên trực tiếp quyết định.

- BLTTHS năm 2015 đã bổ sung cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (Điều 35 và Điều 39). Vì BLTTHS năm 2003 quy định cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gồm Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, Cảnh sát biển, các cơ quan khác thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân. Tuy nhiên, theo yêu cầu của công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong giai đoạn mới thì BLTTHS năm 2015 đã bổ sung cơ quan Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Đồng thời, quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của cấp trưởng, cấp phó, Cán bộ điều tra của lực lượng Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

2. Về người có thẩm quyền tiến hành tố tụng

- Đối với tăng quyền, tăng trách nhiệm cho Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán (các điều 37, 42 và 45). BLTTHS năm 2003 chỉ quy định Điều tra viên, Kiểm sát viên là những người trực tiếp giải quyết vụ án nhưng chỉ được giao một số ít các thẩm quyền tố tụng và chủ yếu là những thẩm quyền có tính chất thi hành lệnh, quyết định của thủ trưởng các cơ quan tố tụng. Đến BLTTHS năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung như:

+ Tăng cho Điều tra viên các thẩm quyền:

(1) Yêu cầu hoặc đề nghị cử, thay đổi người bào chữa; yêu cầu cử, thay đổi người phiên dịch, người dịch thuật;

(2) Triệu tập và lấy lời khai người tố giác, báo tin về tội phạm, người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

(3) Quyết định áp giải người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, bị tạm giữ; quyết định dẫn giải người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị hại;

(4) Quyết định giao người dưới 18 tuổi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giám sát;

(5) Quyết định thay đổi người giám sát người dưới 18 tuổi phạm tội;

(6) Thi hành lệnh phong tỏa tài khoản (Điều 37).

+ Tăng cho Kiểm sát viên các thẩm quyền:

(1) Trực tiếp giải quyết và lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm;

(2) Triệu tập và lấy lời khai người tố giác, báo tin về tội phạm, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

(3) Yêu cầu hoặc đề nghị cử, thay đổi người bào chữa; yêu cầu cử, đề nghị thay đổi người phiên dịch, người dịch thuật;

(4) Bắt buộc có mặt khi Cơ quan điều tra tiến hành đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói, thực nghiệm điều tra, khám xét;

(5) Yêu cầu Cơ quan điều tra truy nã, đình nã bị can;

(6) Quyết định áp giải người bị bắt, bị can; quyết định dẫn giải người làm chứng, người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố, bị hại;

(7) Quyết định giao người dưới 18 tuổi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân để giám sát; quyết định thay đổi người giám sát người dưới 18 tuổi phạm tội (Điều 42).

+ Tăng cho Thẩm phán các thẩm quyền:

(1) Quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp cưỡng chế;

(2) Quyết định trưng cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại, thực nghiệm điều tra; thay đổi hoặc yêu cầu thay đổi người giám định; yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu thay đổi người định giá tài sản;

(3) Yêu cầu hoặc đề nghị cử, thay đổi người bào chữa; thay đổi người giám sát người dưới 18 tuổi phạm tội;

(4) Yêu cầu cử, thay đổi người phiên dịch, người dịch thuật;

(5) Quyết định việc thu thập, bổ sung chứng cứ trong giai đoạn chuẩn bị xét xử (Điều 45).

- Mở rộng diện người tiến hành tố tụng (các điều 34, 38, 43 và 48). BLTTHS năm 2003 quy định diện người tiến hành tố tụng gồm: Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên; Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án. BLTTHS năm 2015 đã bổ sung diện người tiến hành tố tụng gồm: Cán bộ điều tra, Kiểm tra viên, Thẩm tra viên và quy định cụ thể nhiệm vụ của họ khi được phân công giúp việc cho Điều tra viên, Kiểm sát viên, Chánh án Tòa án.

- Bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cấp trưởng, cấp phó, cán bộ điều tra các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (Điều 39 và Điều 40). Cụ thể: BLTTHS năm 2003: không quy định nội dung này. Tại Điều 111 chỉ quy định khái quát, có tính nguyên tắc: các cơ quan này phải thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục đối với hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật này. Đến BLTTHS năm 2015: bổ sung hai điều luật mới nhằm quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của cấp trưởng, cấp phó các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

Nội dung sửa đổi, bổ sung đã tạo cơ sở pháp lý cơ bản cho cơ quan, người có thẩm quyền tố tụng thực hiện chức năng, nhiệm vụ được toàn diện, hiệu quả, đảm bảo giải quyết các yêu cầu trong quá trình tham gia tố tụng./.

Đ.T.S

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
  

​​THÔNG BÁO: Tuyển sinh người DTTS đào tạo tại Trường Văn hóa I năm 2018

Ngày 18/5/2018, Hội đồng tuyển sinh Công an tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch số 1559/KH-HĐTS-PV11(PX13) về việc tuyển sinh người dân tộc thiểu số đào tạo tại Trường Văn hóa I năm 2018, nội dung cụ thể xem tại chuyên mục Có thể bạn chưa biết (xem chi tiết)​ 

 

  

Qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện và đang tạm giữ 45 mô tô, xe máy vi phạm Luật giao thông đường bộ (có danh sách kèm theo).

Đến nay, số  xe trên đã quá thời hạn tạm giữ nhưng chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến xử lý hoặc có trường hợp đến nhưng không chứng minh được nguồn gốc và quyền sở hữu hợp pháp của phương tiện.

Công an huyện Bình Sơn thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp các xe mô tô, xe máy nêu trên mang đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp của phương tiện đến tại Công an huyện Bình Sơn (qua Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động) để liên hệ giải quyết.

Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Công an huyện, nếu chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến để giải quyết, Công an huyện sẽ làm thủ tục và xử lý theo quy định của pháp luật. Mọi yêu cầu, khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.​

File đính kèm : cahuyenbinhson_thongbao_2018_04_11_0342_1.pdfcahuyenbinhson_thongbao_2018_04_11_0342_1.pdf

 

  
Mẫu đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019
File đính kèm: KHCN_2018_04_16_0448_1.rarKHCN_2018_04_16_0448_1.rar

 

  

Thông báo tuyển sinh vào các trường Công an nhân nhân năm 2018​

File đính kèm: thongbaotuyensinh2018_2018_03_29_0145_1.docthongbaotuyensinh2018_2018_03_29_0145_1.doc

 

  

Qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Công an huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện và đang tạm giữ 33 mô tô, xe máy vi phạm Luật giao thông đường bộ (có danh sách kèm theo).

Đến nay, số  xe trên đã quá thời hạn tạm giữ nhưng chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến xử lý hoặc có trường hợp đến nhưng không chứng minh được nguồn gốc và quyền sở hữu hợp pháp của phương tiện.

Công an huyện Minh Long thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp các xe mô tô, xe máy nêu trên mang đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp của phương tiện đến tại Công an huyện Minh Long (qua Đội Cảnh sát quản lý hành chính – giao thông trật tự - cơ động), địa chỉ: Thôn 3, xã Long Hiệp, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi để liên hệ giải quyết.

Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Công an huyện, nếu chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến để giải quyết, Công an huyện sẽ làm thủ tục và xử lý theo quy định của pháp luật. Mọi yêu cầu, khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.​

File đính kèm: caminhlong_thongbao_2018_03_19_0224_1.pdfcaminhlong_thongbao_2018_03_19_0224_1.pdf

 

  

Qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đảm bảo TTATGT đường bộ, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi (PK20) phát hiện, lập biên bản tạm giữ 17 mô tô, xe máy vi phạm Luật giao thông đường bộ (có danh sách kèm theo).

Đến nay, số  xe trên đã quá thời hạn tạm giữ nhưng chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến xử lý hoặc có trường hợp đến nhưng không chứng minh được nguồn gốc và quyền sở hữu hợp pháp của phương tiện.

Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp các xe mô tô, xe máy nêu trên mang đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp của phương tiện đến Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: 191 Bích Khê, Tổ 2, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi để liên hệ giải quyết.

Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Phòng PK20, nếu chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến để giải quyết, Phòng PK20 sẽ làm thủ tục ra quyết định tịch thu, bán đấu giá sung vào công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật. Mọi yêu cầu, khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.​

File đính kèm: canhsatcodong_thongbao_2018_03_19_0223_1.pdfcanhsatcodong_thongbao_2018_03_19_0223_1.pdf​

 


Bản quyền © 2012 thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Huỳnh Thanh Tuyền - Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại: 069.4306112
Địa chỉ: 174 Hùng Vương, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi.