Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 16182823
Đang online: 39
Đăng ngày: 26/12/2017
Tổng kết thực tiễn hơn 10 năm thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2003 đã bộc lộ một số bất cập, vướng mắc trong quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tiến hành tố tụng như còn thiếu và có những nội dung chưa phù hợp, đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tố tụng; điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán là những người trực tiếp giải quyết vụ án nhưng chỉ được giao những thẩm quyền rất hạn chế nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và tiến độ giải quyết vụ án… Để khắc phục những hạn chế, bất cập trên, BLTTHS năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

1. Về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng

- Chương III BLTTHS năm 2003: chỉ quy định về cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án); người tiến hành tố tụng (Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên; Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án). Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra được quy định duy nhất tại Điều 111 nhưng thiếu các quy định về thẩm quyền của cấp trưởng, cấp phó các cơ quan này. Tại BLTTHS năm 2015: đã mở rộng phạm vi điều chỉnh của chương này theo hướng không chỉ điều chỉnh đối với cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, mà còn điều chỉnh cả cơ quan và người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Trên cơ sở đó, điều chỉnh tên chương thành: “Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng”.

- BLTTHS năm 2015 đã phân định rõ thẩm quyền quản lý hành chính tư pháp với trách nhiệm, quyền hạn tư pháp (các điều 36, 39, 40, 41 và 44). Cụ thể: tại BLTTHS năm 2003 quy định khi được phân công giải quyết vụ án, cấp phó các cơ quan tố tụng chỉ có thẩm quyền tố tụng, không có thẩm quyền hành chính tư pháp. Thẩm quyền hành chính tư pháp chỉ thuộc cấp trưởng hoặc một cấp phó được ủy quyền khi cấp trưởng vắng mặt. BLTTHS năm 2015 đã quy định rõ:

(1) Trong lĩnh vực được phân công phụ trách, cấp phó không chỉ được giao thẩm quyền tiến hành tố tụng mà còn được giao thẩm quyền quản lý hành chính tư pháp;

(2) Những thẩm quyền có tính chất quyết định việc “đóng, mở” một giai đoạn tố tụng, những thẩm quyền liên quan đến việc hạn chế quyền con người, quyền công dân thì giao cho Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện kiểm sát quyết định; những thẩm quyền có tính chất phát hiện hoặc làm sáng tỏ sự thật vụ án giao cho Điều tra viên, Kiểm sát viên trực tiếp quyết định.

- BLTTHS năm 2015 đã bổ sung cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (Điều 35 và Điều 39). Vì BLTTHS năm 2003 quy định cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gồm Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, Cảnh sát biển, các cơ quan khác thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân. Tuy nhiên, theo yêu cầu của công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong giai đoạn mới thì BLTTHS năm 2015 đã bổ sung cơ quan Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Đồng thời, quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của cấp trưởng, cấp phó, Cán bộ điều tra của lực lượng Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

2. Về người có thẩm quyền tiến hành tố tụng

- Đối với tăng quyền, tăng trách nhiệm cho Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán (các điều 37, 42 và 45). BLTTHS năm 2003 chỉ quy định Điều tra viên, Kiểm sát viên là những người trực tiếp giải quyết vụ án nhưng chỉ được giao một số ít các thẩm quyền tố tụng và chủ yếu là những thẩm quyền có tính chất thi hành lệnh, quyết định của thủ trưởng các cơ quan tố tụng. Đến BLTTHS năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung như:

+ Tăng cho Điều tra viên các thẩm quyền:

(1) Yêu cầu hoặc đề nghị cử, thay đổi người bào chữa; yêu cầu cử, thay đổi người phiên dịch, người dịch thuật;

(2) Triệu tập và lấy lời khai người tố giác, báo tin về tội phạm, người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

(3) Quyết định áp giải người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, bị tạm giữ; quyết định dẫn giải người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị hại;

(4) Quyết định giao người dưới 18 tuổi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giám sát;

(5) Quyết định thay đổi người giám sát người dưới 18 tuổi phạm tội;

(6) Thi hành lệnh phong tỏa tài khoản (Điều 37).

+ Tăng cho Kiểm sát viên các thẩm quyền:

(1) Trực tiếp giải quyết và lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm;

(2) Triệu tập và lấy lời khai người tố giác, báo tin về tội phạm, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

(3) Yêu cầu hoặc đề nghị cử, thay đổi người bào chữa; yêu cầu cử, đề nghị thay đổi người phiên dịch, người dịch thuật;

(4) Bắt buộc có mặt khi Cơ quan điều tra tiến hành đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói, thực nghiệm điều tra, khám xét;

(5) Yêu cầu Cơ quan điều tra truy nã, đình nã bị can;

(6) Quyết định áp giải người bị bắt, bị can; quyết định dẫn giải người làm chứng, người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố, bị hại;

(7) Quyết định giao người dưới 18 tuổi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân để giám sát; quyết định thay đổi người giám sát người dưới 18 tuổi phạm tội (Điều 42).

+ Tăng cho Thẩm phán các thẩm quyền:

(1) Quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp cưỡng chế;

(2) Quyết định trưng cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại, thực nghiệm điều tra; thay đổi hoặc yêu cầu thay đổi người giám định; yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu thay đổi người định giá tài sản;

(3) Yêu cầu hoặc đề nghị cử, thay đổi người bào chữa; thay đổi người giám sát người dưới 18 tuổi phạm tội;

(4) Yêu cầu cử, thay đổi người phiên dịch, người dịch thuật;

(5) Quyết định việc thu thập, bổ sung chứng cứ trong giai đoạn chuẩn bị xét xử (Điều 45).

- Mở rộng diện người tiến hành tố tụng (các điều 34, 38, 43 và 48). BLTTHS năm 2003 quy định diện người tiến hành tố tụng gồm: Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên; Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án. BLTTHS năm 2015 đã bổ sung diện người tiến hành tố tụng gồm: Cán bộ điều tra, Kiểm tra viên, Thẩm tra viên và quy định cụ thể nhiệm vụ của họ khi được phân công giúp việc cho Điều tra viên, Kiểm sát viên, Chánh án Tòa án.

- Bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cấp trưởng, cấp phó, cán bộ điều tra các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (Điều 39 và Điều 40). Cụ thể: BLTTHS năm 2003: không quy định nội dung này. Tại Điều 111 chỉ quy định khái quát, có tính nguyên tắc: các cơ quan này phải thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục đối với hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật này. Đến BLTTHS năm 2015: bổ sung hai điều luật mới nhằm quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của cấp trưởng, cấp phó các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

Nội dung sửa đổi, bổ sung đã tạo cơ sở pháp lý cơ bản cho cơ quan, người có thẩm quyền tố tụng thực hiện chức năng, nhiệm vụ được toàn diện, hiệu quả, đảm bảo giải quyết các yêu cầu trong quá trình tham gia tố tụng./.

Đ.T.S

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
  

Hiện nay, Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ 200 phương tiện (01 xe ô tô; 199 xe mô tô, xe gắn máy các loại) vi phạm Luật Giao thông đường bộ ​ DS_PT_VP_LuatGT_CAH_TuNghia_26-10-2018.pdfDS_PT_VP_LuatGT_CAH_TuNghia_26-10-2018.pdf​

Xem chi tiết tại chuyên mục: An toàn giao thông

 

  

Tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp: Công an huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ 39 xe mô tô, xe gắn máy các loại vi phạm Luật Giao thông đường bộ (Có danh sách đính kèm theo). ​


 

  

​Thông báo lịch tiếp công dân công an huyện Trà Bồng​

Tải tại đây: QLVB_VTTH2018-08-13 (1)3.pdfQLVB_VTTH2018-08-13 (1)3.pdf

 

  

​Thông báo lịch tiếp công dân Công an huyện Mộ Đức​

Tải tại đây: QLVB_VTTH2018-08-13 (1)2.pdfQLVB_VTTH2018-08-13 (1)2.pdf

 

  

​Thông báo Lích tiếp công dân định kỳ Công an huyện Ba Tơ​

Tải tại đây: QLVB_VTTH2018-08-13 (1).pdfQLVB_VTTH2018-08-13 (1).pdf

 

  

Thông báo về việc tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng​​

Tải tại đây QLVB_VTTH2018-08-13 (2).pdfQLVB_VTTH2018-08-13 (2).pdf

 


Bản quyền © 2012 thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Huỳnh Thanh Tuyền - Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại: 069.4306112
Địa chỉ: 174 Hùng Vương, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi.