Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 16182592
Đang online: 42
Đăng ngày: 12/12/2017
Quảng Ngãi là một tỉnh giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng; là nơi sinh ra những con người đã làm rạng rỡ quê hương, đất nước như anh hùng Trương Định, Lê Trung Đình, Trương Quang Trọng, Nguyễn Nghiêm, Phạm Văn Đồng… Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với Đảng bộ và nhân dân địa phương, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đồng sức, đồng lòng thực hiện công cuộc đấu tranh cách mạng, giải phóng quê hương và dựng xây đất nước; viết nên những trang sử hào hùng. Trong thời kỳ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, công tác đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội có những khó khăn, phức tạp mới nhưng lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập nhiều chiến công mới.

Lớp bụi thời gian phủ mờ vạn vật nhưng với dân tộc ta, với nhân dân ta và với những chiến sĩ đã trải qua những mùa chiến dịch, những trận chiến ác liệt trên chiến trường mà đối thủ là đế quốc Mỹ - kẻ mạnh nhất của chủ nghĩa đế quốc,​ thì cuộc Tổng tiến công ​Xuân Mậu Thân 1968 là ký ức lịch sử không thể nào quên được. Sự kiện lịch sử này, ngay từ những ngày đầu cuộc tiến công nổ ra, đã được các báo chí trong và ngoài nước dồn dập đưa tin, bình luận. Và cả đến khi cuộc chiến kết thúc cho đến hiện nay, dư âm về cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968 vẫn ngời sáng.

Cuối năm 1967, căn cứ diễn biến thực tế trên chiến trường, Bộ Chính trị chủ trương mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968, nhằm giáng một đòn quyết liệt vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ.

Cùng với cả nước, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đề ra, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi (lúc bấy giờ là Ban An ninh tỉnh Quảng Ngãi) đã kiện toàn tổ chức, nâng cao sức chiến đấu, tăng cường cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm để trực tiếp chỉ đạo công tác chiến đấu, tập trung xây dựng nhiều cơ sở bí mật, nhất là trong hàng ngũ địch, xây dựng các căn cứ lõm ở thị xã Quảng Ngãi nhằm phát triển lực lượng, đảm bảo nơi trú quân, cất giấu vũ khí. Ở vùng giải phóng, lực lượng công an phối hợp với lực lượng của các ban ngành, đoàn thể bảo vệ an toàn các cơ quan chỉ đạo, đảm bảo bí mật mọi chủ trương, kế hoạch tiến công của chiến dịch.

Các đồng chí lãnh đạo Ban An ninh đã đi sâu, bám sát cơ sở, trực tiếp đôn đốc, chỉ huy việc chuẩn bị cho chiến dịch. Nhờ đó, mọi tình hình diễn biến của địch ở chiến trường đều được lực lượng An ninh nắm bắt, báo cáo kịp thời, phục vụ cho việc chỉ đạo của Khu ủy. Lực lượng An ninh còn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, căn cước hợp pháp, hóa trang cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ ra vào thị xã để chỉ đạo chiến dịch; xây dựng và chuẩn bị các phương án, kế hoạch để đưa các đồng chí lãnh đạo ra khỏi thị xã khi chiến dịch kết thúc hoặc gặp tình huống phức tạp.

Quán triệt quyết tâm của Đảng, lực lượng An ninh Quảng Ngãi đã tích cực chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nhận thức được cuộc chiến đấu trước mắt vô cùng gian khổ, ác liệt và có thể phải hy sinh cả tính mạng nhưng tất cả đều hướng về phía trước với quyết tâm “Tất cả để chiến thắng”, “Chính quyền về tay nhân dân”.

Cùng với khí thế tiến công cách mạng như vũ bão trên toàn miền Nam, đúng 02 giờ 30 phút, ngày 31/01/1968, quân và dân Quảng Ngãi đã đồng loạt nổ súng tiến công vào khắp các sào huyệt, căn cứ quân sự của Mỹ - ngụy mở màn cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân trong toàn tỉnh. Đây là đòn đánh mạnh mẽ đối với Mỹ, ngụy tại Quảng Ngãi nói riêng và miền Nam nói chung. Thắng lợi Xuân Mậu Thân 1968 là đòn cảnh báo cho sự thất bại thảm hại của quân Mỹ và sự sụp đổ không thể tránh khỏi của quân ngụy. Với thắng lợi này, quân và dân tỉnh Quảng Ngãi cùng với quân dân cả nước đã đẩy chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ - ngụy đến bên bờ vực thẳm, buộc chúng phải ngồi vào bàn đàm phán Pa-ri tìm giải pháp hòa bình ở Việt Nam. Về quân sự, chúng phải chấm dứt các chiến dịch phản công mùa khô “tìm và diệt” hòng “bẻ gãy xương sống Việt cộng” để quay về “quét trong, giữ ngoài” bảo vệ vùng hậu phương của chúng. Cục diện trên các chiến trường đã thay đổi, tạo nên thế và lực mới cho cách mạng miền Nam.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một dấu son tươi thắm, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc cả về trình độ chính trị và khả năng chiến đấu trong chống Mỹ, cứu nước của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi, là một nốt nhạc trong bản anh hùng ca bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn quân và dân tỉnh nhà làm nên trang sử vẻ vang.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 mãi mãi khắc sâu vào lịch sử dân tộc như một vầng dương với những dấu vết anh hùng bất tử của những chiến công hiển hách, đồng thời để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để vận dụng, phát triển trong điều kiện mới của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc:

Trước hết là nhờ sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Tỉnh ủy và các cấp ủy địa phương.

Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, trước hết, không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nền quốc phòng, xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh.

Ngược dòng thời gian, ta nhận thấy trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, An ninh Quảng Ngãi luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng trong mỗi giai đoạn cách mạng để phục vụ.

Trong thời kỳ mới, lực lượng Công an nói chung và Công an tỉnh Quảng Ngãi nói riêng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, tạo môi trường hoà bình, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Hai là, Lực lượng Công an từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân để công tác, chiến đấu.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nhân dân đã kiên cường trụ bám trước những cuộc hành quân càn quét của Mỹ - ngụy để giúp đỡ cách mạng như: Tham gia phòng gian bảo mật, chống do thám, gián điệp, tham gia đấu tranh chính trị, binh địch vận, xuống đường giành chính quyền. Vì vậy, đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ không chỉ là truyền thống tốt đẹp mà còn là yêu cầu bức thiết để thực hiện hiệu quả sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Công an tỉnh Quảng Ngãi luôn chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, giữ gìn uy tín Công an nhân dân, từ việc nhỏ đến việc lớn đều phải vì lợi ích của nhân dân; ra sức củng cố và tăng cường thế trận lòng dân, luôn nêu cao phẩm chất và năng lực của cán bộ, đảng viên, chống tư tưởng cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, xa rời nhân dân, nhũng nhiễu, hách dịch với nhân dân.

Ba là, đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, thực hiện dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng Công an nhân dân, giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, với các ngành, đoàn thể.

Đoàn kết là sức mạnh, là truyền thống quý báu của Đảng và nhân dân ta. Kế thừa và phát huy truyền thống ấy, An ninh Quảng Ngãi luôn đề cao và chăm lo giữ gìn đoàn kết nội bộ để tự bảo vệ mình. Trong quá trình xây dựng lực lượng phải coi trọng cả lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của cách mạng, phải hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong Công an nhân dân, giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, với các ngành, đoàn thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bốn là, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, chủ động phòng ngừa, chủ động tiến công địch.

Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm nhưng những chiến công của lực lượng An ninh sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức của những người cán bộ, chiến sĩ. Bài học về phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, gian khổ; chủ động, mưu trí, linh hoạt, sáng tạo trong những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vẫn còn nguyên giá trị đối với cán bộ, chiến sĩ ngày hôm nay./.

Thanh Thủy

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
  

Hiện nay, Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ 200 phương tiện (01 xe ô tô; 199 xe mô tô, xe gắn máy các loại) vi phạm Luật Giao thông đường bộ ​ DS_PT_VP_LuatGT_CAH_TuNghia_26-10-2018.pdfDS_PT_VP_LuatGT_CAH_TuNghia_26-10-2018.pdf​

Xem chi tiết tại chuyên mục: An toàn giao thông

 

  

Tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp: Công an huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ 39 xe mô tô, xe gắn máy các loại vi phạm Luật Giao thông đường bộ (Có danh sách đính kèm theo). ​


 

  

​Thông báo lịch tiếp công dân công an huyện Trà Bồng​

Tải tại đây: QLVB_VTTH2018-08-13 (1)3.pdfQLVB_VTTH2018-08-13 (1)3.pdf

 

  

​Thông báo lịch tiếp công dân Công an huyện Mộ Đức​

Tải tại đây: QLVB_VTTH2018-08-13 (1)2.pdfQLVB_VTTH2018-08-13 (1)2.pdf

 

  

​Thông báo Lích tiếp công dân định kỳ Công an huyện Ba Tơ​

Tải tại đây: QLVB_VTTH2018-08-13 (1).pdfQLVB_VTTH2018-08-13 (1).pdf

 

  

Thông báo về việc tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng​​

Tải tại đây QLVB_VTTH2018-08-13 (2).pdfQLVB_VTTH2018-08-13 (2).pdf

 


Bản quyền © 2012 thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Huỳnh Thanh Tuyền - Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại: 069.4306112
Địa chỉ: 174 Hùng Vương, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi.