Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 17821002
Đang online: 43
Đăng ngày: 24/09/2019
 Nghị định số 38, ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố (BVDP) đã xác định BVDP là lực lượng quần chúng tự nguyện làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, được thành lập ở các phường, thị trấn nơi bố trí lực lượng Công an chính quy, do Chủ tịch UBND phường, thị trấn ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Trưởng Công an phường, thị trấn.​


Theo đó, BVDP có nhiệm vụ nắm tình hình an ninh, trật tự, phát hiện các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân; phổ biến, tuyên truyền nâng cao cảnh giác, ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; đôn đốc, nhắc nhở Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật; vận động Nhân dân tham gia cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi ở địa bàn dân cư; phối hợp, hỗ trợ Công an phường, thị trấn giải quyết các vụ việc về ANTT.

Huyện Đức Phổ với địa bàn thị trấn Đức Phổ là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa, xã hội của huyện, là đơn vị được bố trí lực lượng Công an chính quy và thành lập Ban Bảo vệ dân phố. Trong những năm gần đây, thị trấn Đức Phổ được tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhiều dự án lớn đã được triển khai thực hiện, hoạt động giao thương, mua bán diễn ra tấp nập, thường xuyên kể cả ngày lẫn đêm, là điều kiện thuận lợi để tội phạm trà trộn, ẩn náu hoạt động; tình hình trộm cắp, đánh nhau gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tín dụng đen, sử dụng trái phép chất ma túy, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè… vẫn thường xuyên xảy ra gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình ANTT.


soketchithi03_2019-9_24_303_1.jpg 
soketchithi03_2019-9_24_303_2.jpg

Lực lượng BVDP phối hợp cùng Công an và Dân quân tự vệ thị trấn Đức Phổ tiến hành tuần tra, lập lại trật tự đô thị.


Trước thực tế tình hình trên, những năm qua cùng với việc triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, Công an huyện Đức Phổ cũng đồng thời đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, ngăn ngừa tai nạn và bài trừ tệ nạn xã hội. Trong đó, việc xây dựng lực lượng BVDP ở địa bàn thị trấn Đức Phổ được xác định là một trong những hạt nhân giữ vai trò quyết định trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn đô thị.


Thực hiện Nghị định 38, ngày 17/4/2006 của Chính phủ, Chỉ thị số 08 ngày 01/11/2016 của Bộ Công an về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của BVDP đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian qua Công an huyện Đức Phổ chỉ đạo Công an thị trấn tham mưu Đảng ủy, UBND thị trấn nâng cao chất lượng hoạt động, thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban BVDP đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Hiện nay, Ban BVDP gồm 06 tổ với 25 thành viên, quá trình hoạt động BVDP là lực lượng nòng cốt trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở cơ sở, là chỗ dựa tin cậy của Công an thị trấn trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa bàn.

Lực lượng BVDP đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác nắm tình hình, phản ánh với Công an thị trấn, UBND thị trấn tình hình ANTT ở địa bàn; tham gia hòa giải, giải quyết kịp thời các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; thông qua các buổi họp dân đã tổ chức lồng ghép phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham gia phối hợp Công an thị trấn, UBMTTQVN thị trấn và các ban, ngành, hội đoàn thể trong công tác cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng trong diện quản lý theo quy định của pháp luật; chủ động phát hiện, vận động đối tượng đang bị truy nã, trốn thi hành án, đối tượng phạm tội đang lẩn trốn ra đầu thú.

Bằng nhiều hình thức, biện pháp hoạt động phong phú, đa dạng, lực lượng BVDP đã tích cực đôn đốc, nhắc nhở nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội; tham gia giữ gìn trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy; phối hợp với lực lượng Công an bảo vệ hiện trường, sơ cứu người bị tai nạn giao thông; phối hợp Công an thị trấn tổ chức tuần tra, kiểm tra tạm trú tạm vắng, giải tỏa hành lang, lòng, lề đường; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật góp phần đảm bảo ANTT tại cơ sở.


soketchithi03_2019-9_24_303_3.jpg

 

Các cá nhân thuộc lực lượng BVDP được khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Thời gian qua, Công an huyện Đức Phổ thường xuyên tổ chức cho lực lượng BVDP tập huấn các chuyên đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như: công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; quản lý, giáo dục người tái hòa nhập cộng đồng; công tác quản lý nhà nước về ANTT; huấn luyện võ thuật, quân sự, điều lệnh... Phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo lực lượng BVDP thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Hàng tháng, tổ chức cuộc họp giao ban Công an các xã, thị trấn nhằm đánh giá tình hình ANTT trên địa bàn cũng như việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng BVDP, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Đồng thời tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt” của cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an cả nước nhằm giáo dục truyền thống cách mạng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân, là cơ sở để lực lượng BVDP học tập và làm theo. Chỉ đạo lực lượng BVDP tham gia các lớp tập huấn khác do Công an tỉnh tổ chức theo đúng quy định. Ngoài ra, Công an huyện còn tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng BVDP vào các năm 2016 và 2018.

Tuy vậy, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Bảo vệ dân phố ngày càng nặng nề, trong khi đó chế độ phụ cấp còn thấp, chưa tương xứng với khối lượng, tính chất công việc, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT; trang bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chưa được đầy đủ hoặc quá cũ, lạc hậu đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động. Trình độ, năng lực của lực lượng BVDP không đồng đều, ít được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chính trị, pháp luật nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao còn nhiều lúng túng, bị động, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Công tác phối hợp giữa lực lượng BVDP với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng dân quân tự vệ ở khu dân cư còn chưa được thường xuyên, liên tục…

Để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng BVDP trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ở cơ sở thực sự trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của quần chúng nhân dân, cần thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm của BVDP trong thực hiện nhiệm vụ.

Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng BVDP. Thường xuyên quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với lực lượng BVDP, bố trí nơi làm việc ổn định để họ an tâm công tác, góp phần đảm bảo tình hình ANTT ở địa phương. Cung cấp đầy đủ trang phục, phương tiện, công cụ hỗ trợ theo quy định; quan tâm hỗ trợ tiền bồi dưỡng khi trực đêm, tuần tra làm nhiệm vụ. Hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho lực lượng BVDP để họ an tâm công tác và thu hút được người tham gia vào lực lượng này. Thời gian tới cùng với việc quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với lực lượng BVDP, vấn đề thi đua khen thưởng trong lực lượng BVDP cần được tiếp tục chú trọng thực hiện; tích cực đổi mới phong cách làm việc, ứng xử có văn hóa khi tiếp xúc với Nhân dân; xây dựng lực lượng BVDP trong sạch, vững mạnh, bảo đảm ổn định tình hình ANTT ở cơ sở nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

 

Quốc Huy

 


 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   
Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2020​

 

  

Thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đang bị tạm giữ  tại Công an huyện Nghĩa Hành.File đính kèm: DS xe vi pham CA huyen Nghia Hanh.pdf

 

  

Thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đang bị tạm giữ tại Công an huyện Bình Sơn (Có danh sách đính kèm theo). DS xe vi pham CA huyen Binh Son.pdfDS xe vi pham CA huyen Binh Son.pdf

Xem thông tin chi tiết tại http://www.quangngai.gov.vn/vi/cat/pages/qnp-thongbaotruytimchuso-qnpnd-18424-qnpnc-49-qnpsite-1.html​

 

  
Công an thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ 100 (một trăm) chiếc xe mô tô, xe gắn máy vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.​ DS XE VI PHAM CATPQN 2018.pdf​

 

  

​Thông báo truy tìm chủ sở hữu xe mô tô  đang bị tạm giữ tại Công an huyện Đức Phổ, xem chi tiết tại: http://www.quangngai.gov.vn/vi/cat/pages/qnp-thongbaotruytimchuso-qnpnd-18303-qnpnc-2-qnpsite-1.html

 

  

Công an huyện Tây Trà thông báo tìm chủ sở hữu hợp pháp 32 xe mô tô, xe gắn máy bị tạm giữ tại Công an huyện​.

Danh sách phương tiện: taytratimchusohuuxe_2019_09_03_0842_1.pdftaytratimchusohuuxe_2019_09_03_0842_1.pdf

 


Bản quyền © 2012 thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Huỳnh Thanh Tuyền - Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại: 069.4306112
Địa chỉ: 174 Hùng Vương, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi.