Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 16571415
Đang online: 30
Đăng ngày: 17/01/2018
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 42/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (viết tắt là Thông tư số 42)  trong toàn lực lượng Công an tỉnh, nhất là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và Nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn thực hiện Thông tư số 42 như sau:

​            1. Đối với cơ sở kinh doanh có vi phạm đến mức phải thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc sau 40 ngày kể từ ngày có thông báo về kết quả hậu kiểm của cơ quan Công an có thẩm quyền mà không khắc phục được điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định thì thực hiện như sau:

a) Nếu có hành vi vi phạm phải thu hồi có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và đồng thời có hành vi vi phạm phải thu hồi không thời hạn thì áp dụng quy định thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

b) Nếu có hành vi vi phạm phải thu hồi có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và không khắc phục được điều kiện khi hết thời gian theo quy định thì áp dụng quy định thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

c) Nếu các hành vi vi phạm phải thu hồi có thời hạn, nhưng thời hạn thu hồi khác nhau thì áp dụng quy định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự có thời gian cao nhất.

2. Về phương án bảo đảm an ninh, trật tự: Sau khi hoàn thiện Phương án bảo đảm an ninh, trật tự thì cơ sở kinh doanh có trách nhiệm phổ biến nội dung phương án đến từng cán bộ, nhân viên làm việc trong cơ sở kinh doanh biết; đồng thời phải sao gửi phương án này cho các cơ quan chức năng ở địa phương có liên quan đã được ghi tên trong Phương án để chủ động phối hợp thực hiện.

3. Về việc ra văn bản chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để cơ sở kinh doanh ngoài Quân đội, Công an được kinh doanh các mặt hàng theo quy định tại Điểm c, Khoản 3 Điều 10 và Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 42:

a) Nếu cơ sở kinh doanh đã đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 96 và đồng thời có một trong các điều kiện sau đây để thực hiện một hoặc một số công đoạn của quá trình đầu tư kinh doanh, cụ thể như sau:

- Có văn bản chấp thuận của cơ quan Công an có thẩm quyền quy định tại Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 42.

- Đã có hợp đồng ký với cơ quan của Quân đội hoặc Công an về việc thực hiện các công đoạn của quá trình đầu tư kinh doanh các mặt hàng theo quy định tại Khoản 23, Điều 3 Nghị định số 96.

Nếu cơ sở kinh doanh đáp ứng được các nội dung nêu tại khoản này thì Giám đốc Công an tỉnh (theo đề xuất của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) sẽ có văn bản chấp thuận để cơ sở hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định.

b) Sau khi cơ sở kinh doanh đã hoàn thiện hồ sơ: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh.

4. Về việc thực hiện chế độ báo cáo của cơ sở kinh doanh: Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng quý cho cơ quan Công an có thẩm quyền theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 42. Vì vậy, các lực lượng nghiệp vụ khác nếu có nhu cầu khai thác thông tin có liên quan đến cơ sở kinh doanh sẽ liên hệ với cơ quan Công an quản lý trực tiếp cơ sở, không được yêu cầu cơ sở kinh doanh gửi báo cáo trái quy định tại Thông tư số 42.

5. Về việc xử lý khi cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm: Nếu cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm phải xử phạt hành chính; tuy nhiên, vi phạm đó có thể xử lý cơ sở kinh doanh hoặc xử lý cá nhân vi phạm thì áp dụng hình thức xử lý có lợi cho cơ sở kinh doanh.

6. Đối với trang phục sử dụng cho nhân viên dịch vụ bảo vệ, Thông tư số 42 quy định như sau:

a) Đối với áo xuân hè: Được sử dụng thêm màu trắng ngoài màu xanh da trời. Vì vậy một cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có thể sử dụng cùng một lúc hai màu áo khác nhau như quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 42.

b) Đối với áo thu đông của nhân viên nữ: Có hai túi may ốp ngoài thân trước phía dưới của áo được quy định tại mẫu trang phục của nhân viên dịch vụ bảo vệ ban hành kèm theo Thông tư số 42.

c) Phù hiệu gắn trên ve áo chỉ sử dụng cho lãnh đạo của doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ, không trang bị cho nhân viên của doanh nghiệp.

d) Biển hiệu nhân viên dịch vụ bảo vệ: Thu nhỏ kích thước, để tạo điều kiện cho cơ sở kinh doanh sử dụng thẻ được sản xuất theo công nghệ cao; đồng thời, không quy định chất liệu để sử dụng làm biển hiệu này.

Đồng thời, để tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ, một số loại trang phục trước đây doanh nghiệp đã trang bị theo quy định của Thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11), ngày 14/7/2009 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP, ngày 22/4/2008 của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ nhưng nay có thay đổi theo quy định tại Thông tư số 42 thì trang phục đó vẫn tiếp tục sử dụng.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh hướng dẫn việc quản lý và sử dụng các loại biểu mẫu đăng ký, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự ban hành tại Nghị định số 96 và Thông tư số 42 như sau:

1. Cách ghi một số thông tin chung tại các loại biểu mẫu

a) Các mục: “Địa chỉ cơ sở kinh doanh; địa chỉ trụ sở; địa chỉ; tại địa chỉ; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; chỗ ở hiện nay; địa chỉ cư trú hiện nay” tại các biểu mẫu, ghi: Số nhà, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản,…; xã, phường,…; huyện, quận…; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Riêng đối với mục “Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú” tại biểu mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 96, ghi: Xã, phường,…; huyện, quận,…; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

b) Các mục “Tên cơ sở kinh doanh; cơ sở kinh doanh;…của cơ sở kinh doanh; tại cơ sở kinh doanh; của cơ sở đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ”, ghi: Tên của cơ sở kinh doanh theo đúng tên ghi trong các văn bản quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 96;

c) Mục “Nguyên quán” ghi: Xã, phường,…; huyện, quận,…; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Biểu mẫu sử dụng cho cơ quan Công an

2.1. Biểu mẫu ban hành tại Nghị định số 96

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Mẫu số 01)

a) Mục “Số:……/GCN” nếu cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho một cơ sở kinh doanh, ghi như sau:

- Cấp đổi lần 1 hoặc lần 2… ghi thêm dấu gạch ngang và chữ “CĐ1” hoặc “CĐ2”;…

- Cấp lại lần 1 hoặc lần 2… ghi thêm dấu gạch ngang và chữ “CL1” hoặc “CL2”;…

Ví dụ: Số: 186/GCN-CĐ1;… hoặc Số: 186/GCN-CL1;…

b) Mục “Theo văn bản (3)” ghi: Tên văn bản quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 96. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có thu ghi tên văn bản “Thông báo mã số thuế”;

c) Đối với cơ sở kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự có thời hạn sử dụng thì thời hạn ghi giữa dòng tiêu đề “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự” và mục “Căn cứ Nghị định số 96, ngày 01/7/2017 của Chính phủ…” và ghi như sau: Có giá trị sử dụng đến hết ngày…, tháng…, năm…;

d) Trường hợp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh trực thuộc thì mục (4), ghi: Tên cơ sở kinh doanh trực thuộc kèm theo cụm từ “Trực thuộc” và tên của cơ sở kinh doanh chính.

Ví dụ: Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung bộ - Trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ (Vinacomin).

2.2. Biểu mẫu ban hành tại Thông tư số 42

a) Giấy biên nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Mẫu ĐK1a)

- Mục “Nội dung yêu cầu giải quyết”, ghi: Cấp mới; cấp đổi; cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

- Mục “Nơi nhận kết quả”, ghi:

+ Đối với trường hợp cơ sở kinh doanh đến nhận trực tiếp, ghi: Địa chỉ trụ sở cơ quan Công an hoặc trụ sở một cửa hoặc một cửa liên thông nơi trả kết quả;

+ Đối với trường hợp trả kết quả qua dịch vụ bưu chính, ghi: Qua dịch vụ bưu chính.

b) Giấy biên nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự qua Cổng thông tin điện tử (Mẫu ĐK1b):

Mục “Nội dung yêu cầu giải quyết” cách ghi như Mẫu ĐK1a.

Tuy nhiên, hiện nay dự án xây dựng Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Bộ Công an chưa được phê duyệt đầu tư. Vì vậy, biểu mẫu này chưa được sử dụng.

c) Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Mẫu ĐK2)

- Mục “Nội dung yêu cầu giải quyết” cách ghi như biểu mẫu ĐK1a;

- Mục “Lý do đề nghị hoàn thiện hồ sơ”, ghi: Căn cứ pháp lý để yêu cầu cơ sở kinh doanh bổ sung tài liệu trong hồ sơ (ghi điểm, khoản, điều của Nghị định số 96 quy định liên quan đến nội dung này).

d) Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Mẫu ĐK3);

- Mục “Nội dung yêu cầu giải quyết” cách ghi như biểu mẫu ĐK1a;

- Mục “Hình thức tiếp nhận”, ghi: Nộp tại cơ quan Công an hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi qua Cổng thông tin điện tử;

- Tại mục “Lý do”, ghi: Căn cứ pháp lý để xác định hồ sơ không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (ghi điểm, khoản, điều của Nghị định số 96 quy định có liên quan hoặc các văn bản pháp luật khác có liên quan).

đ) Phiếu xác minh lý lịch của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự là người Việt Nam ở trong nước (Mẫu ĐK4a);

Mục “Các tài liệu gửi kèm theo, gồm”, ghi: Photocopy Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và tên của các loại tài liệu khác (nếu có).

e) Phiếu xác minh lý lịch của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài (Mẫu ĐK4b):

Mục “Các tài liệu gửi kèm theo, gồm”, ghi: Photocopy Bản khai nhân sự dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài; Hộ chiếu; Thẻ cư trú hoặc thẻ tạm trú hoặc thị thực và tên của các loại tài liệu khác (nếu có).

g) Biên bản kiểm tra cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (Mẫu ĐK5a):

Mẫu này sử dụng cho cơ quan Công an có thẩm quyền quản lý cơ sở kinh doanh và các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an các cấp khi thực hiện việc kiểm tra cơ sở kinh doanh theo quy định.

h) Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Mẫu ĐK6):

Sử dụng cho cơ quan Công an có thẩm quyền khi thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý trong các trường hợp phải thu hồi theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 96;

Cách ghi một số thông tin như sau:

- Mục “Căn cứ…”, ghi: Văn bản liên quan trực tiếp dẫn đến việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (gồm: Tên, số văn bản (nếu có); ngày, tháng, năm; cơ quan ban hành);

Ví dụ: Căn cứ Biên bản hậu kiểm của cơ quan Công an A lập ngày… tháng… năm hoặc căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số… ngày… tháng… năm… của cơ quan B lập hoặc căn cứ văn bản kiến nghị về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự số… ngày… tháng… năm… của cơ quan C…

- Mục “Lý do thu hồi”, ghi: Cụ thể, đầy đủ nội dung hoặc căn cứ liên quan đến thu hồi theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 96.

i) Cách ghi tổng hợp số liệu đối với Báo cáo tình hình, kết quả công tác quản lý cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (Mẫu ĐK8), như sau:

- Cột (3) = cột (4) + cột (5) + cột (6) + cột (7) + cột (8) + cột (9);

- Cột (10) = cột (11) + cột (12) = cột (13) + cột (14) + cột (15) + cột (16) + cột (17) + cột (18);

- Cột (19) = cột (20) + cột (21) + cột (22);

- Cột (25) = cột (26) + cột (33);

- Cột (26) = cột (27) + cột (28) + cột (29) + cột (30) + cột (31) + cột (32);

- Cột (34) = cột (35) + cột (37) + cột (40);

k) Biên bản giao, nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Mẫu ĐK9):

Sử dụng cho cơ quan Công an có thẩm quyền trong trường hợp: Tiếp nhận hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh; giao trả cho cơ sở kinh doanh Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (đối với trường hợp thu hồi có thời hạn).

Cách ghi một số thông tin như sau:

- Mục “Căn cứ:…”, ghi: Văn bản liên quan đến việc giao/nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (gồm: Tên, số văn bản (nếu có); ngày, tháng, năm ban hành văn bản; cơ quan ban hành);

Ví dụ: Căn cứ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự số…của cơ quan Công an A ngày… tháng… năm; căn cứ Quyết định số… của cơ sở kinh doanh B ngày… tháng… năm… về việc chấm dứt hoạt động đối với…; căn cứ Quyết định tuyên bố phá sản số… của Tòa án nhân dân C ngày… tháng… năm…

- Mục “Lý do giao/nhận”, ghi: Nội dung liên quan đến việc tiếp nhận hoặc giao trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh.

Ví dụ: Cơ sở kinh doanh bị phá sản; cơ sở kinh doanh bị giải thể; cơ sở kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; hết thời hạn thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo Quyết định số… ngày… tháng… năm của…

2.3. Biểu mẫu sử dụng cho cơ sở kinh doanh ban hành tại Thông tư số 42

a) Danh sách người làm trong cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (Mẫu ĐK11):

- Sử dụng để thống kê những người làm tại cơ sở kinh doanh trong tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (bao gồm lãnh đạo, nhân viên; người Việt Nam và người nước ngoài);

- Đối với cơ sở kinh doanh chính thì không phải thống kê người làm trong các chi nhánh và cơ sở kinh doanh trực thuộc (chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc có báo cáo riêng).

b) Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các quy định về an ninh, trật tự trong cơ sở kinh doanh (Mẫu ĐK13):

Mục “Tổng số người làm trong cơ sở”, ghi: Số người liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự tại cơ sở kinh doanh (nếu là cơ sở kinh doanh chính thì không thống kê số lượng người làm việc tại các chi nhánh hoặc cơ sở kinh doanh trực thuộc).

c) Phụ lục báo cáo tình hình, kết quả kinh doanh đính kèm Mẫu ĐK13 “Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các quy định về an ninh, trật tự trong cơ sở kinh doanh”, việc tổng hợp số liệu và cách ghi tại một số phụ lục thực hiện như sau:

- Phụ lục báo cáo tình hình, kết quả kinh doanh sản xuất con dấu:

Cột (4) “Tổng số dấu không có hình quốc huy và Công an hiệu”, ghi: Số lượng con dấu đã sản xuất (trừ dấu doanh nghiệp được đăng ký, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư; dấu tiêu đề; dấu ngày… tháng… năm…; dấu tiếp nhận công văn; dấu chữ ký);

- Phụ lục báo cáo tình hình, kết quả kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; tiền chất thuốc nổ; ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; dịch vụ nổ mìn:

­Cột (2), phần II “Hình thức kinh doanh”, ghi: Một trong các công đoạn của quá trình đầu tư (đã hướng dẫn tại cột này). Nếu một cơ sở kinh doanh thực hiện nhiều công đoạn của quá trình đầu tư kinh doanh thì phải thống kê báo cáo riêng từng công đoạn.

d) Sổ quản lý sản xuất con dấu (Mẫu ĐK14):

Sử dụng cho cơ sở sản xuất con dấu ghi những con dấu do cơ sở kinh doanh của mình sản xuất (trừ các con dấu sau: Dấu doanh nghiệp được đăng ký, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư; dấu tiêu đề; dấu ngày… tháng… năm…; dấu tiếp nhận công văn; dấu chữ ký).

đ) Mẫu sổ quản lý kinh doanh dịch vụ in (không ban hành tại Thông tư này): Theo chỉ đạo của Chính phủ, khi thực hiện công tác đăng ký, quản lý sẽ thống nhất sử dụng chung Mẫu 18a và Mẫu 18b ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT, ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Tuyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in (có mẫu gửi kèm theo)./. Bích Ngọc

 

 

 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
  

Công an huyện Tư Nghĩa thông báo: Từ ngày 08/12/2018, Ngoài các giờ hành chính trong tuần, Công an huyện Tư Nghĩa triển khai thực hiện tiếp công dân từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút các ngày thứ bảy hàng tuần.​

 

  

Tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp: Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ 71 xe mô tô, xe gắn máy các loại trong các vụ vi phạm hành chính, nghi vấn trộm cắp tài sản, xe không rõ nguồn gốc (Có danh sách đính kèm theo) danhsach_phuongtien_vipham_CAH_TuNghia_11-2018.pdfdanhsach_phuongtien_vipham_CAH_TuNghia_11-2018.pdf​

Xem chi tiết tại chuyên mục An toàn giao thông

 

  

Hiện nay, Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ 200 phương tiện (01 xe ô tô; 199 xe mô tô, xe gắn máy các loại) vi phạm Luật Giao thông đường bộ ​ DS_PT_VP_LuatGT_CAH_TuNghia_26-10-2018.pdfDS_PT_VP_LuatGT_CAH_TuNghia_26-10-2018.pdf​

Xem chi tiết tại chuyên mục: An toàn giao thông

 

  

Tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp: Công an huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ 39 xe mô tô, xe gắn máy các loại vi phạm Luật Giao thông đường bộ (Có danh sách đính kèm theo). ​


 

  

​Thông báo lịch tiếp công dân công an huyện Trà Bồng​

Tải tại đây: QLVB_VTTH2018-08-13 (1)3.pdfQLVB_VTTH2018-08-13 (1)3.pdf

 

  

​Thông báo lịch tiếp công dân Công an huyện Mộ Đức​

Tải tại đây: QLVB_VTTH2018-08-13 (1)2.pdfQLVB_VTTH2018-08-13 (1)2.pdf

 


Bản quyền © 2012 thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Huỳnh Thanh Tuyền - Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại: 069.4306112
Địa chỉ: 174 Hùng Vương, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi.