Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 17535578
Đang online: 19
Đăng ngày: 22/08/2019

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Công an huyện đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong Đảng bộ nắm vững và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, gắn với quán triệt, triển khai thực hiện các kế hoạch của Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

Qua đó, đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong nhận thức và tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên Công an huyện; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng lực lượng Công an huyện cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Để góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên của từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng Công an huyện, bên cạnh việc xây dựng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an huyện đã chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình, xem đây là một trong những cách thức, biện pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 trong Đảng bộ Công an huyện. Qua đó, đã chỉ đạo mỗi chi bộ trực thuộc đăng ký xây dựng thực hiện 01 mô hình phù hợp, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng chi bộ. Qua triển khai, các chi bộ trực thuộc xây dựng các mô hình như: “Học Bác suốt đời, học Bác mãi mãi”, “Tiếp kiệm làm theo lời Bác”, “ Người tốt, việc tốt, học tập và làm theo gương Bác”, “4 đúng, 4 phải, 3 xây”, “Gần dân, sát việc”, “Chi bộ vận động toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới, chống bệnh thành tích, lãng phí”, “Cấp CMND tại nhà cho các đối tượng là người già yếu, ốm đau, bệnh tật không đi lại được”, “Tuyên truyền an toàn giao thông trong trường học”… ), đồng thời, Đảng ủy Công an huyện xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác”.

Đối với mô hình của Đảng ủy Công an huyện - mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác”. Được Đảng ủy Công an huyện thành lập vào ngày 10/3/2018 (Quyết định số 36-QĐ/ĐUCA của Đảng ủy Công an huyện) nhằm góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Công an huyện. Mô hình vận động đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện thực hành tiết kiệm hàng tháng với mức đóng góp 20.000đ giúp đỡ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an huyện và thân nhân ốm đau, bệnh tật hoặc qua đời để kịp thời động viên tinh thần, giúp cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Để thực hiện có hiệu quả mô hình, Đảng ủy Công an huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo mô hình (do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công an huyện làm Trưởng ban) và ban hành quy chế hoạt động của mô hình. Đảng ủy Công an huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai đến từng thành viên Ban Chỉ đạo và toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an huyện nắm vững mục đích, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của mô hình. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ đồng chí, đồng đội và ý thức, tinh trần trách nhiệm của từng cán cán bộ, chiến sĩ trong việc hưởng ứng thực hiện mô hình, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, khơi dậy ý thức, tinh thần tương thân, tương ái của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ khi thành lập đến nay, mô hình đã tiếp nhận tổng số tiền 51.520.000đ đóng góp của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng Công an huyện. Ban Chỉ đạo mô hình đã kịp thời trích kinh phí tổ chức 49 lượt thăm hỏi, động viên, giúp đỡ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an huyện và thân nhân ốm đau, bệnh tật, qua đời với tổng số tiền 36.200.000đ. Hiện Ban Chỉ đạo mô hình đang tiếp tục quản lý, sử dụng số tiền do cán bộ, chiến sĩ đóng góp (tính đến tháng 8/2019) còn lại chưa sử dụng là 15.320.000đ và tiếp tục tiếp nhận tiền đóng góp hàng tháng của cán bộ, chiến sĩ để giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ và thân nhân gặp khó khăn, ốm đau, bệnh tật hoặc gặp rủi ro, mất mát trong cuộc sống trong thời gian đến. Việc thăm hỏi, động viên kịp thời đã góp phần động viên tinh thần giúp cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, an tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh đó, các mô hình thực hiện Chỉ thị số 05 do các chi bộ trực thuộc đăng ký xây dựng được Đảng ủy Công an huyện hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện đạt hiệu quả như: Mô hình “Học Bác suốt đời, học Bác mãi mãi” của Chi bộ Đội Tổng hợp. Thông qua sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Chi bộ, Đội và sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi ủy chi bộ, chỉ huy Đội tổ chức quán triệt, vận động đảng viên, cán bộ, chiến sĩ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; xây dựng tư cách, đạo đức, lễ tiết, tác phong của người chiến sĩ CAND chuẩn mực, tận tụy, trách nhiệm với công việc. Qua triển khai, mô hình đã góp phần giúp từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; giữ vững tư thế, lễ tiết, tác phong từng bước được nâng lên, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, quy định của Ngành, nội quy, quy chế của Đảng, của đơn vị. 

Mô hình “Cấp CMND tại nhà cho các đối tượng là người già yếu, ốm đau, bệnh tật không đi lại được” của Chi bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức làm chứng minh nhân dân tại nhà hoặc tại bệnh viện cho những trường hợp người già yếu, mắc bệnh hiểm nghèo, tàn tật không đi lại được nhằm giải quyết nhu cầu bức thiết của người dân về các loại giấy tờ tùy thân để làm thủ tục bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và hưởng một số quyền lợi công dân theo quy định của pháp luật; qua triển khai, từ năm 2018 đến nay, Đội đã tổ chức làm chứng minh nhân dân tại nhà cho 78 trường hợp người già yếu, mắc bệnh hiểm nghèo, tàn tật không đi lại được tại 12/12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện và 01 trường bệnh nhân điều trị bệnh tại Trung tâm y tế huyện. 

Mô hình “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, lồng ghép với phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” của Chi bộ Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự. Từ khi thành lập đến nay, mô hình đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức 483 lượt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tập trung tại các khu dân cư, thôn, tổ dân phố tại 12/12 xã, thị trấn lồng ghép trong các buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm, qua đó, đã thu hút 115.600 lượt người tham dự (trong đó, đã tuyên truyền, giáo dục và cam kết không vi phạm TTATGT cho 450 đối tượng cá biệt thường xuyên vi phạm TTATGT). Thông qua đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện đã tổ chức biểu dương những gương người tốt, việc tốt trong chấp hành tốt các quy định về TTATGT, đồng thời kiểm điểm, giáo dục những trường hợp vi phạm TTATGT nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện.

Có thể khẳng định, qua 02 năm triển khai thực hiện, các mô hình thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã thu hút được sự hưởng ứng tham gia tích cực, sôi nôi của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong Đảng bộ Công an huyện. Việc thực hiện các mô hình đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, hình thành nhân cách tốt đẹp trong mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng lực lượng Công an huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Đặc biệt, mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác” của Đảng bộ Công an huyện là một mô hình có ý nghĩa hết sức thiết thực, nhân văn, đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ đồng chí, đồng đội và ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, kịp thời động viên tinh thần, giúp đỡ về vật chất để đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an huyện và thân nhân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

            Công Dương

 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
  

Công an huyện Tây Trà thông báo tìm chủ sở hữu hợp pháp 32 xe mô tô, xe gắn máy bị tạm giữ tại Công an huyện​.

Danh sách phương tiện: taytratimchusohuuxe_2019_09_03_0842_1.pdftaytratimchusohuuxe_2019_09_03_0842_1.pdf

 

  

Thông báo về việc đón xem các chương trình truyền hình về nhân quyền cụ thể:

1 - Chuyên mục "Chân dung cuộc sống"

- Thời gian: 20:30 thứ Năm hàng tuần

- Kênh phát sóng:  VTV4, Đài truyền hình Việt Nam

2 - Chương trình phát thanh "Nhận diện sự thật"

- Thời gian: 10:30 thứ bảy hàng tuần

- Kênh phát sóng: VOV1 - Đài tiếng nói Việt Nam tần số FM 100 MHZ

3 - Chương trình "Góc nhìn sự thật"

- Thời gian: 20:10 ngày 06/8/2019

- Kênh phát sóng: Kênh truyền hình ANTV

4 - Chương trình "Xây dựng Đảng"

- Thời gian: 20:10

- Kênh phát sóng: Kênh truyền hình ANTV ngày 19/8/2019

 

   

Công an huyện Trà Bồng thông báo truy tìm chủ sở hữu 81 phương tiện các loại vi phạm Luật Giao thông đường bộ .​Danh_sach_phuongtien_vipham_GT_CAH_Son_Ha_18-07-2019.pdf

Xem chi tiết tại chuyện mục An toàn giao thông​

 

   

Ngày 26/6/2019, ​Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã bị can Lê Ngọc Phương với 02 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức". 

Xem chi tiết tại Chuyên mục Truy nã - Truy tìm​

 

  

Quyết định số 436/QĐ-UBND, ngày 11/5/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi​ (tại tây)​

 

  

Quyết định 705/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:​​ quyet_dinh_705.pdfquyet_dinh_705.pdf

 


Bản quyền © 2012 thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Huỳnh Thanh Tuyền - Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại: 069.4306112
Địa chỉ: 174 Hùng Vương, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi.