Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1260871
Đang online: 2
Dịch vụ hành chính
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
Tổng số: 29 thủ tục.
STT Thủ tục Lĩnh vực CQ thực hiện
1 Thủ tục đăng ký nội quy lao động Lao động Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
2 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình Xây dựng và Quy hoạch Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
3 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhân xuất xứ hàng hóa mẫu D (C/O) Xuất nhập khẩu Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
4 Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng Xây dựng và Quy hoạch Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
5 Thủ tục Thay đổi thiết kế và cấp lại Giấy phép xây dựng Xây dựng và Quy hoạch Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
6 Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng Xây dựng và Quy hoạch Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
7 Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở công trình thuộc dự án Xây dựng và Quy hoạch Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
8 Thủ tục Cấp Chứng chỉ quy hoạch để thực hiện.thiết kế xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư Xây dựng và Quy hoạch Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
9 Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Đầu tư Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
10 Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp. Đầu tư Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
11 Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Đầu tư Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
12 Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh. Đầu tư Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
13 Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh Đầu tư Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
14 Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp. Đầu tư Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
15 Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Đầu tư Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
16 Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). Đầu tư Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
17 Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). Đầu tư Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
18 Thủ tục Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Đầu tư Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
19 Thủ tục Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư. Đầu tư Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
20 Thủ tục Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định. Đầu tư Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
Trang 1/2 1 2 > >> 
Bản quyền © 2014 thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hồng Hà - Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi -

Địa chỉ: 25 Hùng Vương - Tp. Quảng Ngãi.