Giới thiệu

Tin tức sự kiện

Hồ sơ ISO

Danh bạ

Các dân tộc thiểu số ở QN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 697534
Đang online: 2
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  71%
Bình thường  43%
Xấu  29%
Đăng ngày: 07/06/2019

Chiều ngày 06/6/2019, huyện Tây Trà đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Tây Trà lần thứ III – năm 2019. Tham dự Đại hội có các Thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh: Ông Hồ Văn Thế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; ông Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Phạm Xuân Vinh, Bí thư huyện ủy huyện Tây Trà cùng các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy; Hồ Hoàng Thái, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí Thường trực HĐND huyện; ông Hoàng Anh Ngọc, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tây Trà, Trà Bồng qua các thời kỳ; đại diện các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thuộc huyện Tây Trà và đặc biệt là 150 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 20 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số của huyện ​Tây Trà.

Ông Đỗ Đình Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đại hội huyện thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đọc Báo cáo chính trị tại Đại hội: từ sau Đại hội đại biểu các DTTS huyện Tây Trà lần thứ II – năm 2014, với sự vào cuộc của các hệ thống chính trị các cấp, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự nỗ lực của đồng bào các DTTS, tình hình kinh tế xã - hội của huyện Tây Trà tiếp tục phát triển ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển khá. Tốc độ giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân 9,83%/năm, trong đó ngành nông - lâm - ngư nghiệp tăng 7,2%, công nghiệp - xây dựng tăng 23,5% và thương mại dịch vụ tăng 67%. Giá trị sản xuất năm 2019 tăng 73,1% so với năm 2014. Về cơ cấu kinh tế, ngành nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 39,6%, công nghiệp - xây dựng chiếm 36,3% và thương mại - dịch vụ chiếm 21,1%. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, khu vực nông thôn, miền núi có sự thay đổi rõ rệt. Tổng vốn đầu tư phát triển trong giai đoạn 2015 - 2019 là 481 tỷ đồng. Hiện nay 100% đường giao thông từ huyện về trung tâm xã được nhựa hóa; 38% tuyến từ xã về thôn được bê tông hóa theo chuẩn nông thôn mới; hệ thống điện được đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện lưới quốc gia đạt có 93%, tăng 15% so với năm 2014. 

Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân tiếp tục được quan tâm. Nhận thức về công tác giáo dục của Nhân dân được nâng lên, phong trào học tập phát triển ở hầu hết các địa phương, tỷ lệ học sinh bỏ học, nghỉ học hằng năm giảm dần, chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi tiếp tục được duy trì, tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp ở các bậc học đạt trên 97%. Các chương trình y tế quốc gia triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, không để dịch bệnh phát tán và lây lan, nhất là đối với một số bệnh nguy hiểm, nhờ đó, nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới đã có sự chuyển biến; hạn chế tình trạng tảo hôn, kết hôn sớm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, ngày càng tăng; các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS được giữ gìn và phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt; sức mạnh đoàn kết các dân tộc được giữ vững. Đồng bào các DTTS của huyện đã tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, phong cách và đạo đức Hồ Chí Minh”, phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; tham gia thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nhiều người đồng bào DTTS đã thực sự trở thành những tấm gương trong cộng đồng dân cư trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình và tham gia thực hiện các phong trào của địa phương. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế - xã hội cũng như thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc vẫn còn nhiều tồn tại và hạn chế, kinh tế phát triển nhưng chưa mạnh, chưa đều, chưa có yếu tố mang tính đột phá và bền vững, chưa có định hướng phát triển chuyên canh theo vùng. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn rất cao so với các huyện miền núi khác trong tỉnh, đến đầu năm 2019, tỷ lệ hồ nghèo của huyện là 64,15% (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS của huyện là 99,83%), tỷ lệ hộ cận nghèo là 13,5%).

Đại hội đại biểu các DTTS huyện Tây Trà lần thứ III – năm 2019 cũng xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2024 là tiếp tục kiên trì, nhất quán thực hiện chính sách các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển, đảm bảo ổn định, phát triển và hội nhập; phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, tập trung tổ chức sản xuất và hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyển đổi các hình thức sản xuất hiệu quả; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; triển khai thực hiện các giải pháp về giảm nghèo, đầu tư phát triển cho y tế, giáo dục, văn hóa, chú trọng nâng cao kỹ năng sống và hội nhập cho các cháu học sinh; xây dựng nông thôn mới giàu bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao dân trí, bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2024 là phấn đấu tốc độ phát triển kinh tế đạt từ 7 - 8%/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xuống còn dưới 30%; phấn đấu số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới đến năm 2024 vào khoảng 22% (2/9 xã). Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, 100% tuyến đường huyện được nhựa hóa, 70% đường từ xã đến thôn và liên thôn được bê tông theo chuẩn nông thôn mới; cung cấp điện sinh hoạt cho 100% dân cư; bảo đảm các điều kiện học tập, chữa bệnh, sinh hoạt văn hoá, tinh thần, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Phát biểu tại Đại hội, thừa ủy quyền của Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh, ông Bùi Đức Chánh, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh đã ghi nhận, hoan nghênh những thành tích to lớn, đáng tự hào trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc; biểu dương sự phấn đấu, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức của Đảng bộ và Nhân dân đồng bào các dân tộc huyện Tây Trà trong thời gian qua. Đồng thời cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương có những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc để giảm tỷ lệ hộ nghèo như mục tiêu của Đại hội đã đề ra và thực hiện nghiêm túc đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Đại hội và nhiệm vụ phương hướng đã được xác định trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

A2_.JPG 
  Ông Phạm Xuân Vinh, Bí thư huyện ủy Tây Trà phát biểu tại Đại hội

A3_.JPG 
  ​Ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại Đại hội

Nhân dịp Đại hội đại biểu các DTTS huyện Tây Trà lần thứ III – năm 2019, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã được khen thưởng. Cụ thể, Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Tây Trà đã tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 43 cá nhân. Đồng thời, cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 07 cá nhân; đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 02 cá nhân.

A4.JPG
Ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

A5.JPG
Ông Đỗ Đình Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Trà trao Giấy khen cho các cá nhân

Đại hội đại biểu các DTTS huyện Tây Trà lần thứ III – năm 2019 cũng đã bầu 25 đại biểu tiêu biểu, xuất sắc tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III – năm 2019.

123.JPG 

                                                       Quang Bình​

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2014 thuộc Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Đức Chánh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Di động: 0913.470.148 - Địa chỉ: 64 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi