Giới thiệu

Tin tức sự kiện

Hồ sơ ISO

Danh bạ

Các dân tộc thiểu số ở QN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 720392
Đang online: 4
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  71%
Bình thường  43%
Xấu  29%
Đăng ngày: 04/06/2019
Quang cảnh Đại hội

Sáng ngày 01/6/2019, huyện Minh Long đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Minh Long lần thứ III – năm 2019. Tham dự Đại hội có ông Trần Hòa, Phó Trưởng ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Hồ Văn Thế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Đỗ Văn Cường, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh; bà Huỳnh Thị Ánh Sương, Bí thư huyện ủy huyện Minh Long cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; bà Đinh Thị Mai Sinh, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí Thường trực HĐND huyện; ông Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; đại diện các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thuộc huyện Minh Long và đặc biệt là 150 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 14 nghìn đồng bào các DTTS của huyện Minh Long.​


Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Đinh Thị Mai Sinh, Chủ tịch HĐND huyện, đại diện cho Đoàn chủ tịch Đại hội cho biết: trong những năm qua, với sự vào cuộc của các hệ thống chính trị các cấp, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự nỗ lực của đồng bào các DTTS trong việc thực hiện phát triển kinh tế xã hội nói chung và thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc nói riêng, kinh tế - xã hội của huyện Minh Long có nhiều chuyển biến tích cực, từ khi Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II - năm 2014. So với năm 2014: tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện ổn định, tăng  35%: giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 189 tỷ đồng, tăng 35,35%; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 189 tỷ đồng, tăng  59,48%; giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt 169 tỷ đồng, tăng 15,09%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được hoàn thiện, hệ thống đường giao thông từ huyện đến xã, từ xã đến thôn được bê tông hóa và xâm nhập nhựa đạt 100%; trường học, các thiết chế văn hóa - thể thao được đầu tư nâng cấp…; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo giúp cho người dân tiếp cận các tiến bộ khoa học kỷ thuật vào trong sản xuất; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn bước đầu có hiệu quả, thu nhập của người dân nông thôn ngày được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm khoảng 6 - 7%/năm. Đến ngày 01/01/2019, toàn huyện Minh Long còn còn 1.293 hộ nghèo (chiếm 25,70% tổng số hộ), trong đó hộ đồng bào DTTS là 1.087 hộ nghèo (chiếm 84%) và 178 hộ cận nghèo (chiếm 3,46%).


Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục cũng  được thực hiện đồng bộ đã nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao trình độ dân trí của đồng bào DTTS của huyện. Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc được triển khai có hiệu quả; thông qua đó, đồng bào các DTTS của huyện đã tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; tham gia thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nư¬¬ớc; nhiều người đồng bào DTTS đã thực sự trở thành người có uy tín trong cộng đồng dân cư, luôn giáo dục con cháu trong gia đình gương mẫu tham gia thực hiện các phong trào của địa phương; đồng thời tích cực hướng dẫn Nhân dân trong thôn phát triển kinh tế, xây dựng khu dân cư văn hóa... qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương.


Đại hội đại biểu các DTTS huyện Minh Long lần thứ III – năm 2019 cũng xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2024 là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, các chính sách dân tộc và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; giảm nghèo bền vững; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; môi trường sinh thái được bảo vệ và phát triển; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội được củng cố và giữ vững. Đồng thời, chú trọng củng cố và phát huy truyền thống đoàn kết, yêu quê hương, đất nước, tin tưởng và tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; phát huy sức mạnh tổng hợp, quyền làm chủ của Nhân dân trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội; bình đẳng, đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển.


Về mục tiêu cụ thể đến năm 2024, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của huyện từ 7-8%/năm (trong đó: nông - lâm - ngư nghiệp tăng 6,5 - 7,5%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng 7,5 - 8% và thương mại - dịch vụ tăng 7 - 8%); cơ cấu kinh tế của ngành nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 32,5%, ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 35,5% và ngành thương mại - dịch vụ chiếm 32%. Phấn dấu 100% chính sách cho đồng bào DTTS được triển khai thực hiện có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm từ 5 - 6%/năm; có 03/05 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Về xã hội: tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm là 0,87%; tiếp tục giữ chuẩn phổ cập giáo dục – xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; 100% trường tiểu học, 60% trường mầm non, 80% trường THCS đạt chuẩn quốc gia về giáo dục; 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 98% dân số được xem truyền hình; 100% xã vững mạnh về quốc phòng (trong đó vững mạnh toàn diện đạt 60%); hàng năm có 100% xã và 80% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn An toàn về an ninh trật tự.


Phát biểu tại Đại hội, thừa ủy quyền của Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh, ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh đã ghi nhận, hoan nghênh những thành tích to lớn, đáng tự hào trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc; biểu dương sự phấn đấu, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức của Đảng bộ và Nhân dân đồng bào các dân tộc huyện Minh Long trong thời gian qua. Ghi nhận những thành tựu, kết quả phát triển kinh tế - xã hội nhưng vẫn còn những việc chưa làm được hoặc làm chưa có hiệu quả, đời sống đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào DTTS còn cao, chiếm 84,07% tổng số hộ nghèo của toàn huyện và huyện Minh Long vẫn là huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ. Đồng chí cũng đã đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần đánh giá sâu những khó khăn, thiếu sót, nguyên nhân tồn tại để từ đó tìm ra những giải pháp khắc phục và cần xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện trong thời gian đến, trong đó cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững; thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác cán bộ, đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu hợp lý cán bộ người DTTS trong bộ máy Đảng và hệ thống chính trị…


Nhân dịp Đại hội đại biểu các DTTS huyện Minh Long lần thứ III – năm 2019, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã được khen thưởng. Cụ thể, Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Minh Long đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 20 cá nhân và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân; đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân.


Đại hội đại biểu các DTTS huyện Minh Long lần thứ III – năm 2019 cũng đã bầu 20 đại biểu tiêu biểu, xuất sắc tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III – năm 2019 dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2019.

Bí thư Huyện ủy phát biểu.JPG 
 Bà Huỳnh Thị Ánh Sương, Bí thư huyện ủy huyện Minh Long  phát biểu
Ô Chủ tịch trao thưởng.JPG

Ông ông Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND huyện  trao thưởng
Ô NHân trao khen thưởng.JPG
Ông Nguyễn Thế Nhân - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trao thưởng

4Văn nghệ chào mừdfdfdng.JPG
Văn nghệ chào mừng 

Quang Bình 


 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2014 thuộc Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Đức Chánh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Di động: 0913.470.148 - Địa chỉ: 64 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi