Giới thiệu

Tin tức sự kiện

Hồ sơ ISO

Danh bạ

Các dân tộc thiểu số ở QN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 728336
Đang online: 5
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  71%
Bình thường  43%
Xấu  29%

Ngày 28/5/2019, tại thành phố Buôn Mê Thuộc, tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo Đề án Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 – 2015, định hướng năm 2030. Chủ trì Hội thảo có ông Nông Quốc Tuấn và ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Tham dự Hội thảo còn có Lãnh đạo UBND các tỉnh Kom Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước…

Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg, ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 – 2025”; trên cơ sở thực trạng, nguyên nhân của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS, ngày 06/11/2015 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2001/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS trên điạ bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020”.​

Vào đêm 18/8/2017, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện Ba Tơ tổ chức Hội thi Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 tại sân khấu Quảng trường 11/3, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

 ​Nhằm triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 và thực hiện Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 Phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới”. Đề án hướng tới việc (i) Hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (ii) Nâng cao hợp lý tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số ở các cơ quan của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt là ở các địa phương vùng dân tộc thiu số.


 

 

​Kết quả Điều tra thực trạng Kinh tế - Xã hội của 53 dân tộc thiểu số trên phạm vi cả nước đã được Ủy ban Dân tộc phối hợp với Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/9/2016 tại Hà Nội.

Sáng ngày 23/04/2014, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Unicef tổ chức Hội thảo góp ý xây dựng khung đề án phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và báo cáo nghèo đa chiều ở trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS). Đồng chí Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và ông Jesper Moller, Phó Trưởng đại diện Unicef tại Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có các chuyên gia đại diện các Bộ, ngành Trung ương và Ban Dân tộc một số địa phương; đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT. 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2014 thuộc Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Đức Chánh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Di động: 0913.470.148 - Địa chỉ: 64 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi