Giới thiệu

Tin tức sự kiện

Hồ sơ ISO

Danh bạ

Các dân tộc thiểu số ở QN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 728968
Đang online: 6
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  71%
Bình thường  43%
Xấu  29%
Đăng ngày: 01/11/2019
Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng nay 01/11/2019, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với thực hiện phong trào bảo vệ môi trường tại thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ. Tham dự có ông Trần Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, Tỉnh Đoàn; Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban đảng, phòng ban huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam các xã trong huyện; nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ và Nhân dân thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà.

 

2A2_Đại biệu Ngcvcày Đại đoàn kết ở Sơn hạ.jpg 
Đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại Ngày hội Đại đoàn kết đã quán triệt: Trải qua 89 năm ra đời và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng thống nhất để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.

 Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

3A3_Ô Trần Hòacvcv tặng Bằng khen.jpg 
Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh ông Trần Hòa tặng Bằng khen

 Trong thời gian qua cộng đồng dân cư thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động cộng đồng dân cư có nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “chung tay xây dựng nông thôn mới”.

4A4_Ô Hòa và Thảo tặxcvvng qua_tốt.jpg 
Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh ông Trần Hòa và ông Đặng Minh Thảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn tặng quà

Hoạt động của Mặt trận trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân; phát huy tinh thần tự quản, sáng tạo của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tổ chức tốt các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động; không ngừng củng cố, kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững; bảo tồn, phát huy truyền thống bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương, cộng đồng dân cư; nhân rộng các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng xây dựng cộng đồng dân cư ấm no, hạnh phúc; gắn với thực hiện phong trào bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

5A5_Ô_Trần Hòa trồng cây_  Môi trường.jpg 
Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh ông Trần Hòa trồng cây

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành sinh hoạt xã hội rộng rãi và có hiệu quả thiết thực ở từng cộng đồng dân cư nói chung và thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ nói riêng.

                                                Hoài Châu


 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2014 thuộc Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Đức Chánh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Di động: 0913.470.148 - Địa chỉ: 64 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi