Giới thiệu

Tin tức sự kiện

Hồ sơ ISO

Danh bạ

Các dân tộc thiểu số ở QN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 688581
Đang online: 4
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  71%
Bình thường  43%
Xấu  29%
Đăng ngày: 08/07/2014

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 05/QĐ-BCĐ ngày 06/6/2014 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Đại hội II), Tiểu ban nội dung đã tổ chức cuộc họp các thành viên của Tiểu ban vào ngày 26/6/2014 để tham gia ý kiến nhằm hoàn chỉnh đề cương hướng dẫn xây dựng Báo cáo chính trị tại Đại hội và thống nhất một số chủ đề gợi ý để chuẩn bị tham luận tại Đại hội cấp huyện.

Theo đề cương, phần về hiện trạng kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số sẽ có nội dung chủ yếu là tập trung đánh giá kết quả tổ chức thực hiện 03 nhiệm vụ chủ yếu đã được xác định tại Đề án đẩy mạnh phát triển KT-XH, phần đấu giảm nghèo nhanh và bền vững ở 6 huyện miền núi giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của huyện (đối với Báo cáo tại Đại hội cấp huyện) và của tỉnh (đối với Báo cáo tại Đại hội cấp tỉnh). Do yêu cầu của Đại hội lần này là phải xem xét, đánh giá tình hình từ sau khi kết thúc Đại hội lần thứ I (12/2009) đến nay, do đó, trong phân tích, đánh giá và so sánh, số liệu đầu kỳ được đề xuất là số liệu cuối năm 2009.

Phần định hướng phát triển vùng đồng bào Dân tộc thiểu số của tỉnh đến năm 2020 tập trung vào một số chỉ tiêu đã được xác định trong Đề án được duyệt; Đồng thời chú trọng đến những nội dung của Kế hoạch triển khai Chiến lược công tác dân tộc và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn.

Đối với các chủ đề gợi ý chuẩn bị để tham luận tại Đại hội, Tiểu ban đề xuất Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện có thể lựa chọn một số chủ đề trong số 12 chủ đề gợi ý hoặc quyết định các chủ đề khác mà Ban Chỉ đạo huyện nhận thấy phù hợp để chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị và trình bày tại Đại hội cấp mình.

                                                                   Tiểu ban nội dung​

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2014 thuộc Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Đức Chánh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Di động: 0913.470.148 - Địa chỉ: 64 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi