Giới thiệu

Tin tức sự kiện

Hồ sơ ISO

Danh bạ

Các dân tộc thiểu số ở QN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 610670
Đang online: 3
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  71%
Bình thường  43%
Xấu  29%
Đăng ngày: 31/07/2017
Toàn cảnh Hội thảo

T ngày 27/7/2017 đến ngày 28/7/2017 ti Thành ph Tam Kỳ, tnh Qung Nam, y ban Dân tc phi hp vi UBND tnh Qung Nam t chc Hi tho, hi ngh tp hun v An toàn giao thông và Thông tin đi ngoi cho Lãnh đo và chuyên viên Ban Dân tc mt s tnh khu vc Min trung, Tây Nguyên; Lãnh đo Phòng Dân tc các huyn ca tnh Qung Nam; đi biu người có uy tín trong đng bào dân tc thiu s các tnh và phóng viên mt s báo, đài Trung ương, đa phương. ​

Tham d Hi tho có Thiếu tướng Nguyn Xuân Hà - Cc trưởng Cc An ninh Tây Nguyên; 02 Phó V trưởng V Tuyên truyn ca y ban Dân tc Đ Văn Đi và Hoàng Th L; Đi tá Vũ Quý Phi - Phó Cc trưởng Cc Cnh sát giao thông đường b, Phó Chánh Văn phòng y ban An toàn giao thông Quc gia; đng chí Lê Th Thy - Tnh y viên, Trưởng Ban Dân tc tnh Qung Nam và hơn 90 đi biu gm đi din cho Ban Dân tc các tnh và người có uy tín trong đng bào dân tc thiu s các tnh Qung Nam, Qung Ngãi, Qung Tr, Bình Đnh, Gia Lai và Kon Tum. Đng chí Bùi Đc Chánh - Phó Trưởng Ban Dân tc tnh đã tham d và có bài tham lun v Thc trng an toàn giao thông vùng dân tc thiu s và min núi, nguyên nhân và các gii pháp phòng tránh, gim thiu tai nn giao thông giai đon 2017 - 2020 trên đa bàn tnh Qung Ngãi”.

imagechanhbdt006.jpg

Đ/c Bùi Đc Chánh – Phó Trưởng Ban Dân tc tnh tham lun ti Hi tho ATGT​

Ngày 27/7/2017, Hi tho đã din ra vi ch đ: “Nhng gii pháp đng b bo đm an toàn giao thông vùng dân tc thiu s Min Trung, Tây Nguyên” nhm tuyên truyn nâng cao nhn thc v an toàn giao thông cho công chc, viên chc, người lao đng làm vic trong h thng cơ quan công tác dân tc; đy mnh công tác tuyên truyn vn đng đng bào vùng dân tc thiu s và min núi tuân th các quy đnh ca pháp lut v trt t an toàn giao thông, nht là giao thông đường b, góp phn gim thiu các v tai nn giao thông.

iVu TT deo kinhmasge002.jpg
Đ/c Đ Văn Đi – Phó V trưởng V Tuyên truyn, UBDT khai mc Hi tho

Phát biu khai mc Hi tho, Phó V trưởng V Tuyên truyn cho biết ATGT đường b không nhng là vn đ ca mi quc gia mà còn là vn đ mang tính toàn cu. Liên Hp Quc cũng đt ra mc tiêu gim tai nn giao thông 50% đến năm 2020 so vi năm 2010. Vit Nam cũng đt ra mc tiêu gim tai nn giao thông phù hp vi chiến lược toàn cu. Vi n lc ca các cp, các đơn v, tai nn giao thông trong giai đon 2014-2015 đã gim xung dưới 9.000 người.
imavutuyen truyen phat bieuge004.jpg

Đ/c Vũ Quý Phi triển khai các chuyên đề về An toàn giao thông​


Ti Hi tho, 12 bài tham lun đã được trình bày, trong đó có 06 bài tham lun ca Ban Dân tc các tnh Qung Nam, Qung Ngãi, Qung Tr, Bình Đnh, Gia Lai và Kon Tum; 06 bài tham lun ca đi biu người có uy tín các tnh v “Thc trng an toàn giao thông, nguyên nhân gây tai nn giao thông; phát huy vai trò người có uy tín trong công tác tuyên truyn, vn đng đng bào tham gia đm bo an toàn giao thông ti đa phương.​

imagecong an ao xanh phat bieu008.jpg

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà triển khai các chuyên đề về

Thông tin đi ngoi​​


Vi vai trò ch trì Hi tho, Đi tá Vũ Quý Phi đánh giá cao cht lượng các bài tham lun trong đó có bài tham lun ca Ban Dân tc tnh Qung Ngãi và ca ông Phm Ngc Dương, người có uy tín xã Ba Vinh, huyn Ba Tơ, tnh Qung Ngãi, bài tham lun đã phân tích được nguyên nhân gây tai nn giao thông vùng dân tc thiu s và min núi hu hết các tai nn đu được xác đnh là do li ca người tham gia giao thông, trong đó chy quá tc đ, s dng sai làn đường, ung rượu, bia khi tham gia giao thông là nguyên nhân ch yếu, t đó đãđóng góp nhng gii pháp thiết thc trong vic gim thiu tai ni giao thông vùng dân tc thiu s và min núi và đ cao vai trò ca người có uy tín trong công tác tuyên truyn, vn đng đng bào tham gia an toàn giao thông đa phương.

imagbatu phat bieue012.jpg

Đ/c Hoàng Th L- Phó V trưởng V Tuyên truyn, UBDT

khai mc Hi ngh tp hun Thông tin đi ngoi

Ngày 28/7/2017, Hi ngh đã được nghe Thiếu tướng Nguyn Xuân Hà báo cáo tình hình an ninh chính tr trong nước và thế gii vi các chuyên đ: Phương pháp vn đng qun chúng đu tranh chng ti nhng lun điu sai trái ca các thế lc thù đch li dng vn đ dân tc, tôn giáo, dân ch, nhân quyn vùng dân tc thiu s; bin pháp phòng nga, chng lun điu sai trái ca các thế lc thù đch.

 imagtang quae014.jpg

y ban ATGT Quc gia tng quà cho NCUT các tnh v d Hi tho​


Có thế thy qua đt hi tho, tp hun ln này đem li nhiu ý nghĩa hết sc thiết thc đã giúp các đi biu mà c th là nhng người có uy tín trong đng bào dân tc thiu s trang b thêm nhng kiến thc và k năng tuyên truyn an toàn giao thông; đây cũng là lc lượng nòng ct đ tham gia tuyên truyn, ph biến nhng kiến thc đã được tiếp thu cho người dân đa phương, góp phn vào gim thiu tai nn giao thông trên đa bàn tnh, tng bước xây dng văn hóa giao thông trong vùng đng bào dân tc thiu s và min núi./. 


                                                                               Mạnh Bình

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2014 thuộc Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Đức Chánh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Di động: 0913.470.148 - Địa chỉ: 64 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi