Giới thiệu

Tin tức sự kiện

Hồ sơ ISO

Danh bạ

Các dân tộc thiểu số ở QN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 730299
Đang online: 9
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  71%
Bình thường  43%
Xấu  29%
Đăng ngày: 11/09/2019
Quang cảnh Đoàn làm việc tại UBND huyện Trà Bồng

Chiều ngày 10/9/2019, tại Phòng họp UBND huyện Trà Bồng, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh (Đoàn giám sát) do ông Hồ Ngọc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Trà Bồng để giám sát kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tham gia Đoàn có các Thành viên và đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cán bộ, công chức của UBND huyện.

2A2_Ô fgfgfBắc CT UBND_A.jpg
Chủ tịch UBND huyện ông Nguyễn Xuân Bắc báo cáo


UBND huyện báo cáo: Trà Bồng là huyện miền núi, nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Ngãi, huyện lỵ là thị trấn Trà Xuân, cách tỉnh lỵ Quảng Ngãi 50 km; có tổng cộng 55 thôn, tổ dân phố. Tính đến cuối năm 2018 dân số toàn huyện huyện có 33.718 người, trong đó dân tộc Kinh có 18.257 người, dân tộc Co có 14.978 người, các dân tộc khác gồm Tày, Mường, Hre … có 474 người; kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020 trên địa bàn huyện đạt được như sau: 

Công tác chỉ đạo điều hành

Thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược đến năm 2020 và Kế hoạch số 1088/KH-UBND ngày 07/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, ngày 26/10/2016 Chủ tịch UBND huyện ban hành Kế hoạch số 1779/KH-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn huyện. UBND huyện bám sát chức năng, nhiệm vụ để cụ thể hóa các văn bản và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng với địa phương tổ chức thực hiện tốt các Đề án, Chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội đầu tư ở địa phương. Hằng năm, UBND huyện phối hợp với UBMTTQVN huyện, Ban Dân vận huyện để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phối hợp cùng các đoàn kiểm tra của tỉnh đi kiểm tra; đánh giá kết quả thực hiện các Đề án, Chương tình, chính sách dân tộc đầu tư trên địa bàn huyện.

Các chỉ tiêu đạt được

Nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS

Lao động DTTS trong độ tuổi qua bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo đạt 48,20%. Trong đó được đào tạo nghề đạt 18,34%;

Đảm bảo có trường học kiên cố, nhà công vụ cho giáo viên và ký túc xá cho học sinh ở những nơi cần thiết đạt 82%;

Trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục: Mầm non (chiếm 36,4%); Tiểu học (chiếm 57,10%) và Trung học cơ sở (chiếm 60%);

Trẻ em đến độ tuổi đến trường: Mầm non (đạt 60%); Tiểu học (đạt 100%) và Trung học cơ sở (đạt 95%);

Tỷ lệ lao động nông nghiệp/lao động xã hội chiếm 89,76%.

Cán bộ người DTTS

Cán bộ, công chức cấp xã hiện có 197 người (cán bộ 97 người, công chức 100 người), trong đó có 192 cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định (đạt tỷ lệ 94,5%); 100% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn hàng năm (Thạc sỹ:  02 người; Đại học: 123 người; Cao đẳng: 8 người; Trung cấp: 53 người; Sơ cấp: 03 người và chưa qua đào tạo: 8 người). Đội ngũ cán bộ, công chức của huyện đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, việc bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm cán bộ đã được thực hiện đúng tiêu chuẩn, quy định, bước đầu bố trí các chức danh công chức phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo;

Tổng số cán bộ, công chức huyện hiện có 258 người trong đó cán bộ DTTS có 102 người, chiếm tỷ lệ 39,53%. Nhìn chung, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao về trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ;

Tỷ lệ cán bộ, công chức người DTTS tại Phòng Dân tộc là 2/3 người.

Giảm nghèo vùng DTTS

Cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện 32,23%, theo chuẩn mới Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, giảm 15,87% so với năm 2015; Trong đó tỷ lệ hộ nghèo DTTS năm 2014 là 77,36 giảm xuống còn 57,39% năm 2018);

Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông, lâm, ngư nghiệp đạt 4,52% vượt chỉ tiêu Kế hoạch (chỉ tiêu theo Kế hoạch 19 là 3,5 - 4%/năm).

Cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp đến cuối năm 2015 đạt 41,26%; đến cuối năm 2018 đạt 26,70%, chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp (40,92% xuống còn 26,70%) (chỉ tiêu Kế hoạch 19 của Huyện ủy ít nhất là 41%).

Độ che phủ rừng năm 2015 đạt 57,5%; năm 2018 đạt 64,68% (theo Kế hoạch 19 là 60 - 62%).

Có 98% hộ sử dụng điện, tỷ lệ dân cư dùng nước hợp vệ sinh đạt 85%.

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 9/29 trường (cấp mầm non: 3/11 trường đạt tỷ lệ 27,27%; tiểu học: 2/7 trường đạt tỷ lệ 28,57%; THCS 3/10 trường đạt 30%; THPT 01/01 trường đạt 100%) đạt 31,03%.

Năm 2015, có 04% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; đến nay có 70% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em giảm còn 24,2%.

Năm 2015 có 78,90% gia đình đạt chuẩn văn hóa; thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa 85,45%; 95% cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa. Đến nay, có 84% gia đình đạt chuẩn văn hóa; thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa 93%; 97% cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa.

Bình quân hằng năm giải quyết việc làm cho hơn 400 lao động.

Xây dựng nông thôn mới: Đến nay, số tiêu chí nông thôn mới bình quân/xã đạt 11,56 tiêu chí, tăng 4,23 tiêu chí so với năm 2015. Toàn huyện có 01 xã (Trà Bình) được UBND tỉnh công nhận đạt 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại đạt từ 10-15 tiêu chí. 

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, công chức, đảng viên, Nhân dân; công tác dân tộc là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các Hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở; thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội để tập trung giúp đỡ vùng DTTS và miền núi; thực hiện công khai, minh bạch các chính sách, chương trình, dự án, vốn đầu tư... để đồng bào biết và tham gia quản lý, giám sát quá trình thực hiện; ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ ở vùng dân tộc và miền núi; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người DTTS, cần tăng cường lực lượng cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt đến công tác ở vùng DTTS và miền núi và đẩy mạnh "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS, kết hợp hài hòa giữa các giá trị văn hóa truyền thống với các giá trị văn hóa hiện đại; đồng thời bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, nghi kỵ cầm đồ thuốc độc; lồng ghép các chương trình, dự án khác trên địa bàn để đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã khó khăn, phục vụ đời sống và sản xuất; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. 

3A3_Đoàn fghghGiám sát.jpg 
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại UBND Trà Bồng

Tại buổi làm việc các thành viên của Đoàn đã tham gia ý kiến và ông Hồ Ngọc Thịnh, Trưởng Đoàn giám sát đã phát biểu ghi nhận những kết quả đã đạt được và đề nghị Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các ngành, UBND các xã cần rà soát, báo cáo so sánh với các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra để đánh giá từng chỉ tiêu đạt, không đạt và làm rõ lý do nguyên nhân không đạt và đề ra giải pháp để khắc phục nhằm trong thời gian đến nỗ lực phấn đấu để đạt được các chỉ tiêu của Kế hoạch Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn giám sát để tổng hợp đánh giá và kiến nghị với các cấp.

                                                                 Hoài Châu


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2014 thuộc Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Đức Chánh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Di động: 0913.470.148 - Địa chỉ: 64 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi