Giới thiệu

Tin tức sự kiện

Hồ sơ ISO

Danh bạ

Các dân tộc thiểu số ở QN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 730317
Đang online: 8
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  71%
Bình thường  43%
Xấu  29%
Đăng ngày: 10/09/2019
Quang cảnh Đoàn làm việc tại UBND huyện Tây Trà

Sáng nay 10/9/2019, tại Phòng họp UBND huyện Tây Trà, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh (Đoàn giám sát) do ông Hồ Ngọc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Tây Trà để giám sát kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tham gia Đoàn có các Thành viên và đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Hoàng Anh Ngọc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cán bộ, công chức của UBND huyện.

 
2A2_Ô Ngọdfdfdfc.jpg
Chủ tịch UBND huyện ông Hoàng Anh Ngọc báo cáo

Đại diện UBND huyện đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020 trên địa bàn huyện đạt được như sau:

Về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược đến năm 2020 và Kế hoạch số 1088/KH-UBND ngày 07/3/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành, Trung ương, của tỉnh, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện (Chương trình) như Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình; Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình; Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ đạo các Chương trình; Quyết định số 1316a/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình; Kế hoạch số 593/KH-UBND ngày 14/4/2016 về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2016 - 2020”; Kế hoạch số 823/KH-UBND ngày 17/5/2016 về việc triển khai thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025 và Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kết luận số 10-KL/HU ngày 10/4/2017 về phát động Cuộc vận động “Giảm một hộ nghèo” gắn với mỗi cơ quan, đơn vị hỗ trợ, giúp đỡ để giảm ít nhất một hộ nghèo/năm.

UBND huyện đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn; Phòng Dân tộc là cơ quan Thường trực giúp UBND huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch; kịp thời ban hành Chương trình công tác và tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn huyện; kịp thời phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn theo các chương trình, Đề án; công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động DTTS và nhiều chương trình khác trên địa bàn huyện. Hàng năm, UBND huyện phối hợp cùng các đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các Đề án, chương trình, chính sách dân tộc đầu tư trên địa bàn huyện.

Kết quả thực hiện

Quá trình thực hiện Chiến lược công tác dân tộc thời gian qua đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của xã hội về công tác dân tộc, góp phần chuyển biến quan trọng vùng đồng bào DTTS và miền núi; đời sống đồng bào DTTS đã được cải thiện rõ rệt; kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, thuỷ lợi, điện, trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư xây dựng; chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện rõ rệt; đồng bào DTTS đã từng bước tiếp cận những thành tựu của khoa học kỹ thuật, cán bộ công chức, con em người DTTS đã được đào tạo cơ bản; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, một số chỉ tiêu đạt được như sau: 

Về nguồn nhân lực

Đến ngày 01/6/2019: Cán bộ, công chức, viên chức người DTTS cấp huyện chiếm 32%); Công chức là người DTTS trên tổng số công chức của Phòng Dân tộc huyện chiếm 66,70% (theo Quyết định số 402/QĐ-TTg của TTCP mức tối thiểu 50%). Cán bộ, công chức, viên chức người DTTS cấp xã chiếm 93%). 

Về kết cấu hạ tầng

Đường liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuấn chiếm 100%. Đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo quy định Chương trình nông thôn mới chiếm 65%.

Hộ gia đình sử dụng điện thường xuyên đạt 100%.

Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 100%.

Về y tế

Chất lượng khám, chữa bệnh và điều kiện phục vụ người bệnh được nâng lên thông qua mạng lưới y tế tuyến cơ sở được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 65%; Trạm y tế xã có bác sỹ đạt 100%).

Về phát triển văn hóa

UBND  huyện luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở phát triển cả về số lượng và chất lượng. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhiều hoạt động đã góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc thiểu số trên địa bàn, phong trào thể dục, thể thao cũng được phát triển rộng rãi với nhiều hình thức; các di tích lịch sử tiếp tục được tôn tạo, nâng cấp. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các địa phương được đẩy mạnh. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục phát triển sâu rộng, đến năm 2019 có 2.430 hộ gia đình văn hóa, 43,5% thôn văn hóa, 95% cơ quan, doanh nghiệp trở lên văn hóa. Có 20% gia đình học tập, 15% dòng họ học tập, 15% cộng đồng (thôn) học tập, 13% cộng đồng (xã) học tập, 15% đơn vị học tập. Hệ thống bưu chính, viễn thông phát triển mạnh với 100% số xã được phủ sóng viễn thông các mạng VNPT và Viettel; có 95% số hộ dân được xem truyền hình, 90% số hộ được nghe Đài, sử dụng điện thoại đạt 15 máy/100 dân. 

Về giáo dục, đào tạo

Toàn huyện hiện có 29 đơn vị trường với 280 phòng học, 80 nhà công vụ giáo viên và 42 phòng ở bán trú học sinh. Trong 05 năm qua đã đầu tư xây dựng mới 95 phòng học, 04 nhà hiệu bộ và phòng học bộ môn, nâng tổng số phòng học được xây dựng kiên đạt trên 90%, 02 trường đạt chuẩn quốc gia; chuyển đổi 10 trường thành mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú, duy trì 9/9 xã có trung tâm học tập cộng đồng tại các xã. Phương pháp dạy và học không ngừng được đổi mới; đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn trình độ 100%; tỷ lệ giáo viên có trình độ trên chuẩn đạt trên 50%. Tiếp tục duy trì chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập THCS. Huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp ở các bậc học đạt trên 95%, công nhận tốt nghiệp THCS đạt 98%; tỷ lệ học sinh vào lớp 6 đạt trên 98%, tốt nghiệp THCS lên học THPT đạt 80%, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt bình quân 98%. 

Đề xuất, kiến nghị

Quy định định mức  hỗ trợ hộ nghèo cho phù hợp; nâng mức kế hoạch vốn cho vay đối với chương trình cho vay phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; bổ sung đối với sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số đang theo học các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học các trường ngoài công lập để được hưởng chế độ, chính sách; nâng hạng mức cho vay giải quyết việc làm hàng năm từ 700 triệu đồng lên 1.000 triệu đồng để đáp ứng nhu cầu của người dân; có chính sách thu hút, hỗ trợ để các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất, chế biến; tăng cường hợp tác hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn phát triển.

Phương hướng, nhiệm vụ

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; xác định công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở xã, thôn; nâng cao chất lượng quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch, nhất là đối với quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; tiếp tục rà soát đất lâm nghiệp đã giao cho các tổ chức sử dụng nhưng chưa hợp lý; tạo quỹ đất sản xuất, cấp cho đồng bào DTTS thuộc diện điều chỉnh của Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác dạy nghề, nâng cao nhận thức trong việc chấp hành ý thức tổ chức, kỷ luật, văn hóa ứng xử và tác phong làm việc công nghiệp cho người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS, nhằm bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào DTTS số và thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người DTTS; kiện toàn, xây dựng hệ thống, tổ chức cơ quan làm công tác dân tộc từ cấp tỉnh đến cơ sở.Đến ngày 01/6/2019: tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 33,28%; bình quân hằng năm giảm 4,8%. Nhà ở đạt tiêu chuẩn chiếm 81,85%.

3A3_Ô_ Cườdfdfdng.jpg 
Ông Đỗ Văn Cường, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu

4A4_Ô Thịnh, phát biểu.jpg
Ông Hồ Ngọc Thịnh, Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh phát biểu.

Tại buổi làm việc các thành viên của Đoàn đã tham gia ý kiến và ông Hồ Ngọc Thịnh, Trưởng Đoàn giám sát đã phát biểu ghi nhận những kết quả đã đạt được và đề nghị Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các ngành, UBND các xã cần rà soát, báo cáo so sánh với các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra để đánh giá từng chỉ tiêu đạt, không đạt và làm rõ lý do nguyên nhân không đạt và đề ra giải pháp để khắc phục nhằm trong thời gian đến nỗ lực phấn đấu để đạt được các chỉ tiêu của Kế hoạch Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn giám sát.

                                                                                          Hoài Châu


 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2014 thuộc Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Đức Chánh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Di động: 0913.470.148 - Địa chỉ: 64 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi