Giới thiệu

Tin tức sự kiện

Hồ sơ ISO

Danh bạ

Các dân tộc thiểu số ở QN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 730290
Đang online: 4
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  71%
Bình thường  43%
Xấu  29%
Đăng ngày: 06/09/2019
Quang cảnh Đoàn làm việc tại UBND huyện Sơn Tây

Sáng nay 06/9/2019, tại Phòng họp UBND huyện Sơn Tây, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh (Đoàn giám sát) do ông Hồ Ngọc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Sơn Tây để giám sát kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tham gia Đoàn có các Thành viên và đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Võ Thìn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Đinh Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; ông Nguyễn Hoàng Hưng, Huyện ủy viên Phó Chủ tịch HĐND huyện và cán bộ, công chức của UBND huyện.

2A2_Ô Thìn bjkjkjáo cáo.jpg
Ông Võ Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo

Ông Võ Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020 trên địa bàn huyện đạt được như sau:

Về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược đến năm 2020 và Kế hoạch số 1088/KH-UBND ngày 07/3/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 666/KH-UBND ngày 05/8/2015 về triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; UBND huyện đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn; Phòng Dân tộc là cơ quan Thường trực giúp UBND huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch; kịp thời ban hành Chương trình công tác và tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn huyện; kịp thời phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn theo các chương trình, Đề án; công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và nhiều chương tình khác trên địa bàn huyện. Hàng năm, UBND huyện phối hợp cùng các đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các Đề án, chương tình, chính sách dân tộc đầu tư trên địa bàn huyện.

Kết quả thực hiện

Quá trình thực hiện Chiến lược công tác dân tộc thời gian qua đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của xã hội về công tác dân tộc, góp phần chuyển biến quan trọng vùng đồng bào DTTS và miền núi; đời sống đồng bào DTTS đã được cải thiện rõ rệt; kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, thuỷ lợi, điện, trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư xây dựng; chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện rõ rệt; đồng bào DTTS đã từng bước tiếp cận những thành tựu của khoa học kỹ thuật, cán bộ công chức, con em người DTTS đã được đào tạo cơ bản; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến ngày 01/6/2019: tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 33,28%; bình quân hằng năm giảm 4,8%. Nhà ở đạt tiêu chuẩn chiếm 81,85%.

Về nguồn nhân lực: 

Đến ngày 01/6/2019: Cán bộ, công chức, viên chức người DTTS cấp huyện chiếm 15,20%); Công chức là người DTTS trên tổng số công chức của Phòng Dân tộc huyện chiếm 66,70% (theo Quyết định số 402/QĐ-TTg của TTCP mức tối thiểu 50%). Cán bộ, công chức, viên chức người DTTS cấp xã chiếm 55%). Trẻ em đến trường ở các bậc học đạt được chỉ tiêu Kế hoạch đề ra. 

Về kết cấu hạ tầng

Đường liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuấn chiếm 96,14%. Đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo quy định Chương trình nông thôn mới chiếm 35,46%.

Hộ gia đình sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98,50%.

Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 68 %.

Trường học các cấp đã được kiên cố hóa đạt 75%. 

Về y tế

Chất lượng khám, chữa bệnh và điều kiện phục vụ người bệnh được nâng lên thông qua mạng lưới y tế tuyến cơ sở được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 77,78%; Trạm y tế xã có bác sỹ đạt 77,78%).

Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án, đồng thời ưu tiên bố trí nguồn lực, phát huy nội lực của cộng đồng dân cư và xã hội để giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới ở những nơi có điều kiện; đẩy mạnh nâng cao nhận thức ý thức tổ chức, kỷ luật; tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS nhằm bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, bảo tồn và tiếp tục các giá trị văn hóa; tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, quan tâm quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ người DTTS; thực hiện tốt chính sách động viên, khuyến khích người có uy tín trong đồng bào DTTS tham gia công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chính sách, chương trình, dự án vùng DTTS theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và tham gia công tác vận động quần chúng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự vùng DTTS; kiên quyết không để xảy ra các “điểm nóng”, chủ động ngăn chặn các hoạt động chống đối, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn giáo để lừa gạt, lôi kéo, kích động đồng bào DTTS.

Kiến nghị, đề xuất

Tăng cường triển khai các hoạt động giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách; hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến các hoạt động thu hút đầu tư; sớm bố trí các nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn hỗ trợ sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng để địa phương chủ động hơn trong việc triển khai thực hiện; cần có kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng, mở rộng và nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện; bố trí kinh phí tiếp tục thực hiện Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú” giai đoạn 2018 – 2020; hướng dẫn và có chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ các khó khăn, bất cập tại các cơ sở khám chữa bệnh nhằm nâng cao hiệu quả y tế cơ sở, đảm bảo thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và quyền lợi của cán bộ y tế và người bệnh.

3A3_Ô Cường phhjmhját biểu.jpg 
Ông Đỗ Văn Cường, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu

4A4_Ô Thịnh kếghght luận.jpg 
Ông Hồ Ngọc Thịnh, Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh phát biểu.

Tại buổi làm việc các thành viên của Đoàn đã tham gia ý kiến và ông Hồ Ngọc Thịnh, Trưởng Đoàn giám sát đã phát biểu ghi nhận những kết quả đã đạt được và đề nghị Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các ngành, UBND các xã cần rà soát, báo cáo so sánh với các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra để đánh giá từng chỉ tiêu đạt, không đạt và làm rõ lý do nguyên nhân không đạt và đề ra giải pháp để khắc phục nhằm trong thời gian đến nỗ lực phấn đấu để đạt được các chỉ tiêu của Kế hoạch Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn giám sát.

                                                                           Hoài Châu


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2014 thuộc Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Đức Chánh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Di động: 0913.470.148 - Địa chỉ: 64 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi