Giới thiệu

Tin tức sự kiện

Hồ sơ ISO

Danh bạ

Các dân tộc thiểu số ở QN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 699828
Đang online: 3
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  71%
Bình thường  43%
Xấu  29%
Đăng ngày: 05/11/2019
Quang cảnh buổi làm việc

​​Sáng nay 04/11/2019, tại phòng họp UBND huyện Sơn Hà, Đoàn Ủy ban Dân tộc  kiểm tra kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc tại huyện Sơn Hà. Đoàn kiểm tra do ông Phạm Chí Trung, Phó Vụ Trưởng Vụ Tổng hợp làm Trưởng Đoàn; ông Phạm Tuấn Mạnh, Phó Vụ trưởng, Vụ Dân tộc thiểu số và công chức Ủy ban Dân tộc. Ban Dân tộc tỉnh có ông Nguyễn Thế Nhân và ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh và lãnh đạo các Phòng thuộc Ban Dân tộc. Huyện Sơn Hà có: Bà Đinh Thị Thanh Hường, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Phùng Tô Long, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng ban thuộc huyện; Chủ tịch UBND xã Sơn Cao và xã Sơn Linh.​


2dfgdgdg6IMG_3904.JPG 
Ông Đinh Văn Chi, Trưởng phòng Dân tộc huyện báo cáo

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, ông Đinh Văn Chi, huyện ủy viên, Trưởng phòng Dân tộc huyện đã báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc đến tháng 10/2019 đạt được như sau:

Về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

Huyện quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược đến năm 2020 và Kế hoạch số 1088/KH-UBND ngày 07/3/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 12/5/2015 về triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 27/4/2018 về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (DTTS) trong thời kỳ mới của huyện Sơn Hà giai đoạn 2018 – 2020 và những năm tiếp theo và hằng năm đều ban hành Kế hoạch, chương trình công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Kết quả thực hiện

Đến ngày 01/01/2019 toàn huyện có 21.652 hộ (trong đó có 18.346 hộ đồng bào DTTS, chiếm 84,37%); tổng số hộ nghèo toàn huyện là 5.476 hộ (trong đó có 5.103 hộ đồng bào DTTS, chiếm 93,19% so với tổng số hộ nghèo toàn huyện và chiếm 27,82% so với tổng số hộ đồng bào DTTS trên toàn huyện). 

Quá trình thực hiện Chiến lược công tác dân tộc thời gian qua đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội về công tác dân tộc, góp phần chuyển biến quan trọng vùng đồng bào DTTS và miền núi; đời sống đồng bào DTTS đã được cải thiện rõ rệt; kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, thuỷ lợi, điện, trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư xây dựng; chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện rõ rệt; đồng bào DTTS đã từng bước tiếp cận những thành tựu của khoa học kỹ thuật, cán bộ công chức, con em người DTTS đã được đào tạo cơ bản; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người 12 triệu đồng/năm 2014, đến nay đạt 28 triệu đồng/người/năm. Huyện đạt chuẩn thoát nghèo được Thủ tướng Chính phủ công nhận năm 2018.

Về nguồn nhân lực

Đến ngày 01/6/2019: Cán bộ, công chức, viên chức người DTTS cấp huyện là 23 người. Trong đó: Đại học 19 người (chiếm 82,6%), cao đẳng 02 người (chiếm 8,7%), trung cấp 02 người (chiếm 8,7%) và về lý luận chính trị: Cao cấp 07 người (chiếm 30,4%); trung cấp 08 người (chiếm 34,8%). Dân số toàn huyện là 77.704 người, trong đó DTTS chiếm trên 80%; cán bộ, công chức, viên chức người DTTS cấp huyện là 23/113 người (chiếm 20,35%) chưa đạt theo Quyết định số 402/QĐ-TTg của TTCP (mức tối thiểu 35%). Tuy nhiên, Công chức là người DTTS trên tổng số công chức của Phòng Dân tộc huyện là 3/3 (chiếm 100%) (theo Quyết định số 402/QĐ-TTg của TTCP mức tối thiểu 50%).

Cán bộ, công chức, viên chức người DTTS cấp xã là 194 người, trong đó: về trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 01 người (chiếm 0,51%), Đại học 103 người (chiếm 53,09%), cao đẳng 03 người (chiếm 1,54%), trung cấp 82 người (chiếm 42,26%) và chưa qua đào tạo 05 người (chiếm 2,57%) và về lý luận chính trị: Cao cấp 04 người (chiếm 2,06%), trung cấp 93 người (chiếm 47,93%), sơ cấp 73 người (chiếm 37,62%). Tổng số cán bộ, công chức cấp xã người DTTS trên tổng số cán bộ, công chức cấp xã của 13 xã, 01 thị trấn là 194/296 người (chiếm 98,97%) đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Về kết cấu hạ tầng

Xây dựng 140 công trình về giao thông, thủy lợi, điện, nhà sinh hoạt cộng đồng và thực hiện duy tu bảo dưỡng hàng trăm công trình; xây dựng 3 dự án định canh, định cư (ĐCĐC) tập trung tại 3 xã: Sơn Ba, Sơn Trung và Sơn Kỳ; 12 Điểm ĐCĐC xen ghép tại các xã: Sơn Thuỷ, Sơn Bao, Sơn Thành, Sơn Giang, Sơn Hạ, Sơn Cao, Sơn Linh và thị trấn Di lăng. Huyện có 75 công trình thủy lợi kiên cố, bao gồm 03 hồ chứa, 72 công trình đập dâng kiên cố; công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tự chảy đã được xây dựng là 69 công trình. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 79,6 %. 

Thực hiện hợp phần phát triển sản xuất tạo việc làm, tăng thu nhập như: Khoán khoanh nuôi tái sinh rừng; hỗ trợ lần đầu giống cây trồng rừng sản xuất; hỗ trợ xúc tiến thương mại, giao rừng, cho thuê rừng; hỗ trợ tiền mua giống, vật tư, chuồng trại; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; tiêm phòng vắc xin; hỗ trợ lao động tham gia xuất lao động; kế hoạch hoá gia đình; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 31,55%.

Về xây dựng nông thôn mới

Theo kết quả rà soát đánh giá thực trạng các xã theo 19 tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện có 01 xã đạt 16 tiêu chí (Sơn Thành), 01 xã đạt 14 tiêu chí (Sơn Hạ), 01 xã đạt 11 tiêu chí (Sơn Trung), 1 xã đạt 10 tiêu chí (Sơn Kỳ), 6 xã đạt 9 tiêu chí (Sơn Thủy, Sơn Hải, Sơn Cao, Sơn Linh, Sơn Bao, Sơn Giang), 3 xã đạt 7 tiêu chí (Sơn Nham, Sơn Ba, Sơn Thượng). Số tiêu chí bình quân/xã: đạt 13,38 tiêu chí/xã tăng 9,18 tiêu chí/xã so với năm 2015. Không còn xã đạt dưới 05 tiêu chí. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá xã Sơn Thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 theo đúng kế hoạch đã đề ra; 100% xã có điện lưới quốc gia; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã.

Về giáo dục

Huyện đã đầu tư xây dựng mới 37 phòng học, 08 nhà hiệu bộ, 04 bếp ăn và 03 nhà thi đấu đa năng; 100% xã có Trung tâm học tập cộng đồng. Tổng số học sinh đến lớp ở các cấp học đều tăng theo từng năm học; tiếp tục duy trì công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, Trung học cơ sở và chống mù chữ; thường xuyên kiểm tra chất lượng dạy và học; tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm học 2017- 2018 đạt tỷ lệ 92,45%; có 09/48 trường học đạt chuẩn quốc gia.

Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ở bậc mầm non là 96%; bậc tiểu học là 100%; bậc THCS đạt 99,35%; bậc THPT 72,93%; chất lượng giáo dục ngày càng tốt hơn, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ngày càng tăng, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém xuống dưới 3% đối với bậc tiểu học, 5% đối với bậc THCS và 16,5% đối với bậc THPT. 

Về y tế

Chất lượng khám, chữa bệnh và điều kiện phục vụ người bệnh được nâng lên thông qua mạng lưới y tế tuyến cơ sở được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế tăng từ 04/14 xã năm 2013 (đạt tỷ lệ 28,6%) lên 10/14 xã vào cuối năm 2018 (đạt 71,43%). Phấn đấu đến cuối năm 2019 có 11/14 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ Trạm y tế xã, thị trấn có bác sỹ là 14/14 xã (đạt 100%). Hầu hết các chỉ tiêu đã đạt Kế hoạch đề ra.

Đến năm 2020: Phấn đấu có trên 92,86% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; có trên 7 bác sĩ/1 vạn dân và giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới mức 28%.

Về văn hóa

Đến tháng 06/2019: trên 60% xã, 80% thôn, tổ dân phố có Nhà văn hóa. Có 81,18% thôn, tổ dân phố; 85,29% gia đình và 91,33% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Tỷ lệ hộ nghe đài tiếng nói Việt Nam và xem truyền hình đạt 95%.

Về an ninh trật tự

Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội, tôn giáo trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện trong năm tương đối ổn định, hoạt động tôn giáo thuần tuý, chưa phát hiện tình hình phức tạp hay vi phạm pháp luật. Đồng bào luôn phát huy truyền thống đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề nổi cộm tồn tại xảy ra như: phá rừng, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, nghi kỵ đồ độc, vi phạm Luật An toàn giao thông đường bộ gây chết người, bạo lực gia đình, nạn tảo hôn còn xảy ra ở một vài nơi trong đồng bào dân tộc thiểu số...; trên địa bàn huyện không có tình trạng di cư tự do hay buôn bán ma túy, phụ nữ, trẻ em.

Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án, đồng thời ưu tiên bố trí nguồn lực, phát huy nội lực của cộng đồng dân cư và xã hội để giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới ở những nơi có điều kiện; tăng cường thời lượng phát sóng, chú trọng mở thêm các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội; tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền; tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, quan tâm quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ người DTTS; thực hiện tốt chính sách động viên, khuyến khích người có uy tín trong đồng bào DTTS tham gia công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chính sách, chương trình, dự án vùng DTTS theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và tham gia công tác vận động quần chúng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự vùng DTTS; kiên quyết không để xảy ra các “điểm nóng”, chủ động ngăn chặn các hoạt động chống đối, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn giáo để lừa gạt, lôi kéo, kích động đồng bào DTTS.

3IMđgdgG_3907.JPG 
Chủ tịch UBND xã Sơn Cao ông Đinh Văn Đát báo cáo

48IMG_391đgd5.JPG 
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện bà Đinh Thị Thanh Hường, phát biểu 

Kiến nghị, đề xuất

Tại cuộc họp, sau khi nghe Báo cáo, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã Sơn Cao, Sơn Linh, Lãnh đạo Ban Dân tộc và các thành phần tham dự cuộc họp phát biểu thảo luận và thống nhất kiến nghị:

Đề nghị Trung ương hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến các chính sách dân tộc; sớm bố trí các nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn hỗ trợ sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng để địa phương chủ động hơn trong việc triển khai thực hiện; bố trí đủ kinh phí theo đúng Đề án, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; kịp thời hướng dẫn và có chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ các khó khăn, bất cập sau việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp thôn, xã và huyện có thụ hưởng chương trình 30a và chương trình 135.

5fdfdfgdfgIMG_3922.JPG 
Ông Phạm Chí Trung, Phó Vụ trưởng, Trưởng Đoàn phát biểu

Tại buổi làm việc các thành viên của Đoàn đã tham gia ý kiến và Trưởng Đoàn kiểm tra đã phát biểu ghi nhận những kết quả địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Trưởng Đoàn đã thông tin về tình hình các chính sách trong thời gian tới nhất là Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 13/8/2019 thông qua Đề án Tổng thể đầu tư phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi và Thủ tướng Chính phủ đã ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ký Tờ trình trình Quốc hội phê duyệt Đề án để thực hiện từ năm 2021. Đây là một dấu ấn đậm nét trong lịch sử công tác dân tộc. Triển khai thực hiện tốt chương trình này, sẽ căn bản khắc phục được tồn tại, hạn chế hiện nay./.

                                         Văn Yên


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Đề cương và phụ lục báo cáo năm 2019: CV gui huyen.docxCV gui huyen.docx 

 

   

Rà soát, xác định thôn ĐBKK mới sáp nhập​

ra soat xa thon DBKK(y).docxra soat xa thon DBKK(y).docx

 

   

​Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành Chương trình 135 ​Ket qua ra soat xa thon hoan thanh 135.rarKet qua ra soat xa thon hoan thanh 135.rar

 

   

​Phiếu yêu cầu cung cấp số liệu cho Kiểm toán​ Phu bieu - yeu cau cung cap so lieu Kiem toan.xlsPhu bieu - yeu cau cung cap so lieu Kiem toan.xls

 

 

   

Mẫu biểu báo cáo thống kê công tác dân tộc:PL kem CV.docxPL kem CV.docx

 


Bản quyền © 2014 thuộc Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Đức Chánh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Di động: 0913.470.148 - Địa chỉ: 64 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi