Giới thiệu

Tin tức sự kiện

Hồ sơ ISO

Danh bạ

Các dân tộc thiểu số ở QN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 699526
Đang online: 4
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  71%
Bình thường  43%
Xấu  29%
Đăng ngày: 13/08/2019
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh báo cáo với Đoàn

Chiều 12/8/2019, tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh (Đoàn giám sát) do ông Đỗ Văn Cường, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã làm việc với Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh để giám sát việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tham gia Đoàn có các thành viên và đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Nguyễn Kiên, Phó Giám đốc Sở và cán bộ, công chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.


2A2_Đoàn GS HĐND tỉnh.jpg 
Đoàn giám sát làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo 

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo với Đoàn giám sát về kết quả tổ chức việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đạt được như sau:

Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Kế hoạch số 1088/KH-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh để phối hợp với các Sở, ngành liên quan thường xuyên quán triệt, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước trong toàn ngành, đặc biệt là tại các Trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn trong các buổi giao ban ngành, giao ban đơn vị và trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung về: về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên Niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực giáo dục; về việc phê duyệt kế hoạch thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020; về việc Phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú” giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh; về Phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú” giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh; về việc ban hành kế hoạch phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; về việc ban hành Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới của tỉnh; về việc ban hành chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021.

Kết quả đạt được

Nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc, gắn các chương trình đào tạo với phát triển nguồn nhân lực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Tuyển dụng, thu hút nhân tài đối với người dân tộc thiểu số; một số huyện miền núi đã tiến hành tuyển dụng trực tiếp không qua thi tuyển đối với số sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi vào làm trong các cơ quan của địa phương; sinh viên là người dân tộc thiểu số khi tham gia dự thi tuyển dung thì được miễn thi môn Ngoại ngữ (môn thi điều kiện); Thực hiện chính sách cử tuyển đối với học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số gắn với nhu cầu đào tạo, sử dụng cán bộ của địa phương (gồm: Y - Dược: 38 người, Sư phạm: 51người, Nông - Lâm nghiệp: 23 người, Kiến trúc- Xây dựng: 03 người, Kinh tế - Tài chính: 17 người, Khoa học - Công nghệ: 03 người, các ngành khác: 05 người); thực hiện việc biên soạn bộ giáo trình về tiếng dân tộc Co, Cadong; hoàn thiện bộ giáo trình tiếng Hrê đáp ứng nhu cầu học tiếng dân tộc của cán bộ, công chức tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đề án kiên cố hóa trường học trường lớp học và nhà ở công vụ cho giáo viên: giai đoạn 2012 – 2015 đầu tư xây dựng 41 phòng học, nhà công vụ cho giáo viên trường mầm non thuộc các huyện nghèo. Lộ trình đến năm 2020: Tổ chức rà soát và đăng ký nhu cầu đầu tư xây dựng 161 phòng học và nhà công vụ cho giáo viên để bảo đảm đủ 1 lớp/phòng; phòng học xây dựng mới thay thế toàn bộ số phòng học bán kiên cố, phòng học tạm của các trường mầm non, phổ thông; xây dựng mới các hạng mục công trình thuộc khu phục vụ học tập, với tổng mức đầu tư 117,9 tỷ đồng, trong đó nguồn trái phiếu chính phủ là 85,5 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 32,4 tỷ đồng. Riêng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2016: Tổng mức đầu tư 26.028 triệu đồng, trong đó nguồn trái phiếu chính phủ là  24,705 tỷ đồng, với tổng số phòng học xây dựng mới là 29 phòng.

Khó khăn, tồn tại, nguyên nhân

Đối với Kế hoạch thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) đến năm 2020 phải thành lập được 39 trường, kế hoạch này khó hoàn thành vì hầu hết các huyện đều thiếu kinh phí đầu tư xây dựng trường đảm bảo cơ sở vật chất theo quy định của trường PTDTBT (về nhà ở, nhà ăn , phòng học, phòng chức năng các công trình vệ sinh, nước sạch, sân chơi, diện tích đất, tường rào, cổng ngõ, …).

Do tình hình kinh tế xã hội ở miền núi có phát triển về hệ thống giao thông nên nhiều học sinh không còn đủ tiêu chuẩn để hưởng chế độ học sinh bán trú nữa, do vậy tỉ lệ học sinh bán trú của một số trường giảm dưới 50%; 25% (quy định phải  50% (THCS) ,  25% (Tiểu học) mới được thành lập trường).

Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường PTDTNT giai đoạn 2; trình UBND ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thành lập trường PTDTBT trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế ở các địa phương; tiếp tục công tác kiên cố hóa trường học để đạt kết quả tương đối so với chỉ tiêu đề ra (mới chỉ đạt 73%/100%).

Kiến nghị, đề xuất

Ưu tiên phân bổ kinh phí để thực hiện Kế hoạch thành lập trường PTDTBT; đề nghị UBND tỉnh giao việc biên soạn giáo trình Tiếng Co, Cadong cho Sở Khoa học Công nghệ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nội dung này (Sở Giaos dục và Đào tạo chỉ thực hiện xây dựng khung phân phối chương trình và biên soạn giáo trình sau khi đã có bộ sách Tiếng Co, Cadong.

Các Thành viên tham gia Đoàn giám sát đã tham gia góp ý và ông Đỗ Văn Cường, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh thay mặt Đoàn đã phát biểu ghi nhận những nỗ lực của Ngành đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, Ngành cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa khắc phục khó khăn để phấn đấu đến năm 2020 đạt được các chỉ tiêu về lĩnh vực giáo dục đã được giao trong Kế hoạch.

Hoài Châu


 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2014 thuộc Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Đức Chánh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Di động: 0913.470.148 - Địa chỉ: 64 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi