Giới thiệu

Tin tức sự kiện

Hồ sơ ISO

Danh bạ

Các dân tộc thiểu số ở QN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 697208
Đang online: 3
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  71%
Bình thường  43%
Xấu  29%
Đăng ngày: 08/08/2019
Quang cảnh buổi làm việc tại Sở Lao động-TB&XH
 

​​Sáng nay 08/8/2019, tại Phòng họp Sở Lao động-TB&XH, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh (Đoàn giám sát) do ông Đỗ Văn Cường, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã làm việc với Lãnh đạo Sở Lao động-TB&XH để giám sát việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tham gia Đoàn có các thành viên và đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng, các Sở, ngành và ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Lương Kim Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở, ông Đỗ Tiến Tân, Phó Giám đốc Sở và cán bộ, công chức Sở Lao động- TB&XH tỉnh.​

 

2A2_Ông Nguyễn Thế Nhânsdsfsfd.jpg 
Ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tham gia Đoàn giám sát

Sở Lao động- TB&XH đã báo cáo với Đoàn giám sát về kết quả tổ chức việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đạt được như sau:

Về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

Về lĩnh vực giảm nghèo: Sở Lao động- TB&XH đã chủ động phối hợp với Sở, ngành, địa phương trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 phê duyệt Đề án đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững ở 06 huyện miền núi giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 8/6/2017 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020 (Chương trình); Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 về thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình; Quyết định số 05/QĐ-BCĐ ngày 10/10/2017 của Ban Chỉ đạo về Quy chế hoạt động và phân công nhiệm cho từng thành viên Ban Chỉ đạo và nhiều văn bản liên quan để thực hiện các chính sách, dự án.

Về lĩnh vực đào tạo nghề: Sở Lao động- TB&XH đã chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương trình UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách thực hiện công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh; trong đó lồng ghép các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tập quán lao động sản xuất của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Về lĩnh vực giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động: Tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị; trình HĐND tỉnh ban hành Chương trình việc làm tỉnh giai đoạn 2016-2020; Chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018-2020; trình UBND tỉnh ban hành Chương trình việc làm tỉnh giai đoạn 2016-2020 về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.  

Công tác phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các Sở, ngành, địa phương

Sở Lao động– TB&XH chủ động phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các Sở, ngành, UBND các huyện liên quan tổ chức điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo DTTS trên địa bàn các huyện miền núi để làm cơ sở thực hiện chính sách dân tộc (hỗ trợ giáo dục, tiền điện, nhà ở, y tế, trợ giúp pháp lý...); phối hợp xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình 135 và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Đề án thực hiện thí điểm Chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn 02 huyện Sơn Tây và Tây Trà; tổ chức điều tra nhu cầu học nghề và rà soát danh mục nghề đào tạo tại địa phương để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tổ chức điều tra khảo sát nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề giúp cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo nghề sát với thực tế, có hiệu quả hơn. 

Kết quả thực hiện

Về lĩnh vực giảm nghèo: kinh phí giai đoạn 2013 - 2019 là 1.659.575 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương đã hỗ trợ: 1.630.718 triệu đồng và Ngân sách địa phương là 28.857 triệu đồng để thực hiện các chính sách đặc thù theo Nghị quyết 30a cho 06 huyện nghèo trên địa bàn gồm: Vốn đầu tư phát triển là 1.143.882 triệu đồng để thực hiện đầu tư 497 công trình hạ tầng và duy tu bảo dưỡng 472 công trình như: Trường học, trạm y tế, đường giao thông, nước sinh hoạt, công trình điện, công trình văn hóa, công trình thủy lợi....và vốn sự nghiệp là 515.693 triệu đồng để thực hiện phát triển sản xuất tạo việc làm, tăng thu nhập như: khoán khoanh nuôi tái sinh rừng; hỗ trợ lần đầu giống cây trồng rừng sản xuất; hỗ trợ xúc tiến thương mại, giao rừng, cho thuê rừng; hỗ trợ khai hoang tạo mương cố định, ruộng bậc thang; hỗ trợ tiền mua giống, vật tư, chuồng trại, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; tiêm phòng vắc xin; hỗ trợ lao động tham gia xuất lao động; chính sách tăng cường, thu hút cán bộ, trí thức trẻ đối với các huyện nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng... Ngoài ra, còn huy động xã hội hóa tài trợ của các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước là 144.208 triệu đồng để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, đầu tư xây dựng các công trình về y tế và giáo dục đã góp phần phục vụ cho người dân trên địa bàn 6 huyện miền núi. Hầu hết các hộ nghèo đều được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách giảm nghèo của Nhà nước, nhất là có cơ hội nhiều hơn để tiếp cận các dịch vụ sản xuất, tăng thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản như: Nhà ở, y tế, giáo dục, tín dụng...

Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo: giai đoạn 2011 - 2015: Hộ nghèo trên địa bàn 6 huyện nghèo đầu năm 2011 còn 32.690 hộ, chiếm tỷ lệ 60,87%. Đến cuối năm 2015 giảm xuống còn 17.180 hộ, chiếm tỷ lệ 28,76%. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,42%/năm đạt so với kế hoạch đề ra (tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5-7%/năm) và giai đoạn 2016 - 2020: Hộ nghèo đầu năm 2016 trên địa bàn các huyện nghèo còn 27.937 hộ nghèo, tỷ lệ 46,76%, đến cuối năm 2018 giảm xuống còn 19.633 hộ nghèo, tỷ lệ 31,44%. Bình quân giảm 5,1%/năm đạt chỉ tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo (tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%/năm).

Về lĩnh vực đào tạo nghề: giai đoạn 2013 - 2018, đã hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị nhằm nâng cao năng lực đào tạo nghề cho các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của 06 huyện miền núi với tổng kinh phí là 10.764 triệu đồng. Hiện nay, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh là 28 cơ sở. Trong đó, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của các huyện miền núi là 04 cơ sở. Kết quả đào tạo nghề: giai đoạn 2013-2018, số học sinh sinh viên là người STTS tốt nghiệp các cấp trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh và được giải quyết việc làm là 701 người. Đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 5.575 lao động nông thôn là người DTTS theo chính sách của Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong đó, đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 3.345 người, đào tạo nghề nông nghiệp cho 2.230 người. Có khoảng 80% lao động sau đào tạo nghề tự nâng cao tay nghề tham gia sản xuất tại địa phương hoặc được tư vấn, giải quyết việc làm tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh hoặc tham gia xuất khẩu lao động. Kết quả này cho thấy nhận thức của xã hội, trong đó đối tượng thuộc vùng đồng bào DTTS về vai trò của giáo dục nghề nghiệp đã được nâng lên, công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở vào giáo dục nghề nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ học trung cấp ngày càng tăng. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học cao đẳng nghề, trung cấp nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh hoặc các trường ngoài tỉnh đều được miễn giảm học phí theo quy định. Chỉ tiêu Kế hoạch lao động DTTS trong độ tuổi qua bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo > 50% ước đến năm 2020 đạt và vượt 52%; trong đó được đào tạo nghề đạt 20 % và Tỷ lệ lao động nông nghiệp/lao động xã hội (đều đạt chỉ tiêu 100%).

Về lĩnh vực giải quyết việc làm: giai đoạn 2013 – 2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới và thêm việc làm cho khoảng 228.400 lao động, đạt chỉ tiêu đề ra; trong đó, các huyện miền núi đã giải quyết việc làm cho 35.080 lao động, đạt 100% Kế hoạch đề ra (mỗi năm giải quyết từ 5.000 - 6.000 lao động).

3A3_Ông Nguyễn Hoàng Chfg.jpg 
Ông Nguyễn Hoàng Chi, Chánh Văn phòng Sở báo cáo

Tại buổi làm việc ông Đỗ Văn Cường, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Lao đông-TB&XH đã chủ động, tích cực phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, qua Báo cáo cho thấy các chỉ tiêu thuộc ngành Lao động- TB&XH đều đạt và vượt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020.

Đoàn giám sát làm việc với Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh

Chiều cùng ngày 08/8/2019, tại Phòng họp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh ông Nguyễn Mậu Văn, Phó Giám đốc Sở đã tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Đỗ Văn Cường, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc làm Trưởng đoàn để giám sát việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

4A4_Quang cảnh lPTNN.jpg 
Quang cảnh buổi làm việc tại Sở Nông nghiệp và PTNT

5A5_Sở nông áo cáo.jpg 
Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp PTNT báo cáo với Đoàn

                                             Hoài Châu

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2014 thuộc Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Đức Chánh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Di động: 0913.470.148 - Địa chỉ: 64 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi