Giới thiệu

Tin tức sự kiện

Hồ sơ ISO

Danh bạ

Các dân tộc thiểu số ở QN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 669310
Đang online: 2
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  71%
Bình thường  43%
Xấu  29%
Đăng ngày: 17/04/2019
Ảnh 1. Quang cảnh buổi làm việc tại UBND xã Bình An, huyện Bình Sơn

Sáng 16/4/2019, tại Phòng họp UBND xã Bình An, huyện Bình Sơn, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh (Đoàn giám sát) do ông Hồ Ngọc Thịnh, Trưởng ban và ông Đỗ Văn Cường Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã làm việc với UBND xã Bình An, huyện Bình Sơn để giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020 (Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND). Tiếp và làm việc với Đoàn có đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN xã và đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện Bình Sơn.

 

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND là Nghị quyết ban hành chính sách riêng của tỉnh Quảng Ngãi quy định: Hộ thoát nghèo được hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ; trẻ em trong hộ đang học mẫu giáo, học phổ thông được hỗ trợ 2 năm học với mức 100.000 đồng/tháng với 9 tháng/năm học; hộ thoát cận nghèo được hỗ trợ một lần 5 triệu đồng/hộ; thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) được thưởng một lần 200 triệu đồng; xã thoát khỏi tình trạng ĐBKK được thưởng một lần 01 tỷ đồng và huyện thoát nghèo được thưởng một lần 10 tỷ đồng. Điều kiện hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2017 và năm 2018 không tái nghèo và không tái cận nghèo. 


Theo báo cáo của UBND xã: Ngay từ đầu xã đã triển khai Nghị quyết 01/2017 và Quyết định 37/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đồng thời, UBND xã giao trách nhiệm cho Ban Chỉ đạo chương trình giảm nghèo của xã phối hợp với các thôn và các ban, ngành liên quan, tiến hành tuyên truyền nội dung chính sách đến từng hộ dân; lập kế hoạch điều tra, rà soát việc tăng giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo; tiến hành việc giao chỉ tiêu giảm nghèo, giảm cận nghèo hằng năm; phân công nhiệm vụ trong Ban Chỉ đạo chương trình giảm nghèo của xã trong việc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo. UBND xã phân công các thành viên của ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn thôn, khu dân cư, nhằm nắm chắc tình hình, đôn đốc và phối hợp trong công tác điều tra, tổng hợp chính xác số liệu hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo.


Xã Bình An chỉ có thôn Thọ An là thôn ĐBKK và vùng DTTS xóm Hố Dài thôn An Khương cuối năm 2018 còn 34 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 12,23% so với vùng DTTS. Toàn xã cuối năm 2018 còn 108 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,43% so với tổng số hộ của xã; số hộ nghèo đã thoát nghèo bền vững trong 02 năm 2016-2017 là 06 hộ, đã được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt (10 triệu đồng/hộ) và có 04 trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông đã được hỗ trợ chi phí học tập 100.000 đồng/tháng trong 2 năm, 9 tháng/năm/em. Tổng số hộ cận nghèo tại thời điểm cuối năm 2018 là 121 hộ, chiếm tỷ lệ 10,56 % so với tổng số hộ trong toàn xã; số hộ cận nghèo đã thoát cận nghèo bền vững là 28 hộ, đã được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt (05 triệu đồng/hộ). Ngoài ra, UBND xã đang lập thủ tục trình cấp trên khen thưởng cho hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trong năm 2017-2018.


Tuy nhiên, kết quả xoá đói giảm nghèo chưa cao, các hộ nghèo chủ yếu là thuần nông, là hộ đồng bào DTTS; tập quán sản xuất, sinh hoạt, tiêu dùng của người dân chưa thực sự thoát khỏi tính tự cung, tự cấp, chưa nhân rộng được mô hình thoát nghèo bền vững. 


Tại buổi làm việc Đoàn giám sát đã biểu dương các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, hội, đoàn thể và Nhân dân xã Bình An, huyện Bình Sơn đã có nhiều nỗ lực trong công tác phấn đấu giảm nghèo bền vững và đề nghị UBND xã quan tâm công tác tuyên truyền vận động Nhân dân vượt qua khó khăn, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chương trình chính sách.


Đoàn giám sát tại huyện Sơn Hà

Trước đó, chiều 11/4/2019, tại Phòng họp UBND huyện Sơn Hà, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh (Đoàn giám sát) do ông Hồ Ngọc Thịnh, Trưởng ban; ông Đỗ Văn Cường Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh và ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh đã làm việc với UBND huyện Sơn Hà. Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch UBND huyện ông Phùng Tô Long; đại diện HĐND, UBMT TQVN huyện và các cơ quan chuyện môn huyện.

2A2_-Quang-c-nh-Ðoàn-Giám-sát-t-i-Son-Hà.gif 
Quang cảnh Đoàn giám sát tại UBND huyện Sơn Hà

Theo Báo cáo của UBND huyện: quán triệt được ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND là chính sách đặc thù của tỉnh. Vì vậy, ngay từ đầu Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến quán triệt, triển khai; ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; phân giao nhiệm vụ cho UBND các xã, thị trấn, các đơn vị chuyên môn có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc; tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách; đồng thời giao cho phòng Dân tộc là cơ quan tham mưu cho UBND huyện chủ trì thẩm tra danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Chỉ đạo UBND các xã phân công cán bộ phụ trách rà soát xem xét các điều kiện của hộ đảm bảo thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững, vận động hộ tự nguyện đăng ký và làm cam kết thực hiện theo chính sách.


Toàn huyện đến cuối năm 2018 còn 5.476 hộ nghèo, chiếm 25,293% so với số hộ toàn huyện. Năm 2016-2017 có 862 hộ thoát nghèo bền vững đã được khen thưởng và đã nhận bằng tiền mặt là 10 triệu đồng/hộ; 592 trẻ em học mẫu giáo và học sinh học phổ thông đã được hỗ trợ chi phí học tập với mức hỗ trợ 100.000 đồng/tháng/học sinh với thòi gian hỗ trợ là 9 tháng/năm học, trong 2 năm. Và có 798 hộ thoát cận nghèo đã được hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ. Tất cả hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo đều được chủ tịch UBND cấp xã tặng Giấy khen và Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 40 hộ thoát nghèo và 34 hộ thoát cận nghèo tiêu biểu.


Huyện Sơn Hà là điểm sáng tiêu biểu trong phong trào thi đua giảm nghèo tốt nhất trong vùng đồng bào DTTS. Vào năm 2015 huyện Sơn Hà còn 11 xã ĐBKK (chiếm 78,57%) đến nay đã có 09 xã thoát khỏi tình trạng ĐBKK. Và vì vậy, ngày 11/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1348/QĐ-TTg về việc tặng bằng khen cho cán bộ và Nhân dân huyện Sơn Hà về thành tích Huyện thoát nghèo. Ngoài ra, địa phương đang chỉ đạo rà soát hộ thoát nghèo và cận nghèo bền vững trong 02 năm liên tục 2017-2018 để tổng hợp kinh phí đề nghị cấp trên phân bổ.

3A3_PCT-UBND-Long-phát-bi-u.gif 
Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà ông Phùng Tô Long phát biểu

Không thỏa mãn với thành tích đã đạt được trong thời gian đến huyện Sơn Hà tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp với Mặt trận và các Hội, đoàn thể lập kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng chính sách, tự giác phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững; tập trung thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo đảm bảo khách quan, công bằng, đúng đối tượng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Nghị quyết; tập trung triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình làm ăn hiệu quả để tạo điều kiện cho hộ nghèo tham gia phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. 


Tại buổi làm việc Đoàn giám sát đã biểu dương các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, hội, đoàn thể và Nhân dân trong toàn huyện đã có nhiều nỗ lực trong công tác phấn đấu giảm nghèo bền vững và ghi nhận những thành tích của huyện đã đạt được và đề nghị UBND huyện quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tự giác vươn lên thát nghèo bền vững; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chương trình chính sách; kịp thời giải quyết những vướng mắc; tổ chức Hội nghị Sơ kết, tổng kết công tác giảm nghèo bền vững.


Sáng cùng ngày Đoàn giám sát đã làm việc với UBND xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà 

4A4_Quang-c-nh-Ðoàn-giám-sát-t-i-xã-Son-trung.gif 
Quang cảnh Đoàn giám sát làm việc tại xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà

                   

5A5_Ông-th-nh-k-t-lu-n-Xã-son-trung.gif 

                                          Trưởng ban Ban Dân tộc HĐND Tỉnh Hồ Ngọc Thịnh phát biểu                 

                                                                                                     Hoài Châu

 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2014 thuộc Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Đức Chánh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Di động: 0913.470.148 - Địa chỉ: 64 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi