Giới thiệu

Tin tức sự kiện

Hồ sơ ISO

Danh bạ

Các dân tộc thiểu số ở QN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 662649
Đang online: 6
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  71%
Bình thường  43%
Xấu  29%
Đăng ngày: 10/04/2019
Quang cảnh buổi làm việc tại UBND xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà

Sáng ngày 09/4/2019, tại Phòng họp UBND xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh (Đoàn giám sát) do ông Đỗ Văn Cường, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã làm việc với UBND xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà để giám sát việc thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020 (Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND). Tham gia Đoàn giám sát có các thành viên và ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; về phía huyện có ông Đinh Văn Chi, Trưởng phòng Dân tộc huyện Sơn Hà.​


Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND là Nghị quyết ban hành chính sách của tỉnh Quảng Ngãi quy định: Hộ thoát nghèo được hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ; trẻ em trong hộ đang học mẫu giáo, học phổ thông được hỗ trợ 2 năm học với mức 100.000 đồng/tháng, 9 tháng/năm học; hộ thoát cận nghèo được hỗ trợ một lần 5 triệu đồng/hộ; thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) được thưởng  một lần 200 triệu đồng; xã thoát khỏi tình trạng ĐBKK được thưởng một lần 01 tỷ đồng và huyện thoát nghèo được thưởng một lần 10 tỷ đồng. Điều kiện hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2017 và năm 2018 không tái nghèo và không tái cận nghèo.

Theo Báo cáo của UBND xã để triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND, ngay từ đầu UBND xã đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép trong các cuộc họp từ xã đến thôn, khu dân cư về mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách giảm nghèo; UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 15/9/2018 về điểu tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 07/11/2018 về Hội nghị tuyên truyền biểu dương khen thưởng đối với hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo trên địa bàn xã năm 2018. Thường trực và các Ban HĐND xã phối hợp với Ủy ban MTTQ xã giám sát việc xét chọn hộ nghèo đúng thực tế; UBND xã tổ chức họp các ngành liên quan với các trưởng thôn để xét chọn hộ nghèo, cận nghèo đã thoát nghèo thoát cận nghèo bền vững lập danh sách đề nghị khen thưởng; UBND xã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương khen thưởng và phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã tổ chức trao tiền thưởng tại Lễ hội khu dân cư ở các thôn trong năm 2018.

Tổng số hộ nghèo cuối năm 2018 là 283 hộ, chiếm tỷ lệ 23,74 % so với tổng số hộ toàn xã. Số hộ nghèo đã thoát nghèo bền vững 2 năm liên tục là 30 hộ đã được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt 10 triệu đồng/hộ và Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 03 hộ; số trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông đã được hỗ trợ chi phí học tập là 08 học sinh với mức hỗ trợ/tháng: 100.000đ/tháng/em số tháng được hỗ trợ là 18 tháng/em. Tổng số hộ cận nghèo cuối năm 2018 là 224 hộ, chiếm tỷ lệ 19,70% so với tổng số hộ toàn xã; số hộ thoát cận nghèo bền vững là 17 hộ đã được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt 5 triệu đồng/hộ.

Tổng số thôn ĐBKK tại thời điểm cuối năm 2015 là 05 thôn, chiếm tỷ lệ 83,33% so với tổng số thôn trên địa bàn xã. Đến cuối năm 2018 có 03 thôn ĐBKK đã được công nhận thoát khỏi tình trạng ĐBKK, chiếm tỷ lệ 60% so với số thôn ĐBKK tại thời điểm cuối năm 2015. Xã Sơn Thủy đã thoát khỏi tình trạng ĐBKK vào cuối năm 2016 nhưng chưa được hưởng chính sách khen thưởng theo Nghị quyết số 01.

Hiện nay, UBND xã đang tiến hành rà soát xét đề nghị UBND huyện công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo liên tục 02 năm 2017- 2018 để tổ chức biểu dương khen thưởng năm 2019.

Báo cáo của UBND xã đã khẳng định Đảng ủy, UBND xã quan tâm công tác lãnh đạo chỉ đạo, chủ động xây dựng Kế hoạch phối hợp với Ủy ban MTTQVN và các hội đoàn thể xã xuống triển khai tuyên truyền, phổ biến đến người dân kịp thời; một số hộ dân đã hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác giảm nghèo phát triển kinh tế-xã hội ngày càng phát triển nên tỷ lệ hộ nghèo có xu hướng giảm dần, tỷ lệ hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo được tăng lên; đã thúc đẩy và tạo động lực hộ thoát nghèo đồng thời là thoát cận nghèo mạnh dạng đăng ký cam kết không tái nghèo, an tâm sản xuất phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập ổn định. Tuy nhiên, công tác tuyên tuyền nội dung của Nghị quyết chưa kịp thời; công tác biểu dương khen thưởng cho thôn và xã thoát khỏi tình trạng ĐBKK chưa có kinh phí để thực hiện biểu dương khen thưởng. Biện pháp khắc phục trong thời gian đến là tiếp tục quán triệt, triển khai mục tiêu, quan điểm của Nghị quyết 01 đến toàn thể các cấp ủy, chi bộ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn xã, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chỉ tiêu; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện việc rà soát xét chọn những hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trên địa bàn để hỗ trợ kịp thời; xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng đối với hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2017-2018 và trong những năm tiếp theo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách Nghị quyết 01 trên địa bàn xã. Và đề nghị UBND huyện tiếp tục phân bổ kinh phí hỗ trợ biểu dương khen thưởng cho thôn, xã đã thoát khỏi tình trạng ĐBKK theo Nghị quyết 01 để xây dựng cơ sở hạ tầng, nông thôn như đường giao thông nông thôn.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã biểu dương các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, hội, đoàn thể và Nhân dân trong xã Sơn Thủy đã có nhiều nỗ lực trong công tác phấn đấu giảm nghèo bền vững và ghi nhận toàn xã Sơn Thủy có 30 hộ thoát nghèo và 17 hộ thoát cận nghèo bền vững, 03 thôn đã thoát khỏi tình trạng thôn ĐBKK và xã Sơn Thủy đã thoát khỏi tình trạng ĐBKK. Đồng thời, đề nghị UBND xã quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền vận động Nhân dân vượt qua khó khăn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chương trình chính sách; kịp thời giải quyết những vướng mắc; tổ chức Hội nghị Sơ kết, tổng kết công tác giảm nghèo bền vững và tiếp tục rà soát hộ thoát nghèo thoát cận nghèo bền vững 2 năm 2017 – 2018 và hoàn chỉnh thủ tục đề nghị cấp trên bố trí kinh phí để thực hiện hỗ trợ cho hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, thôn và xã thoát khỏi tình trạng ĐBKK.

Đoàn giám sát làm việc với UBND xã Sơn Hải

Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát đã làm việc với UBND xã Sơn Hải. Theo Báo cáo của UBND xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà cho biết đến cuối năm 2018, toàn xã Sơn Hải có 927 hộ, trong đó hộ đồng bào DTTS là 810 hộ; tổng số hộ nghèo là 276 hộ (chiếm 29,77%,); có 266 hộ nghèo là đồng bào DTTS (chiếm 95,38%). Xã đã tập trung triển khai xây dựng kế hoạch; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc họp từ xã đến khu dân cư, trong các cuộc họp của hội đoàn thể về mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách giảm nghèo nói chung và nội dung Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND nói riêng; tổ chức triển khai rà soát hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo để làm căn cứ thực hiện chính sách khen thưởng theo quy định của tỉnh Quảng Ngãi./.

                                                          Hoài Châu

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2014 thuộc Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Đức Chánh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Di động: 0913.470.148 - Địa chỉ: 64 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi