Giới thiệu

Tin tức sự kiện

Hồ sơ ISO

Danh bạ

Các dân tộc thiểu số ở QN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 698238
Đang online: 5
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  71%
Bình thường  43%
Xấu  29%
Đăng ngày: 04/09/2019
Quang cảnh Đoàn làm việc tại UBND huyện Sơn Hà

Sáng 04/9/2019, tại Phòng họp UBND huyện Sơn Hà, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh (Đoàn giám sát) do ông Hồ Ngọc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Sơn Hà để giám sát kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tham gia Đoàn có ông Đỗ Văn Cường Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh; các thành viên và đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Phùng Tô Long, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Đinh Thị Trà, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Đinh Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy Phó Chủ tịch HĐND huyện và cán bộ, công chức của UBND huyện.


Đại diện Lãnh đạo UBND huyện đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020 trên địa bàn huyện đạt được như sau:

Về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược đến năm 2020 và Kế hoạch số 1088/KH-UBND ngày 07/3/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 12/5/2015 về triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 27/4/2018 về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (DTTS) trong thời kỳ mới của huyện Sơn Hà giai đoạn 2018 – 2020 và những năm tiếp theo; UBND huyện đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn; Phòng Dân tộc là cơ quan Thường trực giúp UBND huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch; hàng năm kịp thời ban hành Chương trình công tác và tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn huyện; kịp thời phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cân huyết thống; triển khai chương trình giáo dục đời sống gia đình cho đồng bào DTTS; Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và nhiều chương tình khác trên địa bàn huyện Sơn Hà. Hàng năm, UBND huyện phối hợp cùng các đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các Đề án, chương tình, chính sách dân tộc đầu tư trên địa bàn huyện.

2A2_ toàn cảnhxcxc HN Sơn Hà_Tổng kết.jpg 
3A3_Thanh phádt thưởng.jpg 
Sơn Hà quan tâm công tác Hội nghị sơ kết, tổng kết

Kết quả thực hiện

Quá trình thực hiện Chiến lược công tác dân tộc thời gian qua đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội về công tác dân tộc, góp phần chuyển biến quan trọng vùng đồng bào DTTS và miền núi; đời sống đồng bào DTTS đã được cải thiện rõ rệt; kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, thuỷ lợi, điện, trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư xây dựng; chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện rõ rệt; đồng bào DTTS đã từng bước tiếp cận những thành tựu của khoa học kỹ thuật, cán bộ công chức, con em người DTTS đã được đào tạo cơ bản; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người 12 triệu đồng/năm 2014, đến nay đạt 28 triệu đồng/người/năm.

Về nguồn nhân lực

Đến ngày 01/6/2019: Cán bộ, công chức, viên chức người DTTS cấp huyện là 23 người. Trong đó: Đại học 19 người (chiếm 82,6%), cao đẳng 02 người (chiếm 8,7%), trung cấp 02 người (chiếm 8,7%) và về lý luận chính trị: Cao cấp 07 người (chiếm 30,4%); trung cấp 08 người (chiếm 34,8%). Dân số toàn huyện là 77.704 người, trong đó DTTS chiếm trên 80%; cán bộ, công chức, viên chức người DTTS cấp huyện là 23/113 người (chiếm 20,35%) chưa đạt theo Quyết định số 402/QĐ-TTg của TTCP (mức tối thiểu 35%). Tuy nhiên, Công chức là người DTTS trên tổng số công chức của Phòng Dân tộc huyện là 3/3 (chiếm 100%) (theo Quyết định số 402/QĐ-TTg của TTCP mức tối thiểu 50%).

Cán bộ, công chức, viên chức người DTTS cấp xã là 194 người, trong đó: về trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 01 người (chiếm 0,51%), Đại học 103 người (chiếm 53,09%), cao đẳng 03 người (chiếm 1,54%), trung cấp 82 người (chiếm 42,26%) và chưa qua đào tạo 05 người (chiếm 2,57%) và về lý luận chính trị: Cao cấp 04 người (chiếm 2,06%), trung cấp 93 người (chiếm 47,93%), sơ cấp 73 người (chiếm 37,62%). Tổng số cán bộ, công chức cấp xã người DTTS trên tổng số cán bộ, công chức cấp xã của 13 xã, 01 thị trấn là 194/296 người (chiếm 98,97%) đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Về kết cấu hạ tầng

Xây dựng 140 công trình về giao thông, thủy lợi, điện, nhà sinh hoạt cộng đồng và thực hiện duy tu bảo dưỡng hàng trăm công trình; xây dựng 3 dự án định canh, định cư (ĐCĐC) tập trung tại 3 xã: Sơn Ba, Sơn Trung và Sơn Kỳ; 12 Điểm ĐCĐC xen ghép tại các xã: Sơn Thuỷ, Sơn Bao, Sơn Thành, Sơn Giang, Sơn Hạ, Sơn Cao, Sơn Linh và thị trấn Di lăng. Huyện có 75 công trình thủy lợi kiên cố, bao gồm 03 hồ chứa, 72 công trình đập dâng kiên cố; công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tự chảy đã được xây dựng là 69 công trình. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 79,6 %. 

Thực hiện hợp phần phát triển sản xuất tạo việc làm, tăng thu nhập như: Khoán khoanh nuôi tái sinh rừng; hỗ trợ lần đầu giống cây trồng rừng sản xuất; hỗ trợ xúc tiến thương mại, giao rừng, cho thuê rừng; hỗ trợ tiền mua giống, vật tư, chuồng trại; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; tiêm phòng vắc xin; hỗ trợ lao động tham gia xuất lao động; kế hoạch hoá gia đình; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 31,55%.

Về giáo dục

Huyện đã đầu t¬¬ư xây dựng mới 37 phòng học, 08 nhà hiệu bộ, 04 bếp ăn và 03 nhà thi đấu đa năng; 100% xã có Trung tâm học tập cộng đồng. Tổng số học sinh đến lớp ở các cấp học đều tăng theo từng năm học; tiếp tục duy trì công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, Trung học cơ sở và chống mù chữ; thường xuyên kiểm tra chất lượng dạy và học; tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm học 2017- 2018 đạt tỷ lệ 92,45%; có 09/48 trường học đạt chuẩn quốc gia.

Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ở bậc mầm non là 96%; bậc tiểu học là 100%; bậc THCS đạt 99,35%; bậc THPT 72,93%; chất lượng giáo dục ngày càng tốt hơn, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ngày càng tăng, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém xuống dưới 3% đối với bậc tiểu học, 5% đối với bậc THCS và 16,5% đối với bậc THPT. 

Về y tế

Chất lượng khám, chữa bệnh và điều kiện phục vụ người bệnh được nâng lên thông qua mạng lưới y tế tuyến cơ sở được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế tăng từ 04/14 xã năm 2013 (đạt tỷ lệ 28,6%) lên 10/14 xã vào cuối năm 2018 (đạt 71,43%). Phấn đấu đến cuối năm 2019 có 11/14 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ Trạm y tế xã, thị trấn có bác sỹ là 14/14 xã (đạt 100%). Hầu hết các chỉ tiêu đã đạt Kế hoạch đề ra.

Đến năm 2020: Phấn đấu có trên 92,86% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; có trên 7 bác sĩ/1 vạn dân và giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới mức 28%.

Về văn hóa

Đến tháng 06/2019: trên 60% xã, 80% thôn, tổ dân phố có Nhà văn hóa. Có 81,18% thôn, tổ dân phố; 85,29% gia đình và 91,33% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Tỷ lệ hộ nghe đài tiếng nói Việt Nam và xem truyền hình đạt 95%.

Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án, đồng thời ưu tiên bố trí nguồn lực, phát huy nội lực của cộng đồng dân cư và xã hội để giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới ở những nơi có điều kiện; tăng cường thời lượng phát sóng, chú trọng mở thêm các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội; tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền; tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, quan tâm quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ người DTTS; thực hiện tốt chính sách động viên, khuyến khích người có uy tín trong đồng bào DTTS tham gia công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chính sách, chương trình, dự án vùng DTTS theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và tham gia công tác vận động quần chúng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự vùng DTTS; kiên quyết không để xảy ra các “điểm nóng”, chủ động ngăn chặn các hoạt động chống đối, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn giáo để lừa gạt, lôi kéo, kích động đồng bào DTTS.

4A4_Sơn hà quan tâm tập huấn cho ngườicxc có uy tín.jpg 
Sơn Hà quan tâm tập huấn kiến thức cho người có uy tín

Kiến nghị, đề xuất

Tăng cường triển khai các hoạt động giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách; hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến các hoạt động thu hút đầu tư; sớm bố trí các nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn hỗ trợ sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng để địa phương chủ động hơn trong việc triển khai thực hiện; cần có kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng, mở rộng và nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện; tăng mức kinh phí hỗ trợ cho y tế thôn bản ít nhất bằng với mức lương cơ sở; bố trí kinh phí tiếp tục thực hiện Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú” giai đoạn 2018 – 2020; hướng dẫn và có chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ các khó khăn, bất cập tại các cơ sở khám chữa bệnh nhằm nâng cao hiệu quả y tế cơ sở, đảm bảo thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và quyền lợi của cán bộ y tế và người bệnh.

Tại buổi làm việc các thành viên của Đoàn đã tham gia ý kiến và Trưởng Đoàn giám sát đã phát biểu ghi nhận những kết quả đã đạt được và đề nghị Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các ngành, UBND các xã cần rà soát, báo cáo các chỉ tiêu cụ thể đã đạt được so sánh với các chỉ tiêu của Kế hoạch Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; để tổng hợp hoàn thiện báo cáo.

5A5_Ô Hồ Ngọcxcxcc thịnh, phát biểu.jpg 
Ông Hồ Ngọc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh phát biểu.

                                                                            Hoài Châu


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2014 thuộc Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Đức Chánh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Di động: 0913.470.148 - Địa chỉ: 64 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi