Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã hội; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân; UBND TP Quảng Ngãi vừa triển khai kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn. 

Xác định công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới là hoạt động thường xuyên, liên tục. Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo xây dựng NTM thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo các ngành, đoàn thể từ thành phố đến xã, tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng đảm bảo thiết thực hiệu quả.​

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ngãi đã tổ chức rút kinh nghiệm và chủ động phối hợp với các  ban, ngành của thành phố xây dựng, triển khai các kế hoạch liên tịch về: ​

UBND TP Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo phòng Kinh tế, phòng Tư pháp, phòng Y tế thành phố, Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Sa Kỳ, UBND các xã: Tịnh Kỳ, Tịnh Khê, Tịnh Hòa, Nghĩa An, Nghĩa Phú theo chức năng nhiệm vụ được phân công và địa bàn quản lý tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam; trong đó, chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ như: ​

Ngày 26/06/2017 của Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BCT về đăng ký, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Danh mục sữa, thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thực hiện theo quy định do Bộ Y tế ban hành. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2017.

Nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch tổ chức tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.​

​​Để  tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi đã  chỉ đạo việc triển khai “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức vào dịp kỷ niệm  87 năm ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2017).​

Ngày 03/11/2017, UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự (ANTT)”, giai đoạn 2012-2017. ​

Quán triệt Chỉ thị  18-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng, khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” và thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 18, Ủy ban nhân dân Thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo Ban an toàn giao thông thành phố xây dựng Kế hoạch về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn Luật Giao thông đường bộ.​

Để kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị; UBND TP Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục triển khai, quán triệt cụ thể, thường xuyên các văn bản quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn vị mình.​


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/13 1 2 3 4 5 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm