Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về thắng lợi, ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ngãi đã  ban hành văn bản hướng dẫn các Đảng bộ xã, phường và các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy thực hiện công tác tuyên truyền, các ngày lễ lớn  trong quý I và đón Xuân Mậu Tuất 2018  với yêu cầu: thông qua công tác tuyên truyền củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo không khí phấn khởi trong xã hội, cổ vũ động viên toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của NQ đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV.

Đảng ủy xã Tịnh Thiện và Đảng ủy xã Tịnh Châu vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động tại địa phương.

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị về công tác dân vận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận theo hướng vì nhân dân, chăm lo, đời sống mọi mặt của nhân dân; đồng thời thông qua phong trào "Dân vận khéo" huy động mọi nguồn lực để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" từ nay đến năm 2020.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã hội; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân; UBND TP Quảng Ngãi vừa triển khai kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn. 

Xác định công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới là hoạt động thường xuyên, liên tục. Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo xây dựng NTM thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo các ngành, đoàn thể từ thành phố đến xã, tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng đảm bảo thiết thực hiệu quả.​

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ngãi đã tổ chức rút kinh nghiệm và chủ động phối hợp với các  ban, ngành của thành phố xây dựng, triển khai các kế hoạch liên tịch về: ​

UBND TP Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo phòng Kinh tế, phòng Tư pháp, phòng Y tế thành phố, Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Sa Kỳ, UBND các xã: Tịnh Kỳ, Tịnh Khê, Tịnh Hòa, Nghĩa An, Nghĩa Phú theo chức năng nhiệm vụ được phân công và địa bàn quản lý tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam; trong đó, chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ như: ​

Ngày 26/06/2017 của Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BCT về đăng ký, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Danh mục sữa, thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thực hiện theo quy định do Bộ Y tế ban hành. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2017.

Nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch tổ chức tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.​


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/14 1 2 3 4 5 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm