​      Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Hòa bình Mỹ Lai được Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng thống nhất thông qua

​    Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thành phố Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2025” trong năm 2018 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

​      UBND thành phố Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung Thu năm 2018 cho trẻ em trên địa bàn thành phố

​    Vừa qua, UBND thành phố Quảng Ngãi đã tổ chức đợt vận động xây dựng “Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố” năm 2018

​     Trong năm học 2018-2019 này, Phòng sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động của thư viện tại các trường học; đồng thời tăng cường bổ sung sách, tập huấn cho nhân viên thư viện


​      UBND thành phố Quảng Ngãi vừa thống nhất cho chủ trương đầu tư xây dựng nhà vệ sinh của 6 trường học

​      UBND thành phố Quảng Ngãi vừa chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường, UBMTTQVN, các tổ chức chính trị-xã hội thành phố tích cực phổ biến kế hoạch và thể lệ cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp tới toàn thế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, người làm báo và nhân dân trên địa bàn 

​      Nhằm duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa triển khai kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong năm học 2018-2019​.

​    Vừa qua, UBND thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo mỹ quan đô thị.

​    UBND thành phố Quảng Ngãi vừa chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan và Công ty TNHH Quảng cáo chuyên nghiệp Quang Hưng kiểm tra việc lắp đặt hệ thống, kết cấu trang trí điện chiếu sáng trên tuyến đường Hùng Vương. 


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/15 1 2 3 4 5 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm