Trong thời gian qua, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục được các ngành chức năng quan tâm triển khai thực hiện và đạt được được một số kết quả nhất định.​ 

UBND thành phố Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020. ​

Thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa”, trong năm 2019 UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo UBND các xã, và cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện việc dồn điền đổi thửa tại các xứ đồng trên địa bàn thành phố, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. ​

Thời gian qua, diện tích và mức độ gây hại của chuột trên lúa và các cây trồng đang có xu hướng gia tăng đã làm ảnh hưởng đến công tác trồng trọt trên địa bàn thành phố. ​

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của Thành phố vừa ký ban hành Kế hoạch số 190/KH-BCĐ ngày 25/11/2019 về tổ chức thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.​

Nhằm tạo điều kiện cho bà con ngư dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn khơi bám Biển để khai thác thủy sản, qua xem xét đề nghị của UBND xã Nghĩa An, UBND phường Nghĩa Chánh và Phòng Kinh tế thành phố, UBND thành phố đã thẩm định các đối tượng được hỗ trợ chính sách bảo hiểm theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ trên địa bàn xã Nghĩa An và phường Nghĩa Chánh (đợt 5/2019).​

Với mục tiêu tạo điều kiện cho UBND xã, phường ở thành phố Quảng Ngãi tập trung giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn khi thực hiện dự án các năm trước và hạn chế, giảm phần vốn đối ứng từ ngân sách xã phường, huy động nhân dân trong thực hiện đầu tư dự án trên địa bàn thành phố. 

Thời gian qua, để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi lần thứ XV đã đề ra, cùng với sự tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung, thành phố Quảng Ngãi cũng đã chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển dịch vụ, du lịch trên địa bàn , nhất là các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao.​

Nhằm tạo điều kiện cho các huyện, thành phố hỗ trợ thiệt hại và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 15/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã ký, ban hành Quyết định số 877/QĐ-UBND về việc sử dụng kinh phí dự phòng ngân sách tỉnh năm 2019 để hỗ trợ thiệt hại và phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi.

Nhằm phát triển đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường, thời gian qua, Thành phố Quảng Ngãi đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành liên quan đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp để nâng cao ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, kinh doanh, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đầu tư mở rộng quy mô đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.​ 


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/15 1 2 3 4 5 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm