Nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn, từng bước định hình và xây dựng mô hình khai thác thủy sản theo chuỗi gia trị, tăng giá trị gia tăng; UBND TP Quảng Ngãi vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện mô hình mua sắm ngư lưới cụ phát triển khai thác thủy sản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn xã Nghĩa Phú.

Để tăng cường công tác quản lý đất nông nghiệp và giải quyết tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn;

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6611 ngày 06/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng ban hành Công văn số 285 chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát tính pháp lý của các dự án đầu tư xây dựng công trình có thu hồi khoáng sản.

Trong tháng 1/2018, UBND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về phát triển thương mại – dịch vụ và du lịch, giai đoạn 2016 – 2020; triển khai thực hiện phương án bố trí, sắp xếp lại lô, sạp tại chợ tươi sống; tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, phòng chống buôn bán hàng lậu, hàng giả, quan lý tốt vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 21 ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư khóa XI về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và triệt để tiết kiệm trong chi tiêu công, mua sắm từ nguồn ngân sách, tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm.

UBND thành phố Quảng Ngãi vừa thống nhất trích từ nguồn chi khác của UBND thành phố để hỗ trợ cho UBND các xã Tịnh Ấn Tây, Tịnh An, Tịnh Long và Nghĩa Phú tổ chức lễ đón nhận Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, với mức hỗ trợ mỗi xã là 200 triệu đồng.

Theo Kế hoạch số 06 ngày 12/01/2018 của UBND TP Quảng Ngãi về triển khai phương án điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lại lô sạp và chuyển dời các hộ các hộ tiểu thương đang kinh doanh tầng 2 xuống tầng 1 chợ tươi sống.

UBND thành phố Quảng Ngãi vừa chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và triệt để tiết kiệm trong chi tiêu công, mua sắm từ nguồn ngân sách, tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm; nghiêm cấm lợi dụng Lễ tết để tổ chức liên hoan, ăn uống lãng phí và tuyệt đối không sử dụng tiền, tài sản công trái quy định; Phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ”; thông báo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân treo cờ Tổ quốc, vệ sinh sạch sẽ tại cơ quan, đơn vị và gia đình trong thời gian nghỉ Tết.

UBND TP Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo phòng Kinh tế thành phố chủ động phối hợp với phòng Văn hoá và thông tin, Đài truyền thanh thành phố, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan

UBND tỉnh Quảng Ngãi công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017 đối với xã Tịnh Long, Tịnh Ấn Tây, Tịnh An, Nghĩa Phú – TP Quảng Ngãi.


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/9 1 2 3 4 5 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm