​      Nhằm chấn chỉnh tình trạng nợ đóng bảo hiểm bắt buộc của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tích cực vận động nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả

​    Để đảm bảo cho việc điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp của nông dân trong vụ sản xuất Đông Xuân 2018-2019, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo về việc huy động ngày công lao động XHCN nạo vét kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn

​   Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi về tiếp tục triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2018, UBND thành phố đã giao UBND các xã nông thôn mới khẩn trương hoàn thành khối lượng xi măng đợt I/2018 được giao làm đường giao thông và thực hiện các thủ tục tiếp tục nhận hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn năm 2019.

​     Thành phố Quảng Ngãi là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và an ninh - quốc phòng của tỉnh Quảng Ngãi. Cùng với sự phát triển chung của cả nước trong giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa, thành phố Quảng Ngãi đã không ngừng phát triển nhanh về kinh tế - xã hội, từ đó các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao ngày càng nhiều

​     Trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi hiện có 15 cơ sở sản xuất gạch thủ công với 23 lò, có 239 lao động, chủ yếu tập trung ở các xã, phường: Nghĩa Dõng, Nghĩa Hà, Nghĩa Dũng, Tịnh Ấn Tây, Tịnh Khê, Nghĩa Lộ và Quảng Phú. Hiện tại, một số lò gạch nằm xen kẽ trong các khu dân cư nên việc sản xuất đã ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của nhân dân

​     UBND thành phố Quảng Ngãi vừa quyết định tạm ứng gần 2,6 tỷ đồng từ ngân sách thành phố năm 2018 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố để thực hiện công tác hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án mở rộng bãi xử lý rác thải sinh hoạt tạm thời trên địa bàn thành phố tại bãi rác Đồng Nà, xã Tịnh Thiện

​     Theo báo cáo của Chi Cục thuế thành phố Quảng Ngãi, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố trong 10 tháng đầu năm 2018 gần 1.407 tỷ đồng, đạt 90,7% so với dự toán tỉnh giao và đạt 84,9% so với dự toán thành phố giao, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2017

​     Thực hiện mô hình dân vận khéo về lĩnh vực kinh tế, từ năm 2016 đến năm 2018, Ban Dân vận Thành ủy thường xuyên tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là mô hình phát triển kinh tế

​     Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2018, ngay từ đầu năm Thành ủy Quảng Ngãi tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án chuyển tiếp năm 2017, công trình trọng điểm năm 2018; Quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành.

​      Thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 03 ngày 3/6/2016 của Thành ủy Quảng Ngãi về phát triển thương mại-dịch vụ và du lịch trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020, trong những năm qua, UBND thành phố Quảng Ngãi đã bố trí ngân sách và huy động hiệu quả các nguồn vốn xã hội hóa tham gia đầu tư, nâng cấp, khai thác, quản lý các chợ trên địa bàn


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/13 1 2 3 4 5 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm