​      Sau khi thực hiện mở rộng địa giới hành chính thành phố Quảng Ngãi theo Nghị quyết 123 của Chính phủ, tổng số đơn vị hành chính cơ sở của thành phố đã nâng lên 23 xã phường, trong đó có trên 50% xã, phường chủ yếu vẫn lấy sản suất nông nghiệp làm chủ lực của đời sống. Tuy nhiên với tình trạng ruộng đất manh mún, phân tán gây cản trở quá trình cơ giới hóa, tăng chi phí sản xuất, cùng với phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát và thiếu tính liên kết trong sản xuất, đã dẫn đến tình trạng giá cả đầu ra của sản phẩm nông nghiệp thấp, không ổn định nên thu nhập của người nông dân còn bấp bênh. Nhằm tạo bước phát triển mới cho ngành nông nghiệp, UBND thành phố Quảng Ngãi đã triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2015-2020

​     Để phòng ngừa bệnh virus khảm lá mì trên địa bàn, UBND thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo Phòng Kinh tế thành phố và UBND các xã, phường phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về mức độ nguy hại của bệnh khảm lá mì đến người sản xuất

​      UBND thành phố vừa có văn bản chỉ đạo Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Trạm Chăn nuôi- thú y thành phố và UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn để nhân dân trên địa bàn biết dịch bệnh, tác hại, biện pháp phòng, chống và các quy định của pháp luật về các loại dịch bệnh nguy hiểm

​    Hiện nay trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi có 2 Quỹ tín dụng nhân dân và 43 HTX với hơn 15.450 thành viên, trong đó có 17 HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, gồm 6 HTX giao thông vận tải, 7 HTX thương mại-dịch vụ, 3 HTX tiểu thủ công nghiệp và 1 HTX xây dựng, còn lại 26 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp-thủy sản

​    Nhằm thực hiện hiệu quả Dự án xây dựng vùng chuyên canh rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Nghĩa Dũng. Trong thời gian qua, UBND thành phố Quảng Ngãi đã quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND xã Nghĩa Dũng và HTX Rau an toàn Sông Trà triển khai thực hiện dự án

​        Trong giai đoạn 2015-2018, thành phố Quảng Ngãi không ngừng đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó hạ tầng thủy lợi từng bước được tăng cường, củng cố theo hướng hiện đại, đáp ứng ngày tốt hơn yêu cầu sản xuất, trong hơn 3 năm qua thành phố đã đầu tư kiên cố hóa trên 67km kênh mương nội đồng và nâng cấp 4 trạm bơm, đưa số diện tích tưới của toàn thành phố lên 2.412 héc ta/vụ, đến nay toàn thành phố đã có 9/12 xã đạt tiêu chí số 2 về Thủy lợi. Nhìn chung, trong những năm qua các công trình thủy lợi trên địa bàn được thành phố chú trọng đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng, tiến độ thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều công trình thủy lợi chưa được nâng cấp, kiên cố hóa kịp thời dẫn đến một số vùng sản xuất còn bị thiếu nước tưới, giao thông nội đồng chưa được cải thiện làm ảnh hưởng đến quá trình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Mỹ Diễm

​     UBND thành phố Quảng Ngãi vừa có Quyết định phê duyệt Phương án dồn điền đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng tại xứ đồng Lệ Thủy, thôn Lệ Thủy, xã Tịnh Châu năm 2018 với diện tích trên 16,4 héc ta, tổng kinh phí thực hiện trên 402 triệu đồng, trong đó ngân sách thành phố là 48,8 triệu đồng và ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 353 triệu đồng để thực hiện việc chỉnh trang đồng ruộng, hỗ trợ di dời mồ mả, hỗ trợ cấp đổi, cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hỗ trợ giống đầu vụ cho nông dân … Hiện UBND thành phố đã chỉ đạo UBND xã Tịnh Châu phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện dồn điền đổi thửa đảm bảo theo Phương án được duyệt, tổ chức phân thửa và hướng dẫn người dân lập thủ tục trình báo cấp có thẩm quyền cấp đổi, cấp lại và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Mỹ Diễm

​    Chủ tịch UBND thành phố vừa có văn bản chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố công khai thông tin về quy hoạch, thủ tục thuê và nhận thuê đất nông nghiệp, giá thuê và cho thuê theo kỳ hạn, mục đích sử dụng đất của hộ nông dân và doanh nghiệp trong vùng dự án

​     Trong tháng 8/2018, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2017, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn trong tháng 8 ước thực hiện 3.091 tỷ đồng, bằng 9,59% kế hoạch, lũy kế 8 tháng đầu năm 2018 ước thực hiện được 23.989 tỷ đồng, đạt 74,4% kế hoạch

​      Mặc dù có nhiều nỗ lực trong công tác thu ngân sách nhà nước, song những tháng đầu năm nay tình hình thực hiện công tác thu trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi vẫn gặp không ít khó khăn do nguồn thu hạn hẹp, số thu phát sinh chưa có khiến việc thu thuế chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Trước tình hình đó, để phấn đấu thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao trong năm 2018, UBND thành phố Quảng Ngãi đã và đang tập trung tăng cường chỉ đạo và đề ra nhiều giải pháp để thực hiện.


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/12 1 2 3 4 5 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm