VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH    +
Tài liệu ISO 9001:2008(2)Giấy xác nhận(33)Giấy mời(244)Tờ trình(61)Kế hoạch(89)Báo cáo(273)Thông báo(105)Công văn(2650)Quyết định(701)Phiếu chuyển(93)Xử lý đơn thư(629)Chỉ Thị(1)
Từ khóa:
Phân loại: Lĩnh vực:
Cơ quan: Năm ban hành:
Tình trạng: Hiển thị:
Tổng số: 10 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2327/QĐ-UBND 18/05/2018 Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng phần bổ sung và điều chỉnh tổng dự toán của công trình: Xây dựng nhà hiệu bộ, thoát nước, sân nền Trường Tiểu học Trần Phú (Cơ sở 1)
2 334/QĐ-UBND 02/02/2018 Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Lắp đặt điện chiếu sáng tuyến đường từ ngã ba UBND xã đến nhà ông Dương Văn Thọ, xã Tịnh Kỳ
3 181/TB-MTTQ-BTT 13/12/2017 Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017
4 108/BC-HĐND 08/12/2017 Báo cáo hoạt động của HĐND thành phố năm 2017 và chương trình công tác năm 2018
5 274/BC-MTTQ-BTT 08/12/2017 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của UBND thành phố
6 107/HĐND 07/12/2017 Đề nghị trả lời ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ 07-HĐND thành phố khóa XI
7 529/BC-UBND 07/12/2017 Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018
8 528/BC-UBND 07/12/2017 Báo cáo tình hình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
9 787/GM-HĐND 07/12/2017 Giấy mời dự kỳ họp thứ 07-HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
10 07/HĐND 07/12/2017 Dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thường kỳ thứ 07 (cuối năm 2017), HĐND thành phố Quảng Ngãi khóa XI