Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3280426
Đang online: 9

PHƯƠNG ÁN

KÊU GỌI ĐẦU TƯ, KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

LÒ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG

CỦA THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI


PHẦN I

CĂN CỨ PHÁP LÝ, THỰC TRẠNG, SỰ CẦN THIẾT

VÀ MỤC ĐÍCH KÊU GỌI ĐẦU TƯ

 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

 Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09/3/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp và Hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 – 2020;

Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của thành phố;

 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về Ban hành quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích Doanh nghiệp và Hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020;

 Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020;

II. THỰC TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT KÊU GỌI ĐẦU TƯ

1. Thực trạng

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, số lượng giết mổ mỗi ngày đối với gia súc khoảng hơn 200 con, gia cầm khoảng hơn 1.000 con.  

Hầu hết trang thiết bị, dụng cụ, nhà xưởng của các cơ sở giết mổ chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y; chưa có khu vực riêng nhốt động vật chờ giết mổ, khu vực riêng để giết mổ và khu chứa sản phẩm sau giết mổ. Nhiều cơ sở, điểm giết mổ đã sử dụng nền nhà, sân vườn để giết mổ gia súc, gia cầm. Chất thải được xả tràn lan, thải trực tiếp xuống cống rãnh thoát nước, ra sân vườn, gây ô nhiễm môi trường. Nguồn nước phục vụ giết mổ cũng không đảm bảo vệ sinh, các điểm giết mổ sử dụng giếng khoan để giết mổ. Người làm việc trong các cơ sở giết mổ chưa được khám sức khỏe định kỳ và tập huấn kiến thức về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Sự cần thiết

Trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi hiện có hơn 150 cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm. Hầu hết các điểm giết mổ này phân tán, nhỏ lẻ, phân bố xen kẽ trong khu dân cư, do các hộ gia đình tự lập, hoạt động tự phát và không đủ điều kiện để được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Hơn nữa, lực lượng làm công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm ở xã, phường còn quá mỏng, trong khi điểm giết mổ nhỏ lẻ quá nhiều; Cơ chế quản lý đối với cán bộ thú y còn nhiều bất cập. Do vậy, tư thương đã lợi dụng giết mổ gia súc, gia cầm bị bệnh, làm lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên và các văn bản quy định của pháp luật, UBND thành phố Quảng Ngãi xác định cần phải đẩy mạnh công tác xã hội hóa để đầu tư xây dựng Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn. UBND thành phố xây dựng phương án kêu gọi các nhà doanh nghiệp, hợp tác xã có năng lực về tài chính, kinh nghiệm để đầu tư, kinh doanh và quản lý Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, ngăn chặn sự lây nhiễm dịch bệnh từ động vật sang người do sử dụng thực phẩm nguồn gốc không an toàn, chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

 III. MỤC ĐÍCH KÊU GỌI ĐẦU TƯ

Đầu tư xây dựng Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của thành phố đảm bảo các tiêu chuẩn theo Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng các quy định của pháp luật.

 

PHẦN II

ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG KÊU GỌI ĐẦU TƯ

 

I. ĐỊA ĐIỂM KÊU GỌI ĐẦU TƯ

    1. Địa điểm kêu gọi đầu tư

Xây dựng Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của thành phố tại xứ đồng Gò Tràng thôn 4, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi.

Diện tích quy hoạch: 27.094,60 m2, gồm: Diện tích đất màu 13.874,4m2, đất lúa 11.032,3m2 và các loại đất khác 2.187,9m2. Khu đất có giới cận:

+ Đông giáp: đường đi nội đồng rộng 2 m;

            + Tây giáp: đất nông nghiệp;

            + Nam giáp: Kênh N6 – 19;

            + Bắc giáp: đất nông nghiệp.

     2. Lợi thế của địa điểm kêu gọi đầu tư

+ Khu đất đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi quy hoạch tại Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 07/3/2014;

            + Có đường dây điện 35kV đi gần;

            + Mặt bằng khu đất có độ cao bằng so với mặt đường;

            + Cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi về phía Đông khoảng 05 km;

            + Cách xa khu dân cư;

            + Sau khi xử lý, nước thải theo kênh thoát nước hiện hữu chảy ra sông Bàu Giang.

II. NỘI DUNG KÊU GỌI ĐẦU TƯ

            1. Yêu cầu về qui mô, công suất và các yêu cầu khác

Thỏa mãn các điều kiện sau:

            a) Cơ sở giết mổ tập trung công nghiệp có công suất giết mổ một ngày đêm phải đạt tối thiểu 20 con bò, trâu hoặc 100 con heo hoặc 500 con gia cầm;

            b) Dự án nằm trong khu quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm được duyệt hoặc được cấp thẩm quyền chấp thuận nếu chưa có quy hoạch được duyệt;

c) Bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường theo các quy định của pháp luật về thú y, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường;

            d) Nhà đầu tư phải sử dụng tối thiểu 30% lao động tại địa phương.

    2. Phương thức kêu gọi đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư

a) Phương thức kêu gọi đầu tư

Để thuận lợi trong việc kêu gọi đầu tư, UBND thành phố thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và cho Nhà đầu tư thuê đất theo quy định.

b) Thời gian cho thuê đất

Thời gian cho nhà đầu tư thuê đất để xây dựng và sử dụng kinh doanh, quản lý Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung được xem xét, quyết định theo thời gian của dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất hoặc theo giấy chứng nhận đầu tư nhưng không quá 50 năm.

Sau khi kết thúc thời gian hợp đồng cho thuê đất mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục kinh doanh, khai thác, quản lý Lò giết mổ thì đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Trường hợp nếu không có nhu cầu tiếp tục thuê đất thì tài sản trên đất sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

c) Hình thức lựa chọn nhà đầu tư

     Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tham mưu UBND thành phố tổ chức công bố Phương án kêu gọi đầu tư, kinh doanh và quản lý Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của thành phố theo quy định của pháp luật. 

Thời gian dành cho nhà đầu tư quan tâm đăng ký tham dự  12 tháng kể từ ngày công bố. Khi hết thời hạn công bố, tùy theo số lượng hồ sơ đăng ký sẽ tổ chức hình thức lựa chọn nhà đầu tư cụ thể như sau:  

Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham dự có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3a, 3b Mục II phần II của Phương án này, phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo UBND thành phố thành lập Tổ chuyên gia xem xét, đánh giá hồ sơ năng lực về kỹ thuật và tài chính của nhà đầu tư; Trường hợp có từ 02 hồ sơ đăng ký tham dự trở lên, phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ công bố công khai danh sách các nhà đầu tư đăng ký tham dự trên Báo Đấu thầu và Website của thành phố Quảng Ngãi, thông báo các nhà đầu tư biết để chuẩn bị hồ sơ dự thầu và báo cáo UBND thành phố tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo quy định hiện hành về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất. 

Trường hợp không có hồ sơ đăng ký tham dự trong thời gian 12 tháng kể từ ngày công bố phương án kêu gọi đầu tư: Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý theo quy định.

3. Đối tượng và điều kiện để đăng ký đầu tư

a) Đối tượng đăng ký đầu tư

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

    b) Điều kiện để đăng ký đầu tư

- Nhà đầu tư dự án phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và quản lý Lò giết mổ gia súc, gia cầm.

- Có vốn thuộc sở hữu của mình dự kiến dành để đầu tư thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án và đảm bảo khả năng huy động vốn, các nguồn lực tài chính khác để thực hiện dự án thông qua cam kết cho vay vốn của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, tài chính.

- Không bị cơ quan thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh, đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả; đang trong quá trình giải thể.

- Hoàn thành nghĩa vụ thuế đến thời điểm tham gia đăng ký đầu tư và được cơ quan quản lý thuế xác nhận.

- Không có ghi nhận xấu nào về kết quả hoạt động trong quá khứ như: Bỏ dở công việc, đã gây ra hư hỏng hoặc làm chậm trể công trình theo tiến độ đã thỏa thuận, hoặc có những sai sót nghiêm trọng khác mà bên mời thầu phát hiện được. Không có hành vi trách nhiệm hình sự hoặc dân sự mà chưa giải quyết.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

c) Hồ sơ đăng ký đầu tư dự án

Nhà đầu tư có nguyện vọng tham gia đầu tư dự án phải có hồ sơ đăng ký đầu tư dự án. Thành phần hồ sơ gồm:

- Bản Đăng ký đầu tư, kinh doanh và quản lý Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Báo cáo năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm);

- Nhà đầu tư tham gia đầu tư phải có báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, năm 2015.

- Dự án đầu tư xây dựng Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung (do nhà đầu tư tự lập);

4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin đăng ký đầu tư dự án

Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 17 đường Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Điện thoại: (055) 3823755.

III. HÌNH THỨC, NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

Ngoài những nội dung kêu gọi đầu tư nêu tại mục II phần II của Phương án này; để được hỗ trợ đầu tư, kinh doanh và quản lý Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy định thì hình thức, nguyên tắc thực hiện và hồ sơ đề nghị hỗ trợ như sau:

1. Hình thức thực hiện hỗ trợ

Nhà đầu tư được lựa chọn một trong hai hình thức thực hiện hỗ trợ như sau:

a) Hình thức thực hiện đầu tư theo quy trình đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành: Điều kiện là các nội dung hỗ trợ đầu tư phải được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế, dự toán hạng mục, công trình hoặc phê duyệt thiết kế tổng dự toán của cả dự án trước khi triển khai.

b) Hình thức tự thực hiện: Sau khi được UBND tỉnh cấp Quyết định hỗ trợ đầu tư, nhà đầu tư tự tổ chức thực hiện nội dung hỗ trợ. UBND tỉnh xem xét, thanh toán theo mức hỗ trợ quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ

a) Ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ sau đầu tư và sau khi nhà đầu tư hoàn thành đầy đủ hồ sơ theo quy định.

b) Trường hợp nhà đầu tư có dự án đầu tư được hưởng nhiều mức hỗ trợ đầu tư khác nhau quy định tại các văn bản pháp luật khác nhau trong cùng một thời gian thì được lựa chọn áp dụng mức hỗ trợ đầu tư có lợi nhất.

    3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư

* Để được hỗ trợ, nhà đầu tư cần nộp bộ hồ sơ như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có).

Trường hợp dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nộp kèm theo Giải trình kinh tế - kỹ thuật về: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư trong đó giải trình rõ về các khoản kiến nghị hỗ trợ đầu tư;

- Bản đề nghị hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư giải trình rõ lý do và cách tính các khoản kiến nghị hỗ trợ đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

* Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc, hồ sơ còn lại được đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp thực hiện) theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi.

* Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin ghi trong Hồ sơ đề nghị Nhà nước hỗ trợ đầu tư.

 

PHẦN III

QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ; TRÁCH NHIỆM

CỦA BÊN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

1. Quyền lợi  

            a) Mức hỗ trợ

Hỗ trợ 70% chi phí đầu tư, nhưng không quá 01 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về điện, nước, nhà xưởng, xử lý chất thải và mua thiết bị.

            Trường hợp dự án chưa có đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước đến hàng rào dự án thì được hỗ trợ 70% chi phí đầu tư, nhưng không quá 2,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng các hạng mục trên.

            b) Miễn, giảm tiền thuê đất

Nhà đầu tư khi thuê đất của Nhà nước thì được áp dụng mức giá thấp nhất của loại đất tương ứng trong bảng giá đất do UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định; được miễn tiền thuê đất trong 11 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

Nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở cho công nhân, đất trồng cây xanh và đất phục vụ phúc lợi công cộng.

c) Nhà đầu tư được ngân sách nhà nước hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học công nghệ được quy định tại điều 9 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

d) Nhà đầu tư đầu tư hoàn thành cơ sở hạ tầng và đưa công trình Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung vào hoạt động được thu các khoản phí, lệ phí theo quy định hiện hành của tỉnh và Trung ương.

    e. Nhà đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư quy định tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Nghĩa vụ

    a) Nhà đầu tư lập các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ xin cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

b) Thực hiện ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư khi Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án.

c) Tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung phải theo đúng quy hoạch được duyệt, đảm bảo tuân thủ quy chuẩn xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.

d) Thực hiện cam kết đầu tư xây dựng công trình theo thiết kế đã được phê duyệt và thời gian xây dựng không quá 24 tháng kể từ ngày được bàn giao mặt bằng.

đ) Trường hợp Nhà đầu tư là doanh nghiệp ngoài tỉnh, phải thực hiện đăng ký thuế và kê khai, nộp thuế theo quy định.

e) Hoạt động kinh doanh đúng mục đích, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường …khu vực Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

f) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN KÊU GỌI ĐẦU TƯ

1. Tuyên truyền, công bố rộng rãi trong nhân dân và các cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn biết về chủ trương đầu tư xây dựng Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của thành phố.

2. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác giết mổ gia súc, gia cầm; vận chuyển sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn; có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các cơ sở, điểm giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường hoạt động trong các khu dân cư.

3. Lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

4. Bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư theo quy định.

5. Tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư, sử dụng đất và thi công công trình. Phối hợp giải quyết các vướng mắc và đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện dự án.

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   1. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố có trách nhiệm

Tổ chức công bố công khai phương án kêu gọi đầu tư, kinh doanh và quản lý Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của thành phố sau khi Phương án này được UBND thành phố phê duyệt và báo cáo UBND thành phố kết quả kêu gọi đầu tư.

           Dự trù kinh phí công tác kêu gọi đầu tư và công tác đấu thầu; đồng thời, tham mưu UBND thành phố thành lập Tổ chuyên gia để xem xét, đánh giá hồ sơ năng lực về kỹ thuật và tài chính của nhà đầu tư (trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư dự án) hoặc Hội đồng xét chọn thầu Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của thành phố (trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở lên đăng ký).

2. Phòng Kinh tế thành phố có trách nhiệm

Theo dõi tiến độ kêu gọi đầu tư và thực hiện đầu tư, kinh doanh và quản lý Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của thành phố tại xã Nghĩa Dõng (khi có nhà đầu tư đăng ký làm chủ dự án).

3. Phòng Quản lý đô thị thành phố có trách nhiệm

Quản lý, theo dõi kiểm tra việc Chủ đầu tư thực hiện đúng quy hoạch và thiết kế xây dựng công trình Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy định.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố có trách nhiệm

Hướng dẫn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư lập các thủ tục thuê đất, sử dụng đất, xây dựng đề án cam kết bảo vệ môi trường và tham mưu UBND thành phố tổ chức bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo quy định.

5. UBND xã Nghĩa Dõng có trách nhiệm

Phối hợp giải quyết các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo an ninh, trật tự để nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn.

           6. Các phòng, ban, UBND các xã, phường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện tốt Phương án này./.

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 1832, 1833, 1834 ngày 05/10/2017 công nhận xã Tịnh Long, xã Tịnh Ấn Tây, xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi duy trì tiêu chí Quốc gia về y tế tại thời điểm tháng 10 năm 2017. Trên cơ sở đó, Sở Y tế, UBND thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã tổ chức thực hiện việc tiếp tục duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đạt được sau khi công nhận xã duy trì tiêu chí Quốc gia về y tế.​

 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Minh Chính – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi