Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  về công tác nhân đạo từ thiện, những năm qua cán bộ, hội viên Hội chữ thập đỏ thành phố Quảng Ngãi luôn hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động: “ Người người làm việc thiện, nhà làm việc thiện”- mỗi cấp hội là một công trình nhân đạo”,  “ Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”, “ Liên gia đình giúp 1 hội gia đình”, “ Tết vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc da cam” v.v…góp phần nâng cao chất lượng sự nghiệp nhân đạo của Thành phố và phát huy được truyền thống “ Thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam.

Để tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp báchvề xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ​

Nhằm hưởng ứng và tham gia cuộc thi báo chí viết về tấm gương "dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020 do Ban Dân vận TW phát động để phát hiện, tôn vinh các tấm gương điển hình trong công tác dân vận; Ban Dân vận Thành ủy Quảng Ngãi vừa triển khai Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy xã Tịnh Long vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện mô hình “Gần dân, sát dân”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. ​

Nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với các phong trào, các cuộc vận động cách mạng của địa phương, những hội viên cựu chiến binh thành phố Quảng Ngãi hôm nay vẫn  luôn giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.​

Học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận khéotrong 5 năm qua, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Quảng Ngãi áp dụng và đạt hiệu quả thiết thực, như mô hình: tổ chức lực lượng dân quân huấn luyện tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng nông thôn mới; mô hình LLVT tham gia “giảm hộ nghèo”, mô hình “xây dựng công trình đoàn kết quân dân”qua đó đã góp phần  khẳng định và phát huy được  phẩm chất  truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội nông dân ở Thành phố Quảng Ngãi  đã chủ động đẩy mạnh 3 phong trào thi đua lớn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động trong đó  phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” là phong trào trọng tâm xuyên suốt,  thu hút được  đông đảo cán bộ, hội viên nông dân toàn thành phố tham gia.​​

​​Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất; đồng thời nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT) và phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT), những năm qua, trên cương vị là trợ lý chính trị-Ban CHQS TP. Quảng Ngãi, Thượng úy Ngô Như Vũ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng nổ, nhiệt tình trong công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hơn 01 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đã có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình của các tập thể, cá nhân học tập và làm theo gương Bác được tỏa sáng, tôn vinh với những việc làm cụ thể, thiết thực và chi bộ tổ dân phố 22 phường Trần Phú là một trong những điển hình đó.​

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, các cơ sở Đoàn ở Thành phố Quảng Ngãi đã đã tích cực đi đầu trong việc thực hiện các mô hình học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả, trong đó Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Tịnh Thiện là một trong những tập thể điển hình về học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, khóa XII và được BTV Thành ủy Quảng Ngãi biểu dương khen thưởng tại Hội nghị biểu dương những tấm gương “ Bình dị mà cao quý” năm 2017.​


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/2 1 2 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm