Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3140248
Đang online: 15
 

 

 
BÍ THƯ THÀNH UỶ KHOÁ XV, NHIỆM KỲ 2015-2020
Nguyễn Tăng Bính
CÁC PHÓ BÍ THƯ THÀNH UỶ KHOÁ XV
Nguyễn Tiến Dũng ​​

Phạm Tấn Hoàng
 
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Chủ tịch
Nguyễn Tăng Bính​

Phó Chủ tịch
Nguyễn Lâm
Phó Chủ tịch
Nguyễn Hà Hải
 
LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN
Chủ tịch
Phạm Tấn Hoàng
Phó Chủ tịch
Võ Quang
Phó Chủ tịch
Bùi Lâm Sơn
Phó Chủ tịch
Trần Phước Hải
 
THƯỜNG TRỰC UBMTTQ VIỆT NAM
Chủ tịch
 Nguyễn Quang Vinh
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Thanh
Phó Chủ tịch

 
DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHOÁ XV
1. Nguyễn Tăng Bính
9. Phạm Tấn Son
2. Nguyễn Tiến Dũng
10. Đào Kim Kinh
3. Phạm Tấn Hoàng
11. Bùi Lâm Sơn
4. Trần Phước Hải
12. Võ Thị Xuân Thuỷ
5. Trần Văn Dũng
13. Nguyễn Lâm
6. Nguyễn Thanh Trà

7. Nguyễn Quang Vinh

8. Võ Thành Vĩnh
 
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHOÁ XV
1. Nguyễn Tăng Bính
20. Phạm Xuân Sinh
39. Lê Hồng Nông
2. Nguyễn Tiến Dũng
21. Võ Sỹ Đạt
40. Phan Khánh Lâm
3. Phạm Tấn Hoàng
22. Lê Trung Nghĩa
41. Đỗ Tâm Hiển
4. Trần Phước Hải
23. Lê Thanh Tùng​
42. Trần Quang Minh
5. Trần Văn Dũng
24. Trương Thanh Bình
43. Đỗ Minh
6. Nguyễn Thanh Trà
25. Trần Thanh Hùng

7. Nguyễn Quang Vinh
26. Bùi Văn Hậu
 
8. Phạm Tấn Son
27. Lê Minh Hưng
 
9. Võ Thành Vĩnh
28. Nguyễn Văn Anh
 
10. Võ Thị Xuân Thuỷ
29. Nguyễn Hải Nam
 
11.Bùi Lâm Sơn
30. Trương Thanh Thảo
 
12. Nguyễn Lâm
31. Nguyễn Thanh Hùng
 
13. Đào Kim Kinh
32. Nguyễn Thị Thu Minh
 
14. Võ Quang
33. Đoàn Hùng Phương​
 
15. Nguyễn Vỹ
34. Nguyễn Văn Nguyên
 
16. Trịnh Công Sơn 
35. Trần Thanh Tuấn
 
17. Đặng Quang Bình​
36. Nguyễn Hà Hải
 
18. Lê Thị Bích Thu
37. Bùi Phú Huy
 
19. Lê Thị Hồng Trinh
38. Lê Minh Sứ
 

 

 

Thông tin cần biết
  

UBND TP Quảng Ngãi vừa giao các phòng, ban, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu, tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác giảm nghèo, công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; triển khai thực hiện hoặc tham mưu tăng cường phối hợp với UBMT và các đoàn thể cùng cấp trong việc tổ chức công tác phản biện xã hội, tọa đàm, đối thoại, vận động, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tại địa phương đạt hiệu quả.​

 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đoàn Hùng Cường – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi