Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3190341
Đang online: 7
 

 

 
BÍ THƯ THÀNH UỶ KHOÁ XV, NHIỆM KỲ 2015-2020
Nguyễn Tăng Bính
CÁC PHÓ BÍ THƯ THÀNH UỶ KHOÁ XV
Nguyễn Tiến Dũng ​​

Phạm Tấn Hoàng
 
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Chủ tịch
Nguyễn Tăng Bính​

Phó Chủ tịch
Nguyễn Lâm
Phó Chủ tịch
Nguyễn Hà Hải
 
LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN
Chủ tịch
Phạm Tấn Hoàng
Phó Chủ tịch
Võ Quang
Phó Chủ tịch

Phó Chủ tịch
Trần Phước Hải
 
THƯỜNG TRỰC UBMTTQ VIỆT NAM
Chủ tịch
 Nguyễn Quang Vinh
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Thanh
Phó Chủ tịch
Đoàn Hùng Cường
 
DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHOÁ XV
1. Nguyễn Tăng Bính
9. Phạm Tấn Son
2. Nguyễn Tiến Dũng
10. Đào Kim Kinh
3. Phạm Tấn Hoàng
11. Nguyễn Lâm​
4. Trần Phước Hải
12. Võ Thị Xuân Thuỷ
5. Trần Văn Dũng
13. 
6. Nguyễn Thanh Trà

7. Nguyễn Quang Vinh

8. Võ Thành Vĩnh
 
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHOÁ XV
1. Nguyễn Tăng Bính
20. Phạm Xuân Sinh
39. Lê Hồng Nông
2. Nguyễn Tiến Dũng
21. Võ Sỹ Đạt
40. Phan Khánh Lâm
3. Phạm Tấn Hoàng
22. Lê Trung Nghĩa
41. Đỗ Tâm Hiển
4. Trần Phước Hải
23. Lê Thanh Tùng​
42. Trần Quang Minh
5. Trần Văn Dũng
24. Trương Thanh Bình
43. 
6. Nguyễn Thanh Trà
25. Trần Thanh Hùng

7. Nguyễn Quang Vinh
26. Bùi Văn Hậu
 
8. Phạm Tấn Son
27. Lê Minh Hưng
 
9. Võ Thành Vĩnh
28. Nguyễn Văn Anh
 
10. Võ Thị Xuân Thuỷ
29. Nguyễn Hải Nam
 
11.Bùi Lâm Sơn
30. Trương Thanh Thảo
 
12. Nguyễn Lâm
31. Đỗ Minh​
 
13. Đào Kim Kinh
32. Nguyễn Thị Thu Minh
 
14. Võ Quang
33. Đoàn Hùng Phương​
 
15. Nguyễn Vỹ
34. Nguyễn Văn Nguyên
 
16. Trịnh Công Sơn 
35. Trần Thanh Tuấn
 
17. Đặng Quang Bình​
36. Nguyễn Hà Hải
 
18. Lê Thị Bích Thu
37. Bùi Phú Huy
 
19. Lê Thị Hồng Trinh
38. Lê Minh Sứ
 

 

 

Thông tin cần biết
  

Thực hiện Đề án kiên cố hóa kênh mương thủy lợi trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020, từ đầu năm  2017 đến nay thành phố Quảng Ngãi đã thực hiện kiên cố hóa được 12 tuyến kênh mương thủy lợi loại III có tổng chiều dài 7.342m với tổng kinh phí đầu tư trên 10,9 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương, tỉnh và vốn lồng ghép trên 6,4 tỷ đồng, vốn thành phố, xã, phường và nhân dân đóng góp trên 4,2 tỷ đồng. Theo kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2017, thành phố tiếp tục đầu tư kiên cố hóa 14 tuyến kênh mương thủy lợi loại III có chiều dài 8.804m với tổng vốn đầu tư 12,9 tỷ đồng, trong đó vốn thành phố 11,4 tỷ đồng và vốn xã, phường và nhân dân đóng góp trên 1,5 tỷ đồng. 

 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Minh Chính – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi