Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3111020
Đang online: 12
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG QUÝ I/2017
(Theo đó, các chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện xử lý tình hình công nợ
và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt)
 

UBND thành phố Quảng Ngãi đã phê duyệt quyết toán các dự án, công trình hoàn thành như:

- Điểm sinh hoạt văn hoá tổ 9 phường Trần Hưng Đạo, do UBND phường Trần Hưng Đạo làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán 361,613 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 15/4/2015 đến ngày 09/6/2015.

- Khu thể dục – thể thao phường Trần Hưng Đạo, do UBND phường Trần Hưng Đạo làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán 582,269 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 27/4/2016 đến ngày 19/8/2016.

- Lát vỉa hè + Xây dựng mới boocđuya đường Quang Trung (đoạn từ đường Lê Trung Đình – Cống Kiểu), phường Nguyễn Nghiêm, do UBND phường Nguyễn Nghiêm làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán gần 1.537 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 23/5/2014 đến ngày 09/4/2015.

- Xây dựng nhà ăn bán trú trường Tiểu học Nghĩa Chánh, tại phường Nghĩa Chánh, do phòng Giáo dục và đào tạo TP Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán gần 2.040 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 25/3/2014 đến ngày 08/6/2015.

- Bê tông xi măng tuyến đường từ nhà bà Cao Thị Bốn đến nhà ông Ngô Công Vinh, xã Nghĩa Dũng, do UBND xã Nghĩa Dũng làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán 461,805 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 20/4/2016 đến ngày 26/8/2016.

- Bê tông xi măng tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Giám đến nhà ông Võ Muộn, xã Nghĩa Dũng, do UBND xã Nghĩa Dũng làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán 505,024 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 16/5/2016 đến ngày 26/8/2016.

- Bê tông xi măng tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Văn Phi đến nhà ông Phạm Bảy, xã Nghĩa Dũng, do UBND xã Nghĩa Dũng làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán 209,167 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 16/5/2016 đến ngày 28/6/2016.​ 

- Điểm sinh hoạt văn hoá thôn An Đạo, xã Tịnh Long,  do UBND xã Tịnh Long làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán 404.905 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 30/5/2016 đến ngày 11/10/2016.

- Xây dựng nhà ăn bán trú trường Tiểu học Chánh Lộ, tại phường Chánh Lộ, do phòng Giáo dục và đào tạo TP Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán gần 2.168 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 25/3/2014 đến ngày 31/7/2015.

- Xây dựng nhà ăn bán trú trường Tiểu học Quảng Phú 2, tại phường Quảng Phú, do phòng Giáo dục và đào tạo TP Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán hơn 1.144 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 19/3/2015 đến ngày 08/02/2016.

- Bê tông xi măng từ nhà ông Bùi Hồng Xuân đến nhà ông Nguyễn Trị, tổ 20, phường Chánh Lộ, do UBND phường Chánh Lộ làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán 530,078 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 20/01/2016 đến ngày 10/6/2016.

- Bê tông xi măng tuyế nhà ông Trịnh Sơn – Mương Đình, thôn Trung Sơn, xã Tịnh Hòa, do UBND xã Tịnh Hòa làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán hơn 1.780 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 24/7/2015 đến ngày 26/8/2016.​ 

       - Trụ sở làm việc Công an phường Trương Quang Trọng, phường Trương Quang Trọng, do Công an tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán hơn 8.709 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ tháng 8/2015 đến tháng 4/2016.

- Xây dựng nhà ăn bán trú trường Tiểu học Quảng Phú 2, phường Quảng Phú, do phòng Giáo dục và đào tạo TP Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán hơn 1.144 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 19/3/2015 đến ngày 08/02/2016.

- Xây dựng nhà ăn bán trú trường Tiểu học Nghĩa Chánh, phường Nghĩa Chánh, do phòng Giáo dục và đào tạo TP Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán gần 2.040 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 25/3/2014 đến ngày 08/6/2015.

- Bê tông xi măng từ nhà ông Bùi Hồng Xuân đến nhà ông Nguyễn Trị, tổ 20, phường Chánh Lộ, do UBND phường Chánh Lộ làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán 530 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 20/01/2016 đến ngày 10/6/2016.

- Bê tông xi măng tuyến từ nhà ông Trịnh Sơn – Mương Đình, thôn Trung Sơn, xã Tịnh Hòa, do UBND xã Tịnh Hòa làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán 1.780 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 24/7/2015 đến ngày 26/8/2016.

- Lát vỉa hè + xây dựng mới boocđuya đường Quang Trung (đoạn từ đường Lê Trung Đình – Cống Kiểu), phường Nguyễn Nghiêm, do UBND phường Nguyễn Nghiêm làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán gần 1.537 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 23/5/2014 đến ngày 09/4/2015.​ 

         - Xây dựng nhà ăn bán trú trường Tiểu học Nghĩa Lộ (cơ sở 2), phường Nghĩa Lộ, do phòng Giáo dục và đào tạo TP Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán hơn 1.143 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 06/4/2015 đến ngày 11/3/2016.

- Bê tông xi măng tuyến từ Quốc lộ 24B đến giáp đường Dung Quất – Sa Huỳnh, xã Tịnh Long do Ban quản lý công trình công cộng TP Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán 2.935 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 28/3/2016 đến ngày 07/9/2016.

- Thay ngói + li tô và quét vôi tường rào dãy lớp học 6 phòng Trường Tiểu học Nam Hà, xã Nghĩa Hà, do UBND xã Nghĩa Hà làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán 418 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 13/6/2016 đến ngày 06/10/2016.

- Thay ngói + li tô và quét vôi tường rào dãy lớp học 7 phòng Trường Tiểu học Tây Hà, xã Nghĩa Hà, do UBND xã Nghĩa Hà làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán 297 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 13/6/2016 đến ngày 06/10/2016.

- Tường rào, cổng ngõ trường Mầm non Nghĩa Hà, do UBND xã Nghĩa Hà làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán hơn 743 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 30/3/2015 đến ngày 08/10/2015.

- Nhà làm việc Đảng ủy và các hội đoàn thể xã Nghĩa An, do UBND xã Nghĩa An làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán hơn 5.620 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 10/6/2015 đến ngày 03/02/2016.

- Xây dựng trường Mầm non xã Nghĩa Dũng, do UBND xã Nghĩa Dũng làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán 8.973 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 27/10/2014 đến ngày 19/4/2016.

- Điểm sinh hoạt văn hóa thôn Bình Tây, xã Nghĩa Hà, do UBND xã Nghĩa Hà làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán 426 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 17/6/2016 đến ngày 13/10/2016.

- Bê tông xi măng tuyến ngõ nhà ông Châu đi ngõ dưới Khê Bình, xã Tịnh Khê do UBND xã Tịnh Khê làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán 930,72 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 17/5/2016 đến ngày 21/9/2016.

- Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao xã Nghĩa Dũng do UBND xã Nghĩa Dũng làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán gần 3.085 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 05/5/2015 đến ngày 17/6/2016.​ 

……………….. sẽ cập nhật tiếp tục…………………..


Thông tin cần biết
  

Nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản, khuyến khích mở rộng quy mô, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ tôm thương phẩm trên địa bàn; UBND TP Quảng Ngãi vừa giao UBND các xã Tịnh Kỳ, Tịnh Khê, Tịnh Hòa, Nghĩa An và xã Nghĩa Phú chủ trì, phối hợp khuyế khích các Hợp tác xã, các doanh nghiệp nuôi tôm mở rộng quy mô sản xuất, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; đồng thời thực hiện vai trò đại diện cho người nuôi ký các hợp đồng với doanh nghiệp để liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ tôm thương phẩm.​

 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đoàn Hùng Cường – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi