CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TRONG QUÝ IV/2017 


Phê duyệt Kế hoạch thực hiện mô hình chăn nuôi dê Bách thảo tại xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi.

Nhằm hỗ trợ xây dựng mô hình để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăn nuôi dê bách thảo cho nông dân, đa dạng hóa vật nuôi, tạo công ăn việc làm cho người dân, góp phần tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, tăng thu nhập cho các hộ gia đình, góp phần phát triển chăn nuôi dê bách thảo tại địa phương, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Tịnh Thiện. UBND thành phố Quảng Ngãi vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện mô hình chăn nuôi dê bách thảo thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi. Theo đó, xã Tịnh Thiện được hỗ trợ thực hiện mô hình với quy mô 25 con (20 dê cái và 05 dê đực); dê Bách thảo giống trọng lượng khoảng từ 19 - 21 kg/con, bình quân 20 kg/con, tuổi từ 6 đến 7 tháng tuổi; dê giống đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin Tụ huyết trùng, vắc xin lở mồm long móng và bệnh sán lá gan, được cơ quan thú y xác nhận, với tổng kinh phí thực hiện mô hình: 151.900.000 đồng, trong đó kinh phí nhà nước hỗ trợ: 113.000.000 đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND thành phố Quảng Ngãi và vốn dân đóng góp: 38.900.000 đồng; Thời gian thực hiện mô hình 18 tháng (từ tháng 10/2017 đến tháng 04/2019) do UBND xã làm chủ đầu tư.

Đối tượng tham gia mô hình là những hộ nông dân đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại địa phương do cộng đồng xét chọn, đáp ứng các yêu cầu sau đây: Ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện chăn nuôi, chuồng nuôi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và có đất trồng cỏ, có vốn đối ứng theo yêu cầu của mô hình, tự nguyện tham gia, cam kết thực hiện nghiêm túc theo quy trình kỹ thuật, thực hiện nghĩa vụ và những quy định, yêu cầu của Nhà nước khi tham gia mô hình.

 

         

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện mô hình chăn nuôi hươu sao tại xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi

Nhằm hỗ trợ xây dựng mô hình để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăn nuôi hươu sao cho nông dân, đa dạng hóa vật nuôi, tạo công ăn việc làm cho người dân, góp phần tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, tăng thu nhập cho các hộ gia đình, góp phần phát triển chăn nuôi hươu sao tại địa phương, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Tịnh Thiện. ubnd thành phố Quảng Ngãi vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện mô hình chăn nuôi hươu sao thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi. 

Theo đó, xã Tịnh Thiện được hỗ trợ thực hiện mô hình với quy mô 10 con (05 hươu cái và 05 hươu đực); hươu sao giống có trọng lượng khoảng từ 24 -28 kg/con, bình quân 26 kg/con, tuổi từ 7 đến 8 tháng tuổi; hươu giống đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin Tụ huyết trùng, vắc xin lở mồm long móng và bệnh sán lá gan, được cơ quan thú y xác nhận, với tổng kinh phí thực hiện mô hình: 148.400.000 đồng, trong đó kinh phí nhà nước hỗ trợ: 108.000.000 đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND thành phố Quảng Ngãi và vốn dân đóng góp: 40.400.000 đồng; Thời gian thực hiện mô hình 24 tháng (từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2019) do UBND xã làm chủ đầu tư.

Đối tượng tham gia mô hình là những hộ nông dân đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại địa phương do cộng đồng xét chọn, đáp ứng các yêu cầu sau đây: Ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện chăn nuôi, chuồng nuôi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và có đất trồng cỏ, có vốn đối ứng theo yêu cầu của mô hình, tự nguyện tham gia, cam kết thực hiện nghiêm túc theo quy trình kỹ thuật, thực hiện nghĩa vụ và những quy định, yêu cầu của Nhà nước khi tham gia mô hình.

 

Đề nghị đầu tư xây dựng dự án Kè chống sạt lỡ cửa sông bảo vệ KDC thôn Khê Tân, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi.

Để đảm bảo an toàn và hạn chế thiệt hại cho khoảng 20 hộ dân đang sinh sống trong khu vực cửa sông có nguy cơ rất cao tiếp tục bị xói lở do dòng chày của sông Trà Khúc và sông Kinh thuộc khu vực Cửa Đại; Về lâu dài, bảo vệ ôn định cho khu dân cư của 420 hộ dân với hơn 750 nhân khẩu thuộc thôn Khê Tân và các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, tạo sự ổn định tuyến luồng cho các tàu đánh cá ra vào cảng cá sông Phú Thọ và tàu tránh trú bão; ổn định sản xuất,đời sống của người dân và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho cộng đồng ngư dân hành nghề khai thác thủy hải sản; UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có tờ trình đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính xem xét đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Quảng Ngãi để đầu tư xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp dự án Kè chống sạt lỡ cửa sông bảo vệ KDC thôn Khê Tân, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi. Theo đó đầu tư tuyến kè có chiều dài 800m, với chân kè, thân kè và đỉnh kè. Tổng kinh phí đầu tư khoảng 79,555 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 59 tỷ đồng, bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 1,2 tỷ đồng, còn lại các chi phí khác, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và được thực hiện trong năm 2017-2018.

 

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu văn hóa Thiên Mã, TP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu văn hóa Thiên Mã, TP Quảng Ngãi. Đây là khu vực văn hóa tâm linh phật giáo, bảo tầng và cảnh quan sinh tái của TP Quảng Ngãi nói riêng và của toàn tỉnh nói chung; kết hợp hài hòa các khu chức năng của khu văn hóa với hệ thống cây xanh, địa hình đồi núi,… nhằm hướng đến một môi trường sinh thái cảnh quan đẹp, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, phát triển và đa dạng hóa các loại hình du lịch của Quảng Ngãi.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch chi tiết Khu văn hóa Thiên Mã có diện tích 90 ha tại khu vực núi Ngang, thuộc xã Tịnh Long (diện tích khoảng 34,6 ha) và xã Tịnh Khê (diện tích khoảng 55,4 ha); có giới cận như sau: phía Đông và phía Nam giáp với đường Hoàng Sa, phía Tây giáp đường bê tông hiện hữu, phía Bắc giáp núi Tàu Voi hiện hữu. Khu vực này được quy hoạch sử dụng đất như sau: Đất công trình phật giáo chiếm tỷ lệ 27,58%, đất công trình công cộng, dịch vụ 7,61%, đất cây xanh, cảnh quan 50,85%, đất giao thông - hạ tầng kỹ thuật 13,88%, đất quốc phòng 0,07%.

 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Tịnh Long.

Nhằm buôn bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan khác, mua bán gas, khí hóa lỏng, các chất bôi trơn, làm sạch động cơ; UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Tịnh Long tại thôn Gia Hòa, xã Tịnh Long. Theo đó, xây dựng cửa hàng xăng dầu cấp II, gồm 04 cột bơm điện tử, 05 bồn chứa xăng dầu với dung tích 105 m3, với diện tích dất khoảng 3.479m2. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng  11,66 tỷ đồng và thời gian hoạt động của dự án là 35 năm kể từ ngày được nhà nước cấp quyết định cho thuê đất. Dự kiến dự án xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý II/2018.

 

 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường DA Khu đô thị mới Nghĩa Phú.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị mới Nghĩa Phú do Công ty Cổ phần Anh Việt Mỹ làm chủ dự án; với quy mô dự án 19 ha, trong đó, phân khu I: 10,89 ha, phân khu II: 8,11 ha. Theo đó, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án: Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định; trong quá trình thi công xây dựng dự án phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh và tuân thủ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, độ rung, môi trường không khí; thu gom, xử lý các loại nước thải, chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công dự án; bố trí các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trong quá trình thi công dự án; đảm bảo kinh phí để vận hành hệ thống xử lý nước thải và thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, quan trắc, giám sát môi trường.​

Quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi.

Nhằm cung cấp nước sinh hoạt cho 3.880 người dân/780 hộ các thôn: Cổ Lũy Bắc, Cổ Lũy Nam, Cổ Lũy Làng Cá (thuộc xã Nghĩa Phú) với tiêu chuẩn 100 lít/người/ngày đêm, góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng sống cho người dân và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa Phú, do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn làm chủ đầu tư. Theo đó, quy mô đầu tư của dự án là: Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống cấp nước đạt công suất 650 m3/ngày đêm, gồm các hạng mục gồm: Giếng thu nước, cấp nước thô: Bổ sung 02 giếng khoan, 02 máy bơm công suất mỗi máy 14m3/giờ và 0,2 km đường ống nước thô; Khu xử lý, thiết bị: Mở rộng khu xử lý, bổ sung 01 bể chứa nước sạch, 02 máy bơm cấp II suất 18m3/giờ, nâng cấp hệ thống cấp điện; bổ sung khoảng 08 km đường ống cấp nước sạch; sửa chữa nhà điều hành. Đây là dự án nhóm C, có tổng mức đầu tư 3.000 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 2.400 triệu đồng, ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác 600 triệu đồng; thời gian thực hiện dự án năm 2019-2019.​


Thống nhất đầu tư các dự án tại thôn 2, xã  Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6429 ngày 18/10/2017 về thống nhất chủ trương cho phép Công ty TNHH Quốc Anh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Long được đầu tư dự án tại vị trí thuộc thôn 2, xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi nằm trên tuyến đường Trường Sa (dọc bờ Nam sông Trà Khúc) đã được UBND tỉnh phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc hai bờ sông Trà Khúc tại Quyết định số 566 ngày 14/8/2017. Theo đó, Công ty TNHH Quốc Anh được đầu tư Cửa hàng bán lẻ xăng dầu với quy mô cấp II và dịch vụ đi kèm (cửa hàng đồ gia dụng, cửa hàng ô tô – xe máy, bãi đậu xe), với quy mô diện tích khoảng 6.167 m2; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Long được đầu tư dự án Khu Dịch vụ Nam sông Trà với các hạng mục khu cà phê, nhà hàng, sân tennis, bồn hoa cây xanh.​

Thống nhất đầu tư hệ thống cấp điện chiếu sáng trong nhà lồng Chợ đầu mối nông sản thành phố.

Nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tiểu thương kinh doanh tại Chợ đầu mối nông sản thành phố, UBND UBND TP Quảng Ngãi vừa có văn bản thống nhất về nguyên tắc đầu tư hệ thống cấp điện chiếu sáng cho các lô sạp phục vụ kinh doanh trong nhà lồng thuộc Chợ đầu mối nông sản thành phố theo đề xuất của Ban quản lý chợ Quảng Ngãi. Nguồn kinh phí đầu tư cho công trình này được sử dụng từ nguồn đấu giá lô sạp; trong quá trình tổ chức thực hiện đầu tư phải đảm bảo an toàn điện, phòng chống chập, cháy, tiết kiệm và phát huy hiệu quả đầu tư và hoàn thành thủ tục, thanh quyết toán theo đúg quy định.

Tuy nhiên về lâu dài, để đảm bảo công trình Chợ đầu mối nông sản thành phố đi vào hoạt động có hiệu quả, UBND thành phố cũng giao Ban quản lý chợ Quảng Ngãi chù trì, phối hợp với Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính – kế hoạch thành phố và các cơ quan liên quan kiểm tra lại toàn bộ công trình, báo cáo đề xuất UBND thành phố cho chủ trương xử lý, khắc phục các vấn đề tồn tại, lỗi kỹ thuật của công trình Chợ đầu mối nông sản thành phố.​

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống cấp nước sinh hoạt Khê - Kỳ, xã Tịnh Kỳ.

Nhằm cung cấp nước sinh hoạt cho 7.400 người dân/1.640 hộ các thôn: Mỹ Lai, khu du lịch Mỹ Khê (thuộc xã Tịnh Khê) và các thôn An Kỳ, Kỳ Xuyên, An Vĩnh (thuộc xã Tịnh Kỳ), với tiêu chuẩn 100 lít/người/ngày đêm, góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng sống cho người dân và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống cấp nước sinh hoạt Khê - Kỳ, xã Tịnh Kỳ, do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn làm chủ đầu tư. Theo đó, quy mô đầu tư của dự án là: Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống cấp nước đạt công suất 950 m3/ngày đêm, gồm các hạng mục gồm: Giếng thu nước, cấp nước thô: Bổ sung 04 giếng khoan, 04 máy bơm công suất mỗi máy 20m3/giờ và 0,8 km đường ống nước thô; Khu xử lý, thiết bị: Bổ sung 01 giàn mưa, bể lọc diện tích 12 m2, 01 bể chứa nước sạch 120m3, bổ sung 01 cụm thiết bị châm clo dạng dung dịch, công suất 50 lít/giờ và nâng cấp hệ thống điện; bổ sung khoảng 08 km đường ống cấp nước sạch; sửa chữa nhà điều hành. Đây là dự án nhóm C, có tổng mức đầu tư 3.500 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 2.800 triệu đồng, ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác 700 triệu đồng; thời gian thực hiện dự án năm 2018-2019.

Quyết định chủ trương đầu tư Trang trại tổng hợp và dịch vụ Bàu Giang, tại xã Nghĩa Dõng.

Nhằm đầu tư xây dựng trang trại, khu vui chơi, dịch vụ đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân địa phương và du khách, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Quảng Ngãi; UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định số 1269 ngày 10/7/2017 về chấp thuận nhà đầu tư: Ông Nguyễn Văn Hiếu (địa chỉ: đội 2, thôn 2, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi) đầu tư dự án Trang trại tổng hợp và dịch vụ Bàu Giang tại xã Nghĩa Dõng. Theo đó, quy mô đầu tư của dự án là: Đầu tư khu trồng cây ăn trái lâu năm và khu trồng rau sạch (khoảng 7.000m2); khu trồng vườn thuốc nam, hoa cỏ (khoảng 3.000m2); xây dựng khu vui chơi, dịch vụ (khoảng 1.000m2); nhà quản lý, chuồng trại (khoảng 700m2); công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật. Sản phẩm đầu ra của dự án gồm các vật nuôi có giá trị dinh dưỡng cao, mang tính đặc sản miền Trung: gà sao, gà H’mông, gà Re, gà chỉ, heo ky, dê rừng, …; các loại rau, củ, quả sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường; nấm các loại và nhiều loại trái cây nhằm phục vụ nhu cầu của khách tham quan, nhu cầu chế biến phục vụ ăn uống tại chỗ của du khách và cung cấp trên địa bàn. Dự án có diện tích đất sử dụng khoảng 15.297 m2, với tổng vốn đầu tư 07 tỷ đồng; dự kiến đến quý II/2018 sẽ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

Quyết định chủ trương đầu tư Khu dân cư Phước Thạnh, phường Chánh Lộ.

Nhằm xây dựng 1 khu dân cư văn minh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gắn kết chặt chẽ với cảnh quan xung quanh, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững, phù hợp với định hướng quy hoạch chung, quy hoạch phân khu; làm cơ sở cho việc lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, cấp giấy phép xây dựng và quản lý quá trình đầu tư xây dựng theo quy hoạch; UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định số 699 ngày 04/10/2017 về chấp thuận nhà đầu tư: Công ty CP Đầu tư xây dựng Dịch vụ Đông Phương (địa chỉ: Khu đô thị An Phú Sinh, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) đầu tư dự án Khu dân cư Phước Thạnh, phường Chánh Lộ. Theo đó, dự án có diện tích đất sử dụng 95.850m2, trong đó, đất ở chiếm tỷ lệ 45,29% (với 345 lô đất ở), đất thương mại 1,61%, đất công cộng 1,41%, đất cây xanh, thể dục thể thao 7,69%, đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật 43,99%. Ranh giới sử dụng đất của dự án gồm: Phía Đông giáp trường Tiểu học và KDC hiện hữu, phía Tây giáp đường quy hoạch và trường Trung cấp nghề, phía Nam giáp KDC hiện hữu, phía Bắc giáp trường Đại học Phạm Văn Đông. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 148 tỷ đồng; dự kiến đến quý III/2019 sẽ đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật dự án, tổ chức kinh doanh đất nền của dự án theo hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 


 ​AT tổng hợp