Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3190343
Đang online: 8

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT 

PHƯƠNG ÁN BT-GPMB CÁC DỰ ÁN TRONG quý II/2017


Hệ số điều chỉnh giá đất dự án Khu tái định cư Cầu Thạch Bích.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu tái định cư Cầu Thạch Bích. Theo đó, đối với đất nông nghiệp: Đất trồng lúa thuộc vị trí 1 và đất trồng cây hàng năm thuộc vị trí 1, hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần. Đối với đất ở tại nông thôn: Đất ở thuộc vị trí 2, khu vực 3: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,3 lần. Hệ số điều chỉnh giá đất này chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu tái định cư Cầu Thạch Bích, TP Quảng Ngãi trong năm 2017 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Hệ số điều chỉnh giá đất công trình đường Huỳnh Thúc Kháng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ khu tái định cư Trường Đại học Phạm Văn Đồng đế đường Quang Trung) tại phường Chánh Lộ. Theo đó, đối với đất nông nghiệp: Đất trồng lúa nước thuộc vị trí 1, hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần. Đối với đất ở tại đô thị: Đất ở thuộc vị trí 2, đường phố loại 2 (cách đường chính 50m đến dưới 100m): hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần. Hệ số điều chỉnh giá đất này chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ khu tái định cư Trường Đại học Phạm Văn Đồng đế đường Quang Trung) tại phường Chánh Lộ trong năm 2017 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

 

Hệ số điều chỉnh giá đất dự án đường Chu Văn An và khu dân cư.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng) thuộc phường Trần Phú và Lê Hồng Phong. Theo đó, đối với đất nông nghiệp: Đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây lâu năm thuộc vị trí 1, hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần. Đối với đất ở tại đô thị: Đất ở thuộc vị trí 1, đường phố loại 1: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần;  Đất ở thuộc vị trí 2, đường phố loại 1 (cách đường loại 1 dưới 50m và từ 50m đến dưới 100m): hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần; Đất ở thuộc vị trí 3, đường phố loại 1 (cách đường loại 1 dưới 50m và từ 50m đến dưới 100m): hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần; Đất ở thuộc vị trí 1, đường phố loại 4: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần; Đất ở thuộc vị trí 2, đường phố loại 4 (cách đường loại 4 dưới 50m): hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần; Đất ở thuộc vị trí 3, đường phố loại 4 (cách đường loại 4 từ 50m đến dưới 100m): hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần; Đất ở thuộc vị trí 1, đường phố loại 6: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần; Đất ở thuộc vị trí 2, đường phố loại 6 (cách đường loại 6 dưới 50m): hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần; Đất ở thuộc vị trí 3, đường phố loại 6 (cách đường loại 6 từ 50m đến dưới 100m): hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần; Đất ở thuộc vị trí khác: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần.

Hệ số điều chỉnh giá đất này chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng) thuộc phường Trần Phú và Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi trong năm 2017 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

 

Giá đất tại khu dân cư đường Phan Đình Phùng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản thống nhất việc áp dụng giá đất để thu tiền sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất tại khu dân cư đường Phan Đình Phùng đối với các lô đất tiếp giáp với đường Phan Đình Phùng (đoạn từ kênh N6 đến đường Trường Chinh) là 3,08 triệu đồng/m2 (bằng giá đất ở trung bình đường Phan Đình Phùng (đoạn từ kênh N6 đến đường Trường Chinh) theo quy định tại Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/112/2014 của UBND tỉnh, hệ số 1,1). Giá đất này chưa bao gồm hệ số 02 mặt tiền theo quy định.

Giá đất thu tiền sử dụng đất này chỉ được áp dụng đối với các trường hợp bị thu hồi đất ở và phải di chuyển chỗ ở hoặc các trường hợp chỉ bị thu hồi đất ở và được giao đất tái định cư theo quy định nhưng diện tích đất ở bị thu hồi lớn hơn hoặc bằng diện tích giao đất tái định cư; được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường tại thời điểm năm 2017.

 

Giá đất tái định cư tại các KDC phía Tây Bệnh viện đa khoa tỉnh, phía Đông đường Chu Văn An và dọc đường Lê Thánh Tôn.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản thống nhất việc áp dụng giá đất để thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất tái định cư tại các khu dân cư phía Tây Bệnh viện đa khoa tỉnh, phía Đông đường Chu Văn An và dọc đường Lê Thánh Tôn (chưa bao gồm hệ số 02 mặt tiền theo quy định), cụ thể:

Đối với các trường hợp bị thu hồi đất ở và phải di chuyển chỗ ở hoặc các trường hợp chỉ bị thu hồi đất ở và được giao đất tái định cư theo quy định nhưng diện tích đất ở bị thu hồi lớn hơn hoặc bằng diện tích giao đất tái định cư: Các lô đất tiếp giáp với đường quy hoạch Lê Thánh Tôn (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến Ngã tư Ba La) thuộc khu dân cư dọc đường Lê Thánh Tôn là 4,84 triệu đồng/m2 [tương đương với giá đất ở đường Chu Văn An (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Tôn Đức Thắng) theo quy định tại Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/112/2014 của UBND tỉnh, hệ số 1,1]; Các lô đất tiếp giáp với đường nội bộ có mặt cắt đường rộng 9,5m thuộc khu dân cư dọc đường Lê Thánh Tôn là 2,4 triệu đồng/m2 (tương đương với giá đất ở đường láng nhựa hoặc bê tông xi măng rộng từ 7,5m trở lên theo quy định tại Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/112/2014 của UBND tỉnh, hệ số 1,1).

Đối với các trường hợp quy định tại tiết b điểm 1 Công văn số 5336/UBND-NNTN ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh:

* KDC dọc đường Lê Thánh Tôn: Các lô đất tiếp giáp với đường quy hoạch Lê Thánh Tôn (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến Ngã tư Ba La) là 5,4 triệu đồng/m2; Các lô đất tiếp giáp với đường nội bộ có mặt cắt đường rộng 9,5m là 2,7 triệu đồng/m2.

* KDC phía Tây Bệnh viện đa khoa tỉnh: Đối với các lô đất tiếp giáp với đường Nguyễn Đình Chiểu là 3,4 triệu đồng/m2; các lô đất tiếp giáp với đường Đặng Văn Ngữ, Xuân Diệu là 3,3 triệu đồng/m2; các lô đất tiếp giáp với đường nội bộ có mặt cắt đường rộng 12m là 2,7 triệu đồng/m2.

* KDC phía Đông đường Chu Văn An: Đối với các lô đất tiếp giáp với đường Phạm Ngũ Lão và đường nội bộ là 2,7 triệu đồng/m2.

Giá đất này chỉ được áp dụng đối với các trường hợp được UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường tại thời điểm năm 2017.

 

Giá đất tại khu quy hoạch dân cư nông thôn thuộc thôn Hiền Lương, xã Nghĩa Hà.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản thống nhất việc áp dụng giá đất thu tiền sử dụng đất đối với các lô đất tiếp giáp với đường đất rộng từ 5m trở lên tại khu quy hoạch dân cư nông thôn thuộc thôn Hiền Lương, xã Nghĩa Hà là 84.500 đồng/m2 (bằng giá đất ở vị trí 3, khu vực 3 thuộc xã Nghĩa Hà theo quy định tại Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/112/2014 của UBND tỉnh). Giá đất này chưa bao gồm hệ số 02 mặt tiền theo quy định.

Giá đất thu tiền sử dụng đất này chỉ được áp dụng đối với các trường hợp bị thu hồi đất ở và phải di chuyển chỗ ở hoặc các trường hợp chỉ bị thu hồi đất ở và được giao đất tái định cư theo quy định nhưng diện tích đất ở bị thu hồi lớn hơn hoặc bằng diện tích giao đất tái định cư; được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường dự án: Đê kè Hòa Hà tại thời điểm năm 2017.

 

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu dân cư và tái định cư cầu Thạch Bích.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu dân cư và tái định cư cầu Thạch Bích, xã Tịnh Ấn Tây do Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng TP. Quảng Ngãi làm chủ dự án; với tổng diện tích dự án 9,95 ha (trong đó đất ở chiếm 48,09%, đất cây xanh 7,23%, đất giao thông 33,6%, còn lại là đất hạ tầng kỹ thuật, công cộng). Theo đó, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án: Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; thực hiện đúng các nguyên tắc thiết kế kỹ thuật, bảo đảm tính hợp lý về kiến trúc không gian và xây dựng các công trình theo đúng quy hoạch; trong quá trình thi công xây dựng dự án phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh và tuân thủ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, độ rung, môi trường không khí; tuân thủ các yêu cầu về tiêu thoát nước tránh để xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ khi dự án đi vào hoạt động; thu gom, xử lý các loại nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng dự án đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành; bố trí các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trong quá trình thi công xây dựng dự án.

 

Hệ số điều chỉnh giá đất dự án Khu dân cư Nghĩa Phú.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư Nghĩa Phú. Theo đó, đối với đất ở nông thôn, đất ở vị trí 2, khu vực 3: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,3 lần; đất ở vị trí 5, khu vực 3: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,3 lần. Đối với đất nông nghiệp, đất trồng lúa thuộc vị trí 1, hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần. Hệ số điều chỉnh giá đất này chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư Nghĩa Phú trong năm 2017 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Hệ số điều chỉnh giá đất dự án đường Lê Thánh Tôn.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến Ngã tư Ba La) tại phường Nghĩa Chánh và xã Nghĩa Dõng. Theo đó, đất ở thuộc vị trí 1, đường phố loại 3: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần; Đất ở thuộc vị trí 2, đường loại 3 (cách đường chính dưới 50m): hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần; Đất ở thuộc vị trí 1, đường phố loại 4: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần; Đất ở thuộc vị trí 1, đường đất có mặt cắt rộng từ 5m trở lên: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần; Đất ở thuộc vị trí còn lại: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần. Hệ số điều chỉnh giá đất này chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến Ngã tư Ba La) tại phường Nghĩa Chánh và xã Nghĩa Dõng trong năm 2017 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Hệ số điều chỉnh giá đất dự án Khu dân cư Sơn Tịnh năm 2017.

UBND tỉnh QN vừa có văn bản cho phép tiếp tục áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi tại phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Đông trong năm 2017. Cụ thể như sau:

Đối với đất nông nghiệp thuộc phường Trương Quang Trọng: đất trồng lúa nước thuộc vị trí 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần; đất trồng cây hàng năm thuộc vị trí 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần. Đối với đất nông nghiệp thuộc xã Tịnh Ấn Đông: đất trồng lúa nước thuộc vị trí 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần; đất trồng cây hàng năm thuộc vị trí 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần.

Đối với đất ở đô thị thuộc phường Trương Quang Trọng: Đất ở thuộc vị trí 4, đường loại 1: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần; Đất ở thuộc vị trí 2, đường loại 2: hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần; Đất ở thuộc vị trí 3, đường loại 3: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần; Đất ở thuộc vị trí 4, đường loại 3: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần; Đất ở thuộc vị trí 5, đường loại 3: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần. Đối với đất ở đô thị thuộc xã Tịnh Ấn Đông: Đất ở thuộc vị trí 3, khu vực 2: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần; Đất ở thuộc vị trí 2, khu vực 3: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,3 lần; Đất ở thuộc vị trí 3, khu vực 3: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,3 lần; Đất ở thuộc vị trí 4, khu vực 3: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,3 lần;

Hệ số điều chỉnh giá đất này chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi tại phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Đông trong năm 2017.

Hệ số điều chỉnh giá đất dự án khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng (giai đoạn 1).

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng (giai đoạn 1). Theo đó, đối với đất nông nghiệp: đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm thuộc vị trí 1: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần. Đối với đất ở tại đô thị: đất ở thuộc đường loại 1, vị trí 1: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần; đất ở thuộc đường loại 1, vị trí 2: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần; đất ở thuộc đường loại 1, vị trí 3: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần; đất ở thuộc đường loại 6, vị trí 1: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần; đất ở thuộc đường loại 6, vị trí 2: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần; đất ở thuộc vị trí khác: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần. Đất sản xuất kinh doanh: Đất sản xuất kinh doanh thuộc đường loại 6, vị trí 1: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần. Hệ số điều chỉnh giá đất này chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng (giai đoạn 1) trong năm 2017 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Hệ số điều chỉnh giá đất dự án đường Trần Quý Hai.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường Trần Quý Hai (đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hùng Vương) tại phường Trần Phú. Theo đó, đất ở thuộc vị trí 2, đường phố loại 1 (cách đường chính dưới 50m): hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần; Đất ở thuộc vị trí 1, đường loại 3: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần; Đất ở thuộc vị trí 1, đường phố loại 5: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần; Đất ở thuộc vị trí 1, đường loại 6: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần. Hệ số điều chỉnh giá đất này chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường Trần Quý Hai (đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hùng Vương) tại phường Trần Phú trong năm 2017 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án bổ sung dây chuyền sản xuất giấy Kraft tổng hợp.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư bổ sung dây chuyền sản xuất giấy Kraft tổng hợp giai đoạn II do Công ty Cổ phần Giấy Thiên Long làm chủ dự án tại Cụm Công nghiệp Tịnh Ấn Tây. Theo đó, diện tích sử dụng đất 6.211m2, công suất sản xuất 10.140 tấn/năm. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện những nội dung đã được nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; thực hiện đúng các nguyên tắc thiết kế kỹ thuật, bảo đảm tính hợp lý về kiến trúc không gian và xây dựng các công trình theo đúng quy hoạch được duyệt; trong quá trình thi công xây dựng, vận hành dự án phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh và tuân thủ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, độ rung, môi trường không khí; tách riêng hệ thống thu gom thoát nước mưa và nước thải; đối với nước thải sản xuất phải được xử lý và tuần hoàn toàn bộ không được xả thải ra môi trường; đầu tư xây dựng hệ thng xử lý khí thải phát sinh trong quá trình vận hành dự á phải đảm bảo khí thải sau khi được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, …

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc.

Để cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng TP Quảng Ngãi đến năm 2030, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Nghĩa Chánh và Khhu đô thị Nghĩa Dõng; xây dựng một khu dân cư hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gắn kết chặt chẽ với cảnh quan xung quanh, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững, phù hợp với định hướng quy hoạch chung, quy hoạch phân khu; làm cơ sở cho việc lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, cấp giấy phép xây dựng và quản lý quá trình đầu tư xây dựng theo quy hoạch; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (TL 1/500) Khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc. Đây là khu dân cư mới kết hợp cải tạo chỉnh trang, được quy hoạch xây dựng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ, nhằm khai thác quỹ đất mới đáp ứng nhu cầu dân cư thành phố.

Theo đó, khu vực nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc có diện tích khoảng 37,84 ha thuộc phường Nghĩa Chánh và xã Nghĩa Dõng; có giới cận như sau: phía Đông giáp khu dân cư hiện hữu và đất nông nghiệp, phía Tây giáp đường Đinh Tiên Hoàng, phía Nam giáp đường Bích Khê và phía Bắc giáp đường bờ Nam sông Trà Khúc.​

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dịch vụ Khánh Long – Mỹ Khê tại xã Tịnh Khê.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dịch vụ Khánh Long – Mỹ Khê tại xã Tịnh Khê. Theo đó, thu hồi đất của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi đang quản lý và đất của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quảng Ngãi đang sử dụng; với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 9.733 m2, thuộc đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh, trong đó, đất xây dựng dự án 8.424m2, đất thuộc hành lang an toàn giao thông 1.309m2; vị trí ranh giới khu đất được xác định theo bản đồ địa chính khu đất được biên tập từ tờ bản đồ địa chính số 26 (bản đồ đo vẽ năm 2016), xã Tịnh Khê do Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Tân Thịnh Đông thực hiện ngày 24/4/2017. Lý do thu hồi đất là để thực hiện dự án: Khu dịch vụ Khánh Long – Mỹ Khê. Trên cơ sở đó, UBND xã Tịnh Khê có trách nhiệm thông báo thường xuyên trên Đài truyền thanh của địa phương về việc thu hồi đất theo nội dung thông báo này; niêm yết tại trụ sở UBND xã và Điểm sinh hoạt văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi theo quy định.​

Giá đất thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư phía Bắc Gò Đá, phường Lê Hồng Phong.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất việc áp dụng giá đất thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư phía Bắc Gò Đá, phường Lê Hồng Phong (chưa bao gồm hệ số chiều rộng mặt tiền và 02 mặt tiền theo quy định) để giao đất tái định cư khi nhà nước thu hồi trên địa bàn TP Quảng Ngãi. Theo đó, các lô đất tiếp giáp với mặt tiền đường Trần Nhân Tông là 5,3 triệu đồng/m2. Mặt tiền đường Lê Văn Hưu: các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 28m là 5,3 triệu đồng/m2; các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 11,5m là 3,4 triệu đồng/m2. Các lô đất tiếp giáp với tuyến đường nội bộ có mặt cắt nền đường từ 11,5m đến 12,5m là 3,4 triệu đồng/m2.

Giá đất thu tiền sử dụng đất này được áp dụng đối với các trường hợp quy định tại tiết b điểm 1 Công văn số 5336 ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh và được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường năm 2017.

                        Tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình Cầu Cửa Đại.

            UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cầu Cửa Đại. Theo đó trong tháng 5/2017 bắt đầu và đến ngày 31/8/2017 hoàn thành công tác bồi thường, GPMB đất nông nghiệp để bàn giao mặt bằng tổ chức khởi công công trình; đến ngày 31/12/2017 hoàn thành và bàn giao 80% mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công; đến ngày 31/3/2018 hoàn thành và bàn giao 100% mặt bằng, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của dự án. Trên cơ sở tiến độ này, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phối hợp triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tái định cư của dự án theo đúng quy mô dự án được duyệt, đúng các quy định của nhà nước, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu; khởi công dự án trong tháng 9/2017.

 

Giá đất thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư và tái định cư cầu Thạch Bích, xã Tịnh Ấn Tây.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất việc áp dụng giá đất thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư và tái định cư cầu Thạch Bích, xã Tịnh Ấn Tây (chưa bao gồm hệ số chiều rộng mặt tiền và 02 mặt tiền theo quy định) để giao đất tái định cư khi nhà nước thu hồi trên địa bàn TP Quảng Ngãi. Theo đó, các lô đất tiếp giáp với mặt tiền đường Quốc lộ 24B và mặt tiền đường dẫn vào cầu Thạch Bích là 1,4 triệu đồng/m2; các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 17,5m là 970 ngàn đồng/m2; các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 20,5m là 1,1 triệu đồng/m2; các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường từ 15m đến 16,5m là 850 ngàn đồng/m2.

Giá đất thu tiền sử dụng đất này được áp dụng đối với các trường hợp quy định tại tiết b điểm 1 Công văn số 5336 ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh và được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường năm 2017.

 

Giá đất thu tiền sử dụng đất tại khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất việc áp dụng giá đất thu tiền sử dụng đất tại khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao (chưa bao gồm hệ số chiều rộng mặt tiền và 02 mặt tiền theo quy định) để giao đất tái định cư khi nhà nước thu hồi trên địa bàn TP Quảng Ngãi. Theo đó, các lô đất tiếp giáp với đường Hai Bà Trưng (đoạn từ đường Quang Trung đến đường Trương Định) là 10,2 triệu đồng/m2; các lô đất tiếp giáp với đường Chu Văn An (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Tôn Đức Thắng) là 5,3 triệu đồng/m2; các lô đất tiếp giáp với đường quy hoạch Phan Long Bằng (đoạn từ đường Chu Văn An đến đường Ngô Thì Nhậm) có mặt cắt rộng 13,5m là 5,3 triệu đồng/m2; các lô đất tiếp giáp với đường quy hoạch N1, N2, N3,D1, D2 và D3 có mặt cắt rộng 13,5m là 4,8 triệu đồng/m2; các lô đất tiếp giáp với đường quy hoạch Ngô Thì Nhậm (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường quy hoạch NT1) có mặt cắt rộng 16,5m là 5,3 triệu đồng/m2.

Giá đất thu tiền sử dụng đất này được áp dụng đối với các trường hợp quy định tại tiết b điểm 1 Công văn số 5336 ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh và được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường năm 2017.​

Giá đất thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư phục vụ dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản quy định giá đất thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư phục vụ dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ (chưa bao gồm hệ số chiều rộng mặt tiền và 02 mặt tiền theo quy định). Theo đó: Đối với các lô đất tiếp giáp với đường có mặt cắt nền đường 17,5m (đường D6) mức giá là 2,904 triệu đồng/m2; Đối với các lô đất tiếp giáp với đường có mặt cắt nền đường 13,5m (đường D8) mức giá là 1,848 triệu đồng/m2. Giá đất thu tiền sử dụng đất này được áp dụng đối với 01 trường hợp bồi thường, giải phóng mặt bằng trong khu vực 25,5 ha thuộc dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường tại thời điểm năm 2017.

 

Giá đất tái định cư tại khu dân cư phía Đông đường Phạm Văn Đồng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất áp dụng giá đất tái định cư tại khu dân cư phía Đông đường Phạm Văn Đồng năm 2016 theo Công văn số 4718/UBND-NNTN ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh để thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư năm 2017. Theo đó, giá đất tái định cư đối với các lô đất tiếp giáp với mặt tiền đường Phạm Văn Đồng tại khu dân cư phía Đông đường Phạm Văn Đồng thuộc quy hoạch phân lô trục đường Thành Cổ - Núi Bút (đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến đường bê tông xi măng) là 11.088 triệu đồng/m2 (bằng giá đất ở mặt tiền đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ đường Trương Quang Giao đến đường Lê Thánh Tôn theo quy định tại Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh, hệ số 1,2). Giá đất này chưa bao gồm hệ số chiều rộng mặt tiền và 02 mặt tiền theo quy định

Giá đất này được áp dụng đối với các trường hợp bị thu hồi đất ở và phải di chuyển chỗ ở hoặc các trường hợp bị thu hồi đất ở và được giao đất tái định cư theo quy định nhưng phần diện tích đất ở bị thu hồi lớn hơn hoặc bằng diện tích giao đất tái định cư và được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường tại thời điểm năm 2017.

 

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây.

Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi Phạm Tấn Hoàng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây. Đây là cụm công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, mang tính chất tập trung cao; trong đó bố trí các ngành nghề: Chế biến nông lâm sản và thực phẩm, sản xuất hàng dệt và may mặc, cơ khí nông nghiệp, sản xuất bao bì, nhựa cao cấp, sản xuất giất Kraft các loại, sản xuất vật liệu xây dựng thông thường không nung, hàng thủ công mỹ nghệ, … Theo đó, phạm vi, ranh giới điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây bao gồm vùng đất có diện tích 27,28ha thuộc xã Tịnh Ấn Tây; có giới cận như sau: Phía Đông và phía Tây giáp đất nông nghiệp hiện hữu, phía Nam giáp đất thổ cư và nghĩa trang, phía Bắc giáp đất thổ cư và đất nông nghiệp hiện hữu.

Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây được điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất như sau: đất nhà máy, xí nghiệp 63,25%, đất cây xanh 16,33%, đất công cộng dịch vụ 1,51%, đất công trình kỹ thuật đầu mối 1,62%, đất nghĩa trang liệt sĩ (hiện trạng) 0,71%, đất mặt nước 2,95%, đất giao thông + kỹ thuật 13,63%.​

Hệ số điều chỉnh giá đất dự án KDC Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị (giai đoạn 2) tại các phường Lê Hồng Phong và Trần Hưng Đạo. Theo đó, đất ở thuộc vị trí 1, đường phố loại 1: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần; Đất ở thuộc vị trí 2, đường phố loại 1 (cách đường chính dưới 50m): hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần; Đất ở thuộc vị trí 2, đường phố loại 1 (cách đường chính từ 50m đến dưới 100m): hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần; Đất ở thuộc vị trí 3, đường phố loại 1 (cách đường chính dưới 50m): hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần; Đất ở thuộc vị trí 3, đường phố loại 1 (cách đường chính từ 50m đến dưới 100m): hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần; Đất ở thuộc vị trí 3, đường phố loại 1 (cách đường chính từ 100m đến 150m): hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần; Đất ở thuộc vị trí 3, đường phố loại 1 (cách đường chính từ 50m đến dưới 100m): hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần; Đất ở thuộc vị trí 2, đường phố loại 4 (cách đường chính dưới 50m): hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần; Đất ở thuộc vị trí 1 đường đất có mặt cắt rộng từ 5m trở lên: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần; Đất ở thuộc vị trí 3 đường đất có mặt cắt rộng từ 5m trở lên: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần; Đất ở thuộc vị trí khác còn lại: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần.

Hệ số điều chỉnh giá đất này chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị (giai đoạn 2) tại các phường Lê Hồng Phong và Trần Hưng Đạo trong năm 2017 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

 

Hệ số điều chỉnh giá đất dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Quảng Ngãi.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Quảng Ngãi tại phường Nguyễn Nghiêm. Theo đó, đất ở tại đô thị thuộc vị trí 1, đường phố loại 2: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần. Hệ số điều chỉnh giá đất này chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Quảng Ngãi tại phường Nguyễn Nghiêm trong năm 2017 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

 

Giới thiệu địa điểm đầu tư dự án Trung tâm kinh doanh giới thiệu sản phẩm thép xây dựng và vật liệu xây dựng Việt Trung.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất giới thiệu địa điểm cho Công ty Cổ phần Thép Việt Trung nghiên cứu, khảo sát và lập dự án đầu tư xây dựng Trung tâm kinh doanh giới thiệu sản phẩm thép xây dựng và vật liệu xây dựng Việt Trung tại phường Trương Quang Trọng với diện tích khoảng 12.263 m2 (diện tích xây dựng dự án khoảng 9.734m2, diện tích hành lang Quốc lộ 1 và đường gom khoảng 2.528 m2); có giới cận: phía Đông giáp đất nông nghiệp hiện hữu, phía Tây giáp Quốc lộ 1, phía Nam giáp đất nông nghiệp và phía Bắc giáp phần diện tích đã giới thiệu cho Công ty TNHH Hồng Sơn. Theo đó, trong thời gian 12 tháng kể từ ngày giới thiệu địa điểm này, nếu Công ty Cổ phần Thép Việt Trung chưa hoàn tất các thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển thương mại, đấu nối giao thông, thu hồi đất, giao đất để thực hiện dự án thì văn bản giới thiệu địa điểm này hết hiệu lực.​

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Cầu Thạch Bích (phương án chi tiết đợt IV), xã Tịnh Ấn Tây.

                 Vừa qua, UBND TP Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Cầu Thạch Bích (phương án chi tiết đợt IV), xã Tịnh Ấn Tây. Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi bồi thường 9.138 m2 của 18 hộ gia đình, cá nhân; với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ hơn 2.565 triệu đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp hơn 2.365 triệu đồng.

            Căn cứ Quyết định này, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng TP Quảng Ngãi, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh thành phố thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất, tài sản và cây cối hoa màu có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng theo nội dung phương án đã được phê duyệt và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của nhà nước.

 

Giá đất tái định cư tại khu dân cư Chợ đầu mối nông sản thành phố.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản cho phép áp dụng giá đất tái định cư năm 2016 tại khu dân cư Chợ đầu mối nông sản thành phố đã được UBND tỉnh quy định tại Công văn số 3736/UBND ngày 13/7/2016 để tính thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất tái định cư dự án Khu đô thị An Phú Sinh năm 2017. Theo đó, giá đất tái định cư tại khu dân cư Chợ đầu mối nông sản thành phố đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 14,5m là 1,848 triệu đồng/m2 (bằng 60% giá đất ở khu dân cư Đê bao, có mặt cắt nền đường từ 10,5m đế dưới 16m theo quy định tại Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh, hệ số 1,1).

Giá đất thu tiền sử dụng đất này được áp dụng đối với các trường hợp bị thu hồi đất trên địa bàn TP Quảng Ngãi và được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường tại thời điểm năm 2017.

 

Hệ số điều chỉnh giá đất dự án KDC trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê (giai đoạn 1)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án KDC trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê (giai đoạn 1) tại phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh An. Theo đó, đối với đất nông nghiệp thuộc phường Trương Quang Trọng: Đất trồng lúa nước thuộc vị trí 1: hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần; Đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm thuộc vị trí 1: hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần. Đối với đất nông nghiệp thuộc xã Tịnh An: Đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm thuộc vị trí 1: hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần.

Đối với đất ở tại đô thị phường Trương Quang Trọng: Đất ở thuộc vị trí 4, đường loại 1: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần; Đất ở thuộc vị trí 3, đường loại 2: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần; Đất ở thuộc vị trí 5, đường loại 3: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần. Đối với đất ở tại nông thôn xã Tịnh An: Đất ở thuộc vị trí 3, khu vực 3: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,3 lần.

Hệ số điều chỉnh giá đất này chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án KDC trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê (giai đoạn 1) tại phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh An trong năm 2017 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

 Phê duyệt giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất KDC Yên Phú.

UBND Tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 05 lô đất ở phân lô thuộc dự án KDC Yên Phú, phường Nghĩa Lộ (đợt 4). Theo đó lô đất LK01, diện tích 241m2, giá đất 6,423 triệu đồng/m2; lô đất BT12, diện tích 210,21m2, giá đất 6,761 triệu đồng/m2; lô đất BT13, BT14, BT15, diện tích 223,47m2/lô, giá đất 6,439 triệu đồng/m2. Giá đất cụ thể đây là cơ sở để xác định giá khởi điểm và đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian trước ngày 29/9/2017 theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 513 ngày 12/10/2016.​

Giá đất thu tiền sử dụng đất tại Khu dịch vụ và dân cư Bắc Gò Đá, phường Lê Hồng Phong.

UBND tỉnh QN vừa có văn bản thống nhất cho phép áp dụng giá đất tái định cư tại Khu dịch vụ và dân cư Bắc Gò Đá, phường Lê Hồng Phong năm 2017 đã được UBND tỉnh quy định tại Công văn số 610 ngày 04/02/2016 để thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao dất tái định cư năm 2017 tại dự án này. Theo đó: Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 21m (theo quy hoạch là đường Trần Nhân Tông) là 4,84 triệu đồng/m2 (tương đương với mức giá đất ở khu dân cư đê bao có mặt cắt nền đường từ 16 m đến 21m theo quy định tại Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh, hệ số 1,1). Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 28m (theo quy hoạch là đường Lê Văn Hưu) là 4,84 triệu đồng/m2 (tương đương với mặt cắt nền đường 21m). Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 11,5m (theo quy hoạch là đường Lê Văn Hưu) là 3,08 triệu đồng/m2 (tương đương với mức giá đất ở khu dân cư đê bao có mặt cắt nền đường từ 10,5 m đến dưới 16m theo quy định tại Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh, hệ số 1,1). Đối với các lô đất tiếp giáp với tuyến đường nội bộ có mặt cắt nền đường từ 11,5m đến 12,5m là 3,08 triệu đồng/m2 (tương đương với mức giá đất ở khu dân cư đê bao có mặt cắt nền đường từ 10,5 m đến dưới 16m theo quy định tại Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh, hệ số 1,1).

Giá đất thu tiền sử dụng đất này được áp dụng đối với các trường hợp bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường tại thời điểm năm 2017 và đối tượng được giao đất tái định cư nhận tiền bồi thường theo phương án đã được phê duyệt.

Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường dự án Khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại núi Lệ Thủy, xã Tịnh Châu.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án: Khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại núi Lệ Thủy, thôn Lệ Thủy, xã Tịnh Châu do Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường – Xí nghiệp 309 làm chủ dự án. Theo đó, diện tích khu vực dự án 1,5 ha, trữ lượng đưa vào thiết kế khai thác 52.852m3, công suất khai thác 28.000m3/năm, thời gian khai thác 2 năm; giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường: tháo dỡ, san gạt các moong đã khai thác, trồng cây xanh, gia cố bờ moong khai thác và đo vẽ địa hình khi kết thúc, với tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường hơn 73 triệu đồng.

Chủ dự án có trách thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau: Báo cáo bằng văn bản trước khi tiến hành hoạt động khai thác; khi kết thúc khai thác, chủ dự án phải thực hiện ngay các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường theo như phương án được duyệt và phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp các rủi ro, sự cố môi trường xảy do quá trình hoạt động khai thác của dự án; làm việc với chính quyền địa phương để phối hợp với các đơn vị khác thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng và tưới nước đoạn đường vận chuyển từ khu vực mỏ đến Tỉnh lộ. Trong quá trình vận chuyển phải thực hiện đầy đủ các giải pháp che chắn, bảo vệ môi trường và an toàn giao thông.​

            Phê duyệt phương án giao đất tái định cư dự án: Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

UBND TP Quảng Ngãi vừa phê duyệt phương án giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất dự án Trường Đại học Phạm Văn Đồng (bổ sung đợt 2.7-1), phường Chánh Lộ. Theo đó, tổng diện tích đất nông nghiệp thu hồi khoảng 6.675 m2 của 03 hộ gia đình được giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất bổ sung, với 03 lô đất tái định cư (tại khu tái định cư – Khu C dự án Trường Đại học Phạm Văn Đồng, tổ 20, phường Chánh Lộ) và nghĩa vụ tài chính 03 hộ phải thực hiện là 669,747 triệu đồng; trong đó, số tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp 03 hộ nộp lại 66,747 triệu đồng, tiền sử dụng đất phải nộp 600 triệu đồng, tiền lệ phí trước bạ đất phải nộp 03 triệu đồng.

            Căn cứ Quyết định này, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh thành phố thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất, tài sản và cây cối hoa màu có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng theo nội dung phương án đã được phê duyệt và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của nhà nước.

 ​​

Hệ số điều chỉnh giá đất dự án đường Trương Quang Cận (đoạn từ đường Lê Đại Hành đến đường Lương Thế Vinh) tại phường Chánh Lộ.

UBND tỉnh QN vừa có văn bản thống nhất việc tiếp tục áp dụng Hệ số điều chỉnh giá đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường Trương Quang Cận (đoạn từ đường Lê Đại Hành đến đường Lương Thế Vinh) tại phường Chánh Lộ trong năm 2017. Theo đó: Đối với đất nông nghiệp: Đất trồng cây hàng năm thuộc vị trí 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần. Đối với đất ở tại đô thị: Đất ở thuộc vị trí 1, đường phố loại 3: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần; Đất ở thuộc vị trí khác còn lại: hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần.

Hệ số điều chỉnh giá đất này chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án dự án đường Trương Quang Cận (đoạn từ đường Lê Đại Hành đến đường Lương Thế Vinh) tại phường Chánh Lộ trong năm 2017 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

 Hệ số điều chỉnh giá đất dự án Công viên Tình yêu tại phường Trần Phú.

UBND tỉnh QN vừa có văn bản thống nhất việc tiếp tục áp dụng Hệ số điều chỉnh giá đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Công viên Tình yêu tại phường Trần Phú trong năm 2017. Theo đó: Đối với đất nông nghiệp: Đất trồng lúa nước thuộc vị trí 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần; Đất trồng cây hàng năm thuộc vị trí 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần. Đối với đất ở tại đô thị: Đất ở thuộc vị trí 1, đường phố loại 3: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần; Đất ở thuộc vị trí 1, đường phố loại 6: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần.

Hệ số điều chỉnh giá đất này chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Công viên Tình yêu tại phường Trần Phú trong năm 2017 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

 

​AT tổng hợp


Thông tin cần biết
  

Thực hiện Đề án kiên cố hóa kênh mương thủy lợi trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020, từ đầu năm  2017 đến nay thành phố Quảng Ngãi đã thực hiện kiên cố hóa được 12 tuyến kênh mương thủy lợi loại III có tổng chiều dài 7.342m với tổng kinh phí đầu tư trên 10,9 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương, tỉnh và vốn lồng ghép trên 6,4 tỷ đồng, vốn thành phố, xã, phường và nhân dân đóng góp trên 4,2 tỷ đồng. Theo kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2017, thành phố tiếp tục đầu tư kiên cố hóa 14 tuyến kênh mương thủy lợi loại III có chiều dài 8.804m với tổng vốn đầu tư 12,9 tỷ đồng, trong đó vốn thành phố 11,4 tỷ đồng và vốn xã, phường và nhân dân đóng góp trên 1,5 tỷ đồng. 

 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Minh Chính – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi