Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3061059
Đang online: 12

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT 

PHƯƠNG ÁN BT-GPMB CÁC DỰ ÁN TRONG quý I/2017


Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án: Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Mỹ Khê.

UBND thành phố Quảng Ngãi thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án: Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Mỹ Khê; với nội dung như sau: Tổng diện tích đất thu hồi 27.743 m2 (xã Tịnh Khê 24.934m2, xã Tịnh Kỳ 2.809 m2) thuộc nhóm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng, gồm 12 thửa đất thuộc tờ bản đồ địa chính khu đất số 1, dự án: Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Mỹ Khê, xã Tịnh Khê và xã Tịnh Kỳ, do Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Tân Thịnh Đông đo vẽ. Theo đó, thời gian thông báo thu hồi đất để thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp; sau thời gian này nhà nước sẽ thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định. Trên cơ sở đó, UBND xã Tịnh Khê và xã Tịnh Kỳ có trách nhiệm thông báo thường xuyên trên Đài truyền thanh của địa phương về việc thu hồi đất theo nội dung thông báo này; niêm yết tại trụ sở UBND xã và Điểm sinh hoạt văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi cho đến khi hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

 

 

Phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu dân cư Đông Phương, xã Nghĩa Hà.

Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi Phạm Tấn Hoàng vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu dân cư Đông Phương, xã Nghĩa Hà. Đây là khu dân cư mới kết hợp cải tạo chỉnh trang với hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng nhu cầu đất ở trên địa bàn xã, tạo động lực phát triển cho khu vực và vùng phụ cận. Theo đó, phạm vi, ranh giới khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 64.973 m2, thuộc xã Nghĩa Hà; có giới cận như sau: Phía Đông giáp đường hiện trạng, khu dân cư hiện hữu, phía Tây giáp đường hiện trạng, phía Nam giáp sông Hưng Nhơn, phía Bắc giáp đường hiện trạng, khu dân cư hiện hữu; được quy hoạch sử dụng đất như sau: đất ở chiếm 43,16%, đất thương mại dịch vụ 2,06%, đất giáo dục 2,52%, đất công trình công cộng 0,37%, đất thể dục thể thao 3,22%, đất cây xanh 8,54%, đất khu xử lý nước thải 1,02% và đất giao thông 39,11%.

 

 

Hệ số điều chỉnh giá đất dự án Đường Nguyễn Tự Tân (đoạn từ đường Trương Định – đường Trần Thái Tông).

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất dự án Đường Nguyễn Tự Tân (đoạn từ đường Trương Định – đường Trần Thái Tông), phường Trần Phú. Theo đó, đối với đất nông nghiệp, đất trồng cây hàng năm thuộc vị trí 1: hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần. Đối với đất ở tại đô thị: Đất ở thuộc vị trí 1, đường phố loại 3: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần; Đất ở thuộc vị trí 2, đường phố loại 3 (cách đường chính dưới 50m): hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần; Đất ở thuộc vị trí 1, đường phố loại 5: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần; Đất ở thuộc vị trí 2, đường phố loại 5 (cách đường chính dưới 50m): hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần

Hệ số điều chỉnh giá đất này chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường Nguyễn Tự Tân (đoạn từ đường Trương Định – đường Trần Thái Tông), phường Trần Phú trong năm 2016 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

 

 

Hệ số điều chỉnh giá đất công trình Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi tại xã Tịnh Kỳ. Theo đó, Đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm thuộc vị trí 2: hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần; Đất nuôi trồng thủy sản thuộc vị trí 2: hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần.

Hệ số điều chỉnh giá đất này chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi tại xã Tịnh Kỳ trong năm 2016 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

 

Hệ số điều chỉnh giá đất công trình Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ cho dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ cho dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ. Theo đó, Đất trồng lúa nước thuộc vị trí 2: hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần; Đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm thuộc vị trí 2: hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần; Đất nuôi trồng thủy sản thuộc vị trí 2: hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần.

Hệ số điều chỉnh giá đất này chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ cho dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ trong năm 2016 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

 

Hệ số điều chỉnh giá đất công trình Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An tại xã Nghĩa An.

Theo đó: Đất nuôi trồng thủy sản thuộc vị trí 2: hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần. Hệ số điều chỉnh giá đất này chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An tại xã Nghĩa An trong năm 2016 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

 

                 Phê duyệt phương án và dự toán chi tiết về bồi thường, hỗ trợ dự án: Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi (phương án đất ở đợt IIA).

Vừa qua, UBND TP Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án và dự toán chi tiết về bồi thường, hỗ trợ dự án: Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi thuộc phường Trương Quang Trọng (phương án đất ở đợt IIA). Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi bồi thường 5.288,2 m2 của 21 hộ gia đình, cá nhân; với 24 lô đất tái định cư và phân phối lại quỹ đất; có tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ hơn 8.447 triệu đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp gần 7.873 triệu đồng.

            Căn cứ Quyết định này, Công ty CP đầu tư Năm Bảy Bảy, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh thành phố thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất, tài sản và cây cối hoa màu có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng theo nội dung phương án đã được phê duyệt và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của nhà nước.

 

                 Phê duyệt phương án và dự toán chi tiết về bồi thường, hỗ trợ dự án: Khu đô thị An Phú Sinh (phương án đất ở đợt IX), phường Nghĩa Chánh.

            Vừa qua, UBND TP Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án và dự toán chi tiết về bồi thường, hỗ trợ dự án: Khu đô thị An Phú Sinh (phương án đất ở đợt IX), phường Nghĩa Chánh. Theo đó, tổng diện tích đất lập bồi thường, hỗ trợ 1.657,2 m2 của 04 hộ gia đình, cá nhân; với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng 667,269 triệu đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp hơn 621,814 triệu đồng.

            Căn cứ Quyết định này, Công ty TNHH MTV Bất động sản Thiên Bút, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh thành phố thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất, tài sản và cây cối hoa màu có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng theo nội dung phương án đã được phê duyệt và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của nhà nước.

 

                 Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Cầu Thạch Bích (phương án chi tiết đợt III), xã Tịnh Ấn Tây.

                 Vừa qua, UBND TP Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Cầu Thạch Bích (phương án chi tiết đợt III), xã Tịnh Ấn Tây. Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi bồi thường 4.110,3 m2 của 14 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức; với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ 678,090 triệu đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp gần 625,256 triệu đồng.

            Căn cứ Quyết định này, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng TP Quảng Ngãi, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh thành phố thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất, tài sản và cây cối hoa màu có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng theo nội dung phương án đã được phê duyệt và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của nhà nước.​

Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chi tiết Công viên trung tâm TP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chi tiết Công viên trung tâm TP Quảng Ngãi. Đây là công viên trung tâm của thành phố nói riêng và của toàn tỉnh nói chung, với tính chất là công viên tổng hợp, bao gồm các khu chức năng chính về văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao và cảnh quan sinh thái; kết hợp hài hóa các khu chức năng của công viên với hệ thống cây xanh, mặt nước, địa hìanh đồi núi, … nhằm hướng đến một môi trường sinh thái cảnh quan đẹp, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, phát triển du lịch; hình thành không gian kiến trúc cảnh quan đặc trưng, điểm nhấn của đô thị cũng như cải thiện môi trường sống.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch là khu vực quy hoạch có vị trí nằm ở phía Đông Bắc thành phố thuộc địa bàn xã Tịnh Long; với quy mô quy hoạch khoảng 150ha; quy mô đo đạc khảo sát địa hình phục vụ quy hoạch khoảng 165ha.

 

Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới xã Nghĩa Phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới xã Nghĩa Phú. Đây là khu dân cư mới kết hợp cải tạo chỉnh trang với hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đất ở trên địa bàn xã, tạo động lực phát triển cho khu vực và vùng lân cận. Theo đó, phạm vi, ranh giới khu vực lập quy hoạch có diện tích 104.578m2, thuộc xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi; có giới cận như sau: Phía Đông giáp khu dân cư hiện hữu và UBND xã, phía Tây giáp khu dân cư hiện hữu, phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu, đường Hoàng Sa, phía Bắc giáp đất nông nghiệp; được quy hoạch sử dụng đất như sau: đất ở chiếm 45,34%, đất công cộng, dịch vụ chiếm 4,24%, đất cây xanh – thể dục thể thao chiếm 14,36%, đất hạ tầng kỹ thuật 36,06%.​ 

Phê duyệt phương án bồi thường điều chỉnh, bổ sung dự án Khu dân cư phía Tây Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Vừa qua, UBND TP Quảng Ngãi đã phê duyệt phương án bồi thường điều chỉnh, bổ sung cho hộ ông Trần Đức Mạnh dự án Khu dân cư phía Tây Bệnh viện đa khoa tỉnh, phường Nghĩa Lộ. Theo đó, tổng giá trị điều chỉnh, bổ sung hỗ trợ tiền chênh lệch đơn giá đất ở giữa 02 vị trí khi giao đất tái định cư của hộ Ông là 214,566 triệu đồng và nghĩa vụ tài chính hộ Ông phải nộp cho lô đất số 08, diện tích 103,75m2, thuộc bản đồ phân lô Khu dân cư phía Tây Bệnh viện đa khoa 311,25 triệu đồng.

            Căn cứ Quyết định này, BQL các dự án đầu tư và xây dựng thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh thành phố thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất, tài sản và cây cối hoa màu có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng theo nội dung phương án đã được phê duyệt và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của nhà nước.

           

Ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm đưa công trình vào sử dụng, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Phạm Duy Ái, thường trú tại tổ 7, phường Quảng Phú để thực hiện dự án Đường Nguyễn Trãi (giai đoạn 2) – đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Hoàng Văn Thụ. Theo đó, lý do cưỡng chế là đã quá thời hạn 30 ngày mà hộ ông Phạm Duy Ái không thực hiện việc bàn giao đất đã thu hồi cho chủ đầu tư để xây dựng dự án. Biện pháp cưỡng chế gồm: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định, buộc hộ ông Phạm Duy Ái tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, thu dọn cây cối, hoa màu trên đất thu hồi và giao diện tích đất đã thu hồi để chủ đầu tư thực hiện dự án; quá thời hạn 15 ngày, nếu hộ ông Phạm Duy Ái không bàn giao đất đã thu hồi thì UBND thành phố chỉ đạo, tổ chức lực lượng cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.​

Phê duyệt giá đất tính thu tiền sử dụng đất Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi.

            UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định Phê duyệt giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với Công ty CP đầu tư Năm Bảy Bảy để xây dựng Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi tại phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Đông. Theo đó tiền sử dụng đất đối với toàn bộ phần diện tích đất thuộcdự án Khu dân cư theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là 298,241 tỷ đồng. Số tiền sử dụng đất này tương ứng với phần diện tích giao đất có thu tiền sử dụng đất gồm: Diện tích đất ở (thời hạn sử dụng lâu dài) là 344.038m2, diện tích đất dịch vụ công cộng (thời hạn sử dụng 49 năm) là 89.132m2. Đối với đất ở tái định cư, đất công viên cây xanh – mặt nước, đất xây dựng hạ tầng, đất cơ quan hành chính cấp xã, phường, đất hành lang bảo vệ đường sau khi đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư bàn giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng mà không thu lại bất cứ khoản kinh phí đầu tư hạ tầng nào.

 

Giá đất thu tiền sử dụng đất dự án Đường bờ Đông sông Kinh Giang (nối dài).

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất đơn giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp được giao đất tại Khu tái định cư phục vụ Dự án Đường bờ Đông sông Kinh Giang (nối dài) là 650 ngàn đồng/m2. Giá đất này chưa bao gồm hệ số 02 mặt tiền theo quy định.

Giá đất này được áp dụng đối với 03 trường hợp được giao đất tái định cư là: Hộ ông Phạm Ngọc Bình, hộ bà Lệ Thị Đuộc và hộ ông Võ Văn Việt đều thường trú tại xã Tịnh Khê, mỗi hộ 01 lô đất có thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư phục vụ Dự án Đường bờ Đông sông Kinh Giang (nối dài)

 

Phê duyệt phương án bồi thường điều chỉnh, bổ sung dự án Khu dân cư phía Tây Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Vừa qua, UBND TP Quảng Ngãi đã phê duyệt phương án bồi thường điều chỉnh, bổ sung cho hộ ông Trần Đức Mạnh dự án Khu dân cư phía Tây Bệnh viện đa khoa tỉnh, phường Nghĩa Lộ. Theo đó,  hỗ trợ và tái định cư dự án: Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, đoạn Dung Quất – Mỹ Khê (Km 18-Km35), đợt II, giai đoạn 1 qua xã Tịnh Khê (Phương án bổ sung đợt 4). Theo đó, tổng diện tích đất được bồi thường, hỗ trợ bổ sung đợt này 1.155 m2 của 75 hộ gia đình, cá nhân; với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ 1.079 triệu đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp hơn 994,929 triệu đồng.

            Căn cứ Quyết định này, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh thành phố thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất, tài sản và cây cối hoa màu có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng theo nội dung phương án đã được phê duyệt và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của nhà nước.​

Phê duyệt phương án và dự toán chi tiết về bồi thường, hỗ trợ dự án: Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi (phương án đất ở đợt IIB).

Vừa qua, UBND TP Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án và dự toán chi tiết về bồi thường, hỗ trợ dự án: Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi thuộc phường Trương Quang Trọng (phương án đất ở đợt IIB). Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi bồi thường 7.953,4 m2 của 25 hộ gia đình, cá nhân; với 29 lô đất tái định cư và phân phối lại quỹ đất (18 lô đất giao tái định cư, 04 lô đất phân phối lại quỹ đất, 07 lô đất theo diện gia đình nhiều thế hệ); có tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ hơn 9.048 triệu đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ về đất gần 8.433 triệu đồng.

            Căn cứ Quyết định này, Công ty CP đầu tư Năm Bảy Bảy, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh thành phố thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất, tài sản và cây cối hoa màu có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng theo nội dung phương án đã được phê duyệt và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của nhà nước.

 

                 Phê duyệt phương án và dự toán chi tiết về bồi thường, hỗ trợ dự án: Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi (phương án đất ở đợt VIIIA).

Vừa qua, UBND TP Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án và dự toán chi tiết về bồi thường, hỗ trợ dự án: Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi thuộc xã Tịnh Ấn Đông (phương án đất ở đợt VIIIA). Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi bồi thường 13.535,2 m2 của 17 hộ gia đình, cá nhân; với 33 lô đất tái định cư và phân phối lại quỹ đất (10 lô đất giao tái định cư, 21 lô đất phân phối lại quỹ đất, 02 lô đất theo diện gia đình nhiều thế hệ); có tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ hơn 9.024 triệu đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp hơn 8.410 triệu đồng.

            Căn cứ Quyết định này, Công ty CP đầu tư Năm Bảy Bảy, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh thành phố thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất, tài sản và cây cối hoa màu có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng theo nội dung phương án đã được phê duyệt và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của nhà nước.

 

 

                 Phê duyệt phương án và dự toán chi tiết về bồi thường, hỗ trợ dự án: Khu dân cư trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê (giai đoạn 1), phương án đợt I, phường Trương Quang Trọng.

                 Vừa qua, UBND TP Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án và dự toán chi tiết về bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng xây dựng dự án: Khu dân cư trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê (giai đoạn 1), phương án đợt I, phường Trương Quang Trọng. Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi 150.931 m2 của 149 hộ gia đình, cá nhân; với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ gần 25.832 triệu đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp hơn 24.074 triệu đồng.

            Căn cứ Quyết định này, Công ty TNHH MTV đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh thành phố thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất, tài sản và cây cối hoa màu có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng theo nội dung phương án đã được phê duyệt và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của nhà nước.

 

Phê duyệt phương án tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất dự án: Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh (Km 18-Km35), qua xã Tịnh Hòa.

Vừa qua, UBND TP Quảng Ngãi đã phê duyệt phương án tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất và điều chỉnh chủ sử dụng đất thuộc dự án: Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, đoạn Dung Quất – Mỹ Khê (Km 18-Km35) qua xã Tịnh Hòa (Phương án đợt 6). Theo đó, có 14 hộ gia đình, cá nhân được lập phương án điều chỉnh bồi thường giải phóng mặt bằng và giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất, với 14 lô đất tái định cư, trong đó 02 hộ/02 lô đất tái định cư, 11 hộ/11 lô giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất và 01 hộ/01 lô điều chỉnh bồi thường và giao đất tái định cư; với tổng giá trị thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư hơn 827 triệu đồng.

            Căn cứ Quyết định này, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh thành phố thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất, tài sản và cây cối hoa màu có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng theo nội dung phương án đã được phê duyệt và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của nhà nước.

 

 

Phê duyệt phương án giao đất tái định cư và giao đất theo diện nhiều thế hệ dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh.

Vừa qua, UBND TP Quảng Ngãi đã phê duyệt phương án giao đất tái định cư và giao đất theo diện nhiều thế hệ dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê – Trà Khúc (Km35-Km47) đoạn qua xã Tịnh Long  (Phương án bổ sung đợt 5). Theo đó, có 44 hộ gia đình, cá nhân được bồi thường, hỗ trợ đợt này và giao 44 lô đất tái định cư/44 hộ, cụ thể: 36 lô/36 hộ giao đất theo diện nhiều thế hệ, 03 lô/03 hộ điều chỉnh lại tên do trước đây lập phương án sai, 02 lô/02 hộ điều chỉnh do phương án sai giá trị nộp tiền sử dụng đất, 03 lô/03 hộ điều chỉnh do sai lệch diện tích lô đất do điều chỉnh bản đồ phân lô; với tổng giá trị hỗ trợ 2,498 triệu đồng, trong đó, chi phí hỗ trợ trực tiếp hơn 2,310 triệu đồng.

            Căn cứ Quyết định này, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh thành phố thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất, tài sản và cây cối hoa màu có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng theo nội dung phương án đã được phê duyệt và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của nhà nước.

 

Giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng Công viên cây xanh kết hợp một số dịch vụ văn hóa, thể thao theo hình thức xã hội hóa.

            UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất giới thiệu địa điểm để Công ty CP Tiến Hưng khảo sát, lập dự án và đầu tư xây dựng Công viên cây xanh kết hợp một số dịch vụ văn hóa, thể thao theo hình thức xã hội hóa tại phường Trần Phú, với diện tích khoảng 4.575m2; có giới cận khu đất: phía Đông giáp đường Chu Văn An, phía Tây giáp Nút giao thông giao cắt đường Phan Long Bằng, đường An Dương Vương và 02 đường nội bộ, phía Nam giáp đường An Dương Vương, phía Bắc giáp đường Phan Long Bằng.

            Để đảm bảo phù hợp với chức năng cây xanh, văn hóa, thể thao phụcvụ vui chơi giải trí cho dân cư khu vực và tránh trường hợp thương mại hóa trong việc khai thác sử dụng đất, Công ty CP Tiến Hưng phả lập phương án kiến trúc quy hoạch trình UBND thành phố xem xét chấp thuận. Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày giới thiệu địa điểm này, nếu Công ty chưa hoàn tất các thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án thì văn bản giới thiệu địa điểm này hết hiệu lực.​

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Khu dân cư Sơn Tịnh (đợt V).

Vừa qua, UBND TP Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Khu dân cư Sơn Tịnh (phương án bổ sung đất nông nghiệp đợt V). Theo đó, tổng diện tích đất lập phương án 134.869 m2 của 94 hộ gia đình, cá nhân; với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ hơn 6.008 triệu đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp hơn 5.599 triệu đồng.

            Căn cứ Quyết định này, Công ty CP đầu tư Năm Bảy Bảy, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh thành phố thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất, tài sản và cây cối hoa màu có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng theo nội dung phương án đã được phê duyệt và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của nhà nước.

Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Liên Hiệp 1 (phần mở rộng), phường Trương Quang Trọng.

                 UBND TP Quảng Ngãi vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu tái định cư Liên Hiệp 1 (phần mở rộng), phường Trương Quang Trọng. Đây là khu tái định cư với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng hạng mục bổ sung tuyến nhánh nối từ nút giao thông đường Mỹ Khê – Trà Khúc với Quốc lộ 24B, thuộc dự án đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn 1.

Theo đó, phạm vi, ranh giới khu vực nghiên cứu lập mở rộng quy hoạch có diện tích 7.477,56 m2 thuộc phường Trương Quang Trọng; có ranh giới quy hoạch: Phía Đông giáp Khu tái định cư Liên Hiệp 1, phường Trương Quang Trọng đã được phê duyệt và triển khai dự án, phía Tây giáp đất hành lang bảo vệ cầu Trà Khúc II, phía Nam giáp tuyến nhánh nối từ nút giao thông đường Mỹ Khê – Trà Khúc với Quốc lộ 24B, thuộc dự án đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn 1, phía Bắc giáp đất dự kiến mở rộng trường Cao đẳng Công thương. Tổng diện tích được quy hoạch với các thành phần chức năng chủ yếu như sau: Đất ở tái định cư 46,93%%, đất hành lang kỹ thuật 4,67%, đất taluy 11,59%, đất giao thông, vỉa hè 36,81%.         Phê duyệt phương án và dự toán chi tiết về bồi thường, hỗ trợ dự án: Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi (phương án đất ở đợt IIA).

Vừa qua, UBND TP Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án và dự toán chi tiết về bồi thường, hỗ trợ dự án: Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi thuộc phường Trương Quang Trọng (phương án đất ở đợt IIA). Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi bồi thường 5.288,2 m2 của 21 hộ gia đình, cá nhân; với 24 lô đất tái định cư và phân phối lại quỹ đất; có tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ hơn 8.447 triệu đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp gần 7.873 triệu đồng.

            Căn cứ Quyết định này, Công ty CP đầu tư Năm Bảy Bảy, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh thành phố thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất, tài sản và cây cối hoa màu có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng theo nội dung phương án đã được phê duyệt và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của nhà nước.

                 Phê duyệt phương án và dự toán chi tiết về bồi thường, hỗ trợ dự án: Khu đô thị An Phú Sinh (phương án đất ở đợt IX), phường Nghĩa Chánh.

            Vừa qua, UBND TP Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án và dự toán chi tiết về bồi thường, hỗ trợ dự án: Khu đô thị An Phú Sinh (phương án đất ở đợt IX), phường Nghĩa Chánh. Theo đó, tổng diện tích đất lập bồi thường, hỗ trợ 1.657,2 m2 của 04 hộ gia đình, cá nhân; với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng 667,269 triệu đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp hơn 621,814 triệu đồng.

            Căn cứ Quyết định này, Công ty TNHH MTV Bất động sản Thiên Bút, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh thành phố thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất, tài sản và cây cối hoa màu có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng theo nội dung phương án đã được phê duyệt và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của nhà nước.

                 Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Cầu Thạch Bích (phương án chi tiết đợt III), xã Tịnh Ấn Tây.

                 Vừa qua, UBND TP Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Cầu Thạch Bích (phương án chi tiết đợt III), xã Tịnh Ấn Tây. Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi bồi thường 4.110,3 m2 của 14 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức; với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ 678,090 triệu đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp gần 625,256 triệu đồng.

            Căn cứ Quyết định này, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng TP Quảng Ngãi, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh thành phố thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất, tài sản và cây cối hoa màu có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng theo nội dung phương án đã được phê duyệt và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của nhà nước.​

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường dự án Khai thác mỏ đá Bazan làm phụ gia xi măng tại núi Đầu Voi, xã Tịnh Khê và Tịnh Long do Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO tại Quảng Ngãi làm chủ dự án. Theo đó, diện tích khu vực dự án 6,5ha, trữ lượng đưa vào thiết kế khai thác 448.042m3, công suất khai thác 15.000m3 đá sản phẩm các loại/năm, thời gian tồn tại của mỏ 28 năm; giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường: san gạt mặt bằng khu vực moong khai thác, khu phụ trợ, bãi thải và đường nội bộ, cải tạo bờ moong, trồng cây xanh toàn bộ khu vực khai thác, lập hàng rào, biển báo tại các khu vực nguy hiểm; với tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường gần 1.036 triệu đồng.

Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện những nội dung đã được nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường và những yêu cầu bắt buộc: Khai thác đúng vị trí, phương án, công suất thiết kế cơ sở đã được phê duyệt; trong quá trình xây dựng và hoạt động dự án phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh và tuân thủ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, độ rung, môi trường không khí, …

 

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Khu tái định cư cho nhân dân vùng quy hoạch khu công nghiệp Quảng Phú (giai đoạn 2) – PA đợt 3.

Vừa qua, UBND TP Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng dự án: Khu tái định cư cho nhân dân vùng quy hoạch khu công nghiệp Quảng Phú (giai đoạn 2) – Phương án đợt 3. Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi lập bồi thường 3.010 m2 của 25 hộ gia đình, cá nhân; với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ gần 1.170 triệu đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp hơn 1.090 triệu đồng.

            Căn cứ Quyết định này, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh thành phố thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất, tài sản và cây cối hoa màu có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng theo nội dung phương án đã được phê duyệt và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của nhà nước.

Phê duyệt phương án và dự toán chi tiết về bồi thường, hỗ trợ điều chỉnh bổ sung dự án: Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, đoạn Dung Quất – Mỹ Khê (PA điều chỉnh bổ sung đợt 6).

UBND TP Quảng Ngãi vừa phê duyệt phương án và dự toán chi tiết về bồi thường, hỗ trợ điều chỉnh bổ sung dự án: Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, đoạn Dung Quất – Mỹ Khê (Km18-Km35), đợt 2, giai đoạn 1, đoạn qua xã Tịnh Khê (PA điều chỉnh bổ sung đợt 6). Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi để lập phương án 647 m2 của 31 hộ gia đình, cá nhân; với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ 567,366 triệu đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp hơn 523,159 triệu đồng.

            Căn cứ Quyết định này, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh thành phố thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất, tài sản và cây cối hoa màu có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng theo nội dung phương án đã được phê duyệt và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của nhà nước.

 

Phê duyệt phương án và dự toán chi tiết về bồi thường, hỗ trợ điều chỉnh bổ sung dự án: Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, đoạn Dung Quất – Mỹ Khê (PA điều chỉnh bổ sung đợt 7).

UBND TP Quảng Ngãi vừa phê duyệt phương án và dự toán chi tiết về bồi thường, hỗ trợ điều chỉnh bổ sung dự án: Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, đoạn Dung Quất – Mỹ Khê (Km18-Km35), đợt 2, giai đoạn 1, đoạn qua xã Tịnh Khê (PA điều chỉnh bổ sung đợt 7). Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi để lập phương án 40,4 m2 của 12 hộ gia đình, cá nhân; với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ 180,623 triệu đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp hơn 166,55 triệu đồng.

            Căn cứ Quyết định này, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh thành phố thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất, tài sản và cây cối hoa màu có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng theo nội dung phương án đã được phê duyệt và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của nhà nước.

 

​AT tổng hợp


Thông tin cần biết
  

Khoảng 21 giờ 50 phút, ngày 13/3, trong lúc tuần tra trên tuyến đường Trương Quang Trọng, thuộc phường Lê Hồng Phong, tổ cảnh sát 113 công an tỉnh đã phát hiện 2 đối tượng gồm Trần Lê Thuận Thành, sinh năm 1990 và Lê Đức Ly, sinh năm 2001 đều ở xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi đi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện phê ma túy. Thấy khả nghi, cảnh sát 113 công an tỉnh đã dừng xe và tạm giữ 2 đối tượng trên, thu giữ 2 gói ma túy dạng đá cùng nhiều tang vật khác liên quan đến sử dụng ma túy. Tổ cảnh sát 113 công an tỉnh đã bàn giao 2 đối tượng trên cho Công an phường Lê Hồng Phong để tiếp tục điều tra làm rõ.​

 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đoàn Hùng Cường – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi