Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3108778
Đang online: 6

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT 

PHƯƠNG ÁN BT-GPMB CÁC DỰ ÁN TRONG quý II/2017

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Cầu Thạch Bích (phương án chi tiết đợt IV), xã Tịnh Ấn Tây.

                 Vừa qua, UBND TP Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Cầu Thạch Bích (phương án chi tiết đợt IV), xã Tịnh Ấn Tây. Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi bồi thường 9.138 m2 của 18 hộ gia đình, cá nhân; với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ hơn 2.565 triệu đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp hơn 2.365 triệu đồng.

            Căn cứ Quyết định này, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng TP Quảng Ngãi, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh thành phố thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất, tài sản và cây cối hoa màu có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng theo nội dung phương án đã được phê duyệt và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của nhà nước.

 

Giá đất tái định cư tại khu dân cư Chợ đầu mối nông sản thành phố.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản cho phép áp dụng giá đất tái định cư năm 2016 tại khu dân cư Chợ đầu mối nông sản thành phố đã được UBND tỉnh quy định tại Công văn số 3736/UBND ngày 13/7/2016 để tính thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất tái định cư dự án Khu đô thị An Phú Sinh năm 2017. Theo đó, giá đất tái định cư tại khu dân cư Chợ đầu mối nông sản thành phố đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 14,5m là 1,848 triệu đồng/m2 (bằng 60% giá đất ở khu dân cư Đê bao, có mặt cắt nền đường từ 10,5m đế dưới 16m theo quy định tại Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh, hệ số 1,1).

Giá đất thu tiền sử dụng đất này được áp dụng đối với các trường hợp bị thu hồi đất trên địa bàn TP Quảng Ngãi và được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường tại thời điểm năm 2017.

 

Hệ số điều chỉnh giá đất dự án KDC trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê (giai đoạn 1)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án KDC trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê (giai đoạn 1) tại phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh An. Theo đó, đối với đất nông nghiệp thuộc phường Trương Quang Trọng: Đất trồng lúa nước thuộc vị trí 1: hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần; Đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm thuộc vị trí 1: hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần. Đối với đất nông nghiệp thuộc xã Tịnh An: Đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm thuộc vị trí 1: hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần.

Đối với đất ở tại đô thị phường Trương Quang Trọng: Đất ở thuộc vị trí 4, đường loại 1: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần; Đất ở thuộc vị trí 3, đường loại 2: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần; Đất ở thuộc vị trí 5, đường loại 3: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần. Đối với đất ở tại nông thôn xã Tịnh An: Đất ở thuộc vị trí 3, khu vực 3: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,3 lần.

Hệ số điều chỉnh giá đất này chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án KDC trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê (giai đoạn 1) tại phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh An trong năm 2017 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

 Phê duyệt giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất KDC Yên Phú.

UBND Tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 05 lô đất ở phân lô thuộc dự án KDC Yên Phú, phường Nghĩa Lộ (đợt 4). Theo đó lô đất LK01, diện tích 241m2, giá đất 6,423 triệu đồng/m2; lô đất BT12, diện tích 210,21m2, giá đất 6,761 triệu đồng/m2; lô đất BT13, BT14, BT15, diện tích 223,47m2/lô, giá đất 6,439 triệu đồng/m2. Giá đất cụ thể đây là cơ sở để xác định giá khởi điểm và đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian trước ngày 29/9/2017 theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 513 ngày 12/10/2016.​

Giá đất thu tiền sử dụng đất tại Khu dịch vụ và dân cư Bắc Gò Đá, phường Lê Hồng Phong.

UBND tỉnh QN vừa có văn bản thống nhất cho phép áp dụng giá đất tái định cư tại Khu dịch vụ và dân cư Bắc Gò Đá, phường Lê Hồng Phong năm 2017 đã được UBND tỉnh quy định tại Công văn số 610 ngày 04/02/2016 để thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao dất tái định cư năm 2017 tại dự án này. Theo đó: Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 21m (theo quy hoạch là đường Trần Nhân Tông) là 4,84 triệu đồng/m2 (tương đương với mức giá đất ở khu dân cư đê bao có mặt cắt nền đường từ 16 m đến 21m theo quy định tại Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh, hệ số 1,1). Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 28m (theo quy hoạch là đường Lê Văn Hưu) là 4,84 triệu đồng/m2 (tương đương với mặt cắt nền đường 21m). Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 11,5m (theo quy hoạch là đường Lê Văn Hưu) là 3,08 triệu đồng/m2 (tương đương với mức giá đất ở khu dân cư đê bao có mặt cắt nền đường từ 10,5 m đến dưới 16m theo quy định tại Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh, hệ số 1,1). Đối với các lô đất tiếp giáp với tuyến đường nội bộ có mặt cắt nền đường từ 11,5m đến 12,5m là 3,08 triệu đồng/m2 (tương đương với mức giá đất ở khu dân cư đê bao có mặt cắt nền đường từ 10,5 m đến dưới 16m theo quy định tại Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh, hệ số 1,1).

Giá đất thu tiền sử dụng đất này được áp dụng đối với các trường hợp bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường tại thời điểm năm 2017 và đối tượng được giao đất tái định cư nhận tiền bồi thường theo phương án đã được phê duyệt.

Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường dự án Khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại núi Lệ Thủy, xã Tịnh Châu.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án: Khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại núi Lệ Thủy, thôn Lệ Thủy, xã Tịnh Châu do Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường – Xí nghiệp 309 làm chủ dự án. Theo đó, diện tích khu vực dự án 1,5 ha, trữ lượng đưa vào thiết kế khai thác 52.852m3, công suất khai thác 28.000m3/năm, thời gian khai thác 2 năm; giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường: tháo dỡ, san gạt các moong đã khai thác, trồng cây xanh, gia cố bờ moong khai thác và đo vẽ địa hình khi kết thúc, với tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường hơn 73 triệu đồng.

Chủ dự án có trách thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau: Báo cáo bằng văn bản trước khi tiến hành hoạt động khai thác; khi kết thúc khai thác, chủ dự án phải thực hiện ngay các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường theo như phương án được duyệt và phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp các rủi ro, sự cố môi trường xảy do quá trình hoạt động khai thác của dự án; làm việc với chính quyền địa phương để phối hợp với các đơn vị khác thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng và tưới nước đoạn đường vận chuyển từ khu vực mỏ đến Tỉnh lộ. Trong quá trình vận chuyển phải thực hiện đầy đủ các giải pháp che chắn, bảo vệ môi trường và an toàn giao thông.​

            Phê duyệt phương án giao đất tái định cư dự án: Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

UBND TP Quảng Ngãi vừa phê duyệt phương án giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất dự án Trường Đại học Phạm Văn Đồng (bổ sung đợt 2.7-1), phường Chánh Lộ. Theo đó, tổng diện tích đất nông nghiệp thu hồi khoảng 6.675 m2 của 03 hộ gia đình được giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất bổ sung, với 03 lô đất tái định cư (tại khu tái định cư – Khu C dự án Trường Đại học Phạm Văn Đồng, tổ 20, phường Chánh Lộ) và nghĩa vụ tài chính 03 hộ phải thực hiện là 669,747 triệu đồng; trong đó, số tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp 03 hộ nộp lại 66,747 triệu đồng, tiền sử dụng đất phải nộp 600 triệu đồng, tiền lệ phí trước bạ đất phải nộp 03 triệu đồng.

            Căn cứ Quyết định này, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh thành phố thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất, tài sản và cây cối hoa màu có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng theo nội dung phương án đã được phê duyệt và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của nhà nước.

 ​​

Hệ số điều chỉnh giá đất dự án đường Trương Quang Cận (đoạn từ đường Lê Đại Hành đến đường Lương Thế Vinh) tại phường Chánh Lộ.

UBND tỉnh QN vừa có văn bản thống nhất việc tiếp tục áp dụng Hệ số điều chỉnh giá đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường Trương Quang Cận (đoạn từ đường Lê Đại Hành đến đường Lương Thế Vinh) tại phường Chánh Lộ trong năm 2017. Theo đó: Đối với đất nông nghiệp: Đất trồng cây hàng năm thuộc vị trí 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần. Đối với đất ở tại đô thị: Đất ở thuộc vị trí 1, đường phố loại 3: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần; Đất ở thuộc vị trí khác còn lại: hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần.

Hệ số điều chỉnh giá đất này chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án dự án đường Trương Quang Cận (đoạn từ đường Lê Đại Hành đến đường Lương Thế Vinh) tại phường Chánh Lộ trong năm 2017 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

 Hệ số điều chỉnh giá đất dự án Công viên Tình yêu tại phường Trần Phú.

UBND tỉnh QN vừa có văn bản thống nhất việc tiếp tục áp dụng Hệ số điều chỉnh giá đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Công viên Tình yêu tại phường Trần Phú trong năm 2017. Theo đó: Đối với đất nông nghiệp: Đất trồng lúa nước thuộc vị trí 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần; Đất trồng cây hàng năm thuộc vị trí 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1 lần. Đối với đất ở tại đô thị: Đất ở thuộc vị trí 1, đường phố loại 3: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần; Đất ở thuộc vị trí 1, đường phố loại 6: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần.

Hệ số điều chỉnh giá đất này chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Công viên Tình yêu tại phường Trần Phú trong năm 2017 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

 

​AT tổng hợp


Thông tin cần biết
  

Nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản, khuyến khích mở rộng quy mô, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ tôm thương phẩm trên địa bàn; UBND TP Quảng Ngãi vừa giao UBND các xã Tịnh Kỳ, Tịnh Khê, Tịnh Hòa, Nghĩa An và xã Nghĩa Phú chủ trì, phối hợp khuyế khích các Hợp tác xã, các doanh nghiệp nuôi tôm mở rộng quy mô sản xuất, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; đồng thời thực hiện vai trò đại diện cho người nuôi ký các hợp đồng với doanh nghiệp để liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ tôm thương phẩm.​

 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đoàn Hùng Cường – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi