Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3250654
Đang online: 4

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

 

Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

  Điện thoại 055 3822809 – Fax 055 3825350

    Hộp thư đơn vị: thanhpho@quangngai.gov.vn

Website: http://thanhpho.quangngai.gov.vn

 

 

 

(Một góc của trung tâm thành phố Quảng Ngãi)

 

 

CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3822809 – Fax  3825350

E-mail: thanhpho@quangngai.gov.vn

 

THANH TRA

Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823133

  E-mail: ttra-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Địa chỉ: 17 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823755

E-mail: tckh-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG TƯ PHÁP

Địa chỉ: 308 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823901

E-mail: tp-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG NỘI VỤ 

Địa chỉ: 299 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3825709 - Fax 3825709

E-mail: nv-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Địa chỉ: 327 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3822575

E-mail: qldt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: 116 Phan Đình Phùng– TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823858

E-mail: ldtbxh-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG KINH TẾ

Địa chỉ: 264 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823627 – Fax 3823627

E-mail: kt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: 333 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823624

E-mail: gddt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Địa chỉ: 04 Phan Chu Trinh – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3825918

E-mail: vhtt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: 130 Trương Quang Trọng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3821030

E-mail: tnmt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG Y TẾ

Địa chỉ: 506 Quang Trung – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3712508

E-mail: yt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Địa chỉ: 09 Cao Bá Quát – TP. Quảng Ngãi
Điện thoại 3837041

TRUNG TÂM VĂN HOÁ - THỂ THAO
Địa chỉ: 308 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi
Điện thoại 3720888
 

ĐÀI TRUYỀN THANH

 Địa chỉ: 239 Võ Thị Sáu – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3822965 - Fax 3712478

E-mail: dtt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

Địa chỉ: phường Nghĩa Chánh – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3710939

E-mail: dqlttdt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Địa chỉ: 62 Phạm Văn Đồng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3825797

E-mail: bqlda-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Địa chỉ: 331 Trương Quang Trọng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3713316 - Fax 3713440

E-mail: bqlctcc-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

BAN QUẢN LÝ CHỢ QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 219 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3717017


BAN QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ

Địa chỉ: đường Phan Đình Phùng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3718085

 ​ 

TRẠM KHUYẾN NÔNG

Địa chỉ: 106 Nguyễn Du– TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3822267

E-mail: tramkhuyennongtpqn@gmail.com

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA DŨNG

Địa chỉ: Xã Nghĩa Dũng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3822830

E-mail: nghiadung@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA DÕNG

Địa chỉ: Xã Nghĩa Dõng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3822602

E-mail: nghiadong@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH ẤN TÂY

Địa chỉ: Xã Tịnh Ấn Tây – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: 3842229 

E-mail: tinhantay@quangngai.gov.vn


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH ẤN ĐÔNG

Địa chỉ: Xã Tịnh Ấn Đông – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3842383

E-mail: tinhandong@quangngai.gov.vn


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH AN

Địa chỉ: Xã Tịnh An – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3842212

E-mail: tinhan@quangngai.gov.vn


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH LONG

Địa chỉ: Xã Tịnh Long – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3842435

E-mail: tinhlong@quangngai.gov.vn


ỦY BAN NHÂN DÂN XàTỊNH CHÂU

Địa chỉ: Xã Tịnh Châu – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3673216

E-mail: tinhchau@quangngai.gov.vn


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH THIỆN

Địa chỉ: Xã Tịnh Thiện – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3842420

E-mail: tinhthien@quangngai.gov.vn


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH KHÊ

Địa chỉ: Xã Tịnh Khê – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: 3843232

E-mail: tinhkhe@quangngai.gov.vn


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH HÒA

Địa chỉ: Xã Tịnh Hòa – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3843230

E-mail: tinhhoa@quangngai.gov.vn


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH KỲ

Địa chỉ: Xã Tịnh Kỳ – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3843241

E-mail: tinhky@quangngai.gov.vn


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA HÀ

Địa chỉ: Xã Nghĩa Hà – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 2218937

E-mail: nghiaha@quangngai.gov.vn


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA PHÚ

Địa chỉ: Xã Nghĩa Phú – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3846319

E-mail: nghiaphu@quangngai.gov.vn


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA AN

Địa chỉ: Xã Nghĩa An – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3846731

E-mail: nghiaan@quangngai.gov.vn


ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRƯƠNG QUANG TRỌNG

Địa chỉ: P. Trương Quang Trọng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3842160

E-mail: truongquangtrong@quangngai.gov.vn​


ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN NGHIÊM

Địa chỉ: 310 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823757 - Fax 3823757

E-mail: nguyennghiem@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÁNH LỘ

Địa chỉ: 146 Lê Lợi – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823732

E-mail: chanhlo@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG

Địa chỉ: 135 Trương Quang Trọng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823760 - Fax 3823760

E-mail: lehongphong@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN PHÚ

Địa chỉ: 212 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3712150,  Fax 3823758

E-mail: tranphu@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG QUẢNG PHÚ

Địa chỉ: 140 Hoàng Văn Thụ – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3715632

E-mail: quangphu@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGHĨA CHÁNH

Địa chỉ: Nguyễn Du – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823763, Fax 3831570

E-mail: nghiachanh@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG  NGHĨA LỘ

Địa chỉ: Nguyễn Công Phương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 2240433

E-mail: nghialo@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

Địa chỉ: 17 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3711199

      E-mail: tranhungdao@quangngai.gov.vn

 


Thông tin cần biết
  

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Vũ, 27 truổi ở xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an đối tượng Nguyễn Văn Vũ khai nhận đã lấy trộm xe máy của anh Nguyễn Tấn Thiên, ở xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh. Trong lúc đem xe đi bán thì bị các trinh sát Đội cảnh sát hình sự công an thành phố Quảng Ngãi bắt. Qua điều tra, đối tượng Vũ khai nhận đã thực hiện 13 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn và huyện Tư Nghĩa. Vụ việc đang được Đội cảnh sát hình sự công an thành phố Quảng Ngãi điều tra làm rõ.​

 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Minh Chính – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi