Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3139633
Đang online: 21

BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  

 

TRƯỞNG BAN

Ông: Đoàn Hùng Cường – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND

THƯ KÝ

Ông: Nguyễn Đức Thảo – Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND

CÁC THÀNH VIÊN

 

Mời ông: Lê Văn Tin – Phó Ban Tuyên giáo Thành uỷ

 

Mời ông: Phạm Xuân Sinh – Chánh Văn phòng Thành uỷ

 

Ông: Nguyễn Thanh Hùng – Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin

 

Ông: Trần Mạnh Phách – Trưởng Đài Truyền thanh

 

Ông: Võ Văn Tân – Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND

 

 

 (Theo Quyết định 2060/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND thành phố Quảng Ngãi)

 


Thông tin cần biết
  

UBND TP Quảng Ngãi vừa giao các phòng, ban, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu, tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác giảm nghèo, công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; triển khai thực hiện hoặc tham mưu tăng cường phối hợp với UBMT và các đoàn thể cùng cấp trong việc tổ chức công tác phản biện xã hội, tọa đàm, đối thoại, vận động, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tại địa phương đạt hiệu quả.​

 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đoàn Hùng Cường – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi