​         Thành phố Quảng Ngãi là thành phố tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và an ninh - quốc phòng của tỉnh Quảng Ngãi; thành phố Quảng Ngãi nằm vị trí gần trung độ của tỉnh (cách địa giới tỉnh về phía Bắc 28 Km, phía Nam 58 Km, phía Tây 57 Km, cách bờ biển 10 Km); cách thành phố Đà Nẵng 123 km; cách thành phố Quy Nhơn 170 km; cách thành phố Hồ Chí Minh 821 Km và cách Thủ đô Hà Nội 889 Km. Có toạ độ địa lý từ 15005’ đến 15008’ vĩ độ Bắc và từ 108034’ đến 108055’ kinh độ Đông.

         Diện tích tự nhiên 16.015,34 ha, 260.252 nhân khẩu, có 23 đơn vị hành chính cấp xã; trong đó có 09 phường: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Nghiêm, Chánh Lộ, Nghĩa Lộ, Nghĩa Chánh, Quảng Phú, Trương Quang Trọng và 14 xã: Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng, Tịnh Ấn Tây, Tịnh Ấn Đông, Tịnh An, Tịnh Long, Tịnh Châu, Tịnh Thiện, Tịnh Khê, Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ, Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Nghĩa An.

Địa giới hành chính thành phố:

+ Phía Đông giáp Biển đông;

+ Phía Tây và Tây Bắc giáp huyện Sơn Tịnh;

+ Phía Nam và Tây Nam giáp huyện Tư Nghĩa và huyện Mộ Đức;

+ Phía Bắc giáp huyện Bình Sơn.

Về điều kiện tự nhiên: Thành phố Quảng Ngãi có địa hình khá bằng phẳng, trong vùng nội thị có núi Thiên Ấn, Thiên Bút, núi Ông, sông Trà Khúc, có sông Trà khúc và sông Bàu Giang tạo nên môi trường sinh thái tốt, cảnh quan đẹp, có mực nước ngầm cao, địa chấn ổn định. Nhiệt độ trung bình hàng năm 270c, lượng mưa trung bình 2.000 mm, tổng giờ nắng 2.000 – 2.200 giờ/năm, độ ẩm tương đối trung bình trong năm khoảng 85% và thuộc chế độ gió mùa thịnh hành: Mùa Hạ gió Đông Nam, mùa Đông gió Đông Bắc.

Lịch sử hình thành phát triển

Quảng Ngãi là địa bàn cư trú lâu đời của cư dân ven biển Miền Trung, vào Nhà Lê, vùng đất thị xã Quảng Ngãi ngày nay thuộc phủ Tư Nghĩa, Thừa Tuyên (Quảng Nam).

Năm 1602 Nguyễn Hoàng đổi phủ Tư Nghĩa thành phủ Quảng Nghĩa; năm 1808, Gia Long đổi thành Trấn Quảng Nghĩa.

Năm Minh Mạng thứ 13 (1832) trấn Quảng Nghĩa được đổi thành tỉnh Quảng Nghĩa. Qua các giai đoạn lịch sử, tỉnh lỵ Quảng Ngãi đặt tại thị xã Quảng Ngãi ngày nay. Cách Mạng tháng tám thành công thị xã Quảng Ngãi là đơn vị hành chánh thuộc tỉnh. Sau ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975) và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, ngày 10/11/1975 tỉnh Quảng Ngãi hợp nhất với tỉnh Bình Bịnh thành tỉnh Nghĩa Bình; thị xã Quảng Ngãi hợp nhất với huyện Tư Nghĩa thành thị xã Quảng Nghĩa. Ngày 24/8/1981 thị xã Quảng Nghĩa được chia tách thành thị xã Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa; thị xã Quảng Ngãi là trung tâm kinh tế, văn hóa – xã hội phía Bắc của tỉnh Nghĩa Bình.


Đến tháng 07/1989 tỉnh Quảng Ngãi được tái lập, từ đây thị xã bắt đầu một sứ mạng mới, với vai trò là trung tâm hành chính chính trị, kinh tế - xã hội, KH-KT của tỉnh Quảng Ngãi. Thị xã Quảng Ngãi được là đơn vị được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thị xã Quảng Ngãi đã được quy hoạch xây dựng từ những năm còn thuộc tỉnh Nghĩa Bình. Sau khi tái lập tỉnh Quảng Ngãi, ngày 29/12/1998 UBND tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định số 4336/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội thị xã Quảng Ngãi thời kỳ 1997-2010, ngày 26/3/2002 UBND tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định số 778/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết thị xã Quảng Ngãi, ngày 26/5/2003 UBND tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định số 102/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt đề án phát triển, nâng cấp và chỉnh trang đô thị thị xã Quảng Ngãi giai đoạn 2003-2005 có định hướng đến 2010.

Ngày 06/01/2005 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 04/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến 2010. Về phát triển đô thị có nêu:

Tỷ lệ đô thị hóa sẽ nâng lên 14,3% vào năm 2005 và 18,3% vào năm 2010.

Đến năm 2005, thị xã Quảng Ngãi sẽ nâng thành thành phố tỉnh lỵ và mở rộng quy mô về phía Đông Bắc sông Trà. Đến năm 2010 thành phố tỉnh lỵ có cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, sau đó chuyển sang cơ cấu dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp với quy mô khoảng 148.000 người....

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể, các quy hoạch chi tiết, trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của cả nước, được sự quan tâm đầu tư của Chính phủ và sự giúp đỡ của Bộ, Ngành ở Trung ương cùng với chính sách thông thoáng của tỉnh, thị xã Quảng Ngãi đã và đang được tập trung đầu tư phát triển khai thác tiềm năng thế mạnh, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng , các công trình phúc lợi công cộng, tập trung chỉnh trang đô thị , phát triển thương mại - dịch vụ, phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế thị trường và phát triển đô thị thị xã Quảng Ngãi.      

Với những kết quả đạt được, ngày 23/12/2002 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1711/QĐ-BXD công nhận thị xã Quảng Ngãi là đô thị loại III, đây là quyết định quan trọng, tạo điều kiện cho thị xã phát triển với quy mô lớn hơn trên tất cả các lĩnh vực, xứng đáng với vai trò, vị trí của đô thị tỉnh lỵ, một trong những trung tâm công nghiệp, thương mại - dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm miền trung và cũng là cơ sở để thành lập thành phố. 

Đến ngày 26/08/2005 Chính phủ đã ra Nghị định số 112/2005/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Quảng Ngãi, thuộc tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 12/12/2013 Chính phủ đã ra Nghị quyết số 123/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới huyện Sơn Tịnh, huyện Tư Nghĩa để mở rộng địa giới hành chính thành phố Quảng Ngãi và thành lập phường Trương Quang Trọng thuộc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau 10 năm xây dựng và phát triển, thành phố Quảng Ngãi được thành lập vào năm 2005, đã từng bước khẳng định tầm vóc của mình trong xu thế phát triển chung của đất nước. Ngày 24/9/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại IIChức năng của thành phố Quảng Ngãi:

- Chức năng là trung tâm tỉnh lỵ: Thành phố Quảng Ngãi là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh, là nơi tập trung toàn bộ trụ sở các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý hành chính Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hôi, tổ chức  xã hội, các cơ quan thông tin, truyền thông báo chí của tỉnh, Trung ương và phần lớn trụ sở các doanh nghiệp, văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế Trung ương và địa phương khác.

            - Chức năng là trung tâm vùng: Thành phố Quảng Ngãi năm ở trung đoạn giữa thủ đô Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh, là đầu mối giao thông của khu vực Trung trung bộ và Tây nguyên; nằm trên các trục giao thông đường bộ, đường sắt của quốc gia như: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 24, đường sắt thống nhất Bắc Nam gắn với sân bay Quốc tế Chu Lai và cảng biển nước sâu Dung Quất nên thuận lợi trong việc giao với các tỉnh, thành phố trong cả nước và Quốc tế. Có đường tỉnh lộ 625 đi Thạch Nham liên hệ các huyện phía Tây; đường tỉnh lộ 627  nối liền thành phố Quảng Ngãi với các huyện Minh Long, BaTơ và tỉnh KomTum, tỉnh Gia Lai; đường tỉnh lộ 626 thành phố Quảng Ngãi đi Cổ Lũy liên hệ phần phía Đông  ra biển và nối liền với đường chiến lược vùng ven biển  Dung Quất – Sa Huỳnh. trung đoạn thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Tóm lại: Thành phố Quảng Ngãi là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá và khoa học kỹ thuật của tỉnh; đồng thời, gắn với Khu kinh tế Dung Quất và Nhà máu lọc dầu số 1 thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của chuỗi đô thị miền Trung và Tây Nguyên: Nha Trang, Tuy Hoà, Quy Nhơn, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Buôn Mê Thuột, Pleiku và KomTum.