UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định số 2524 ngày 27/12/2017 về phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu đô thị chợ mới Hàng Rượu, phường Trương Quang Trọng do Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc làm chủ dự án, với diện tích đất sử dụng khoảng 6,2 ha, gồm các hạng mục: đất ở, đất công trình công cộng, đất trường học, đất thương mại dịch vụ, đất cây xanh công viên, mặt nước, thể dục thể thao, đất hạ tầng kỹ thuật khu ở và đất đầu mối kỹ thuật, đất giao thông.

Nhằm đầu tư Bệnh viện một cách khoa học về con người, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại, hình thành trên cơ sở tiêu chuẩn Bệnh viện quốc tế, thực hiện được các kỹ thuật cao, đặc biệt với các chuyên khoa mũi nhọn như cấp cứu, tim mạch, phẫu thuật tim mạch, sản phụ khoa;

UBND TP Quảng Ngãi luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhằm huy động các nguồn lực xã hội thực hiện đầu tư các dự án trên địa bàn, góp phần phát triển đô thị thành phố, đồng thời giảm bớt gánh nặng đầu tư cho ngân sách thành phố. Hiện nay khu vực quy hoạch Chợ đầu mối nông sản thành phố đã được đầu tư cơ bản hòan chỉnh, đưa vào hoạt động giai đoạn 1 và kêu gọi nhà đầu tư thực hiện tiếp tục giai đoạn 2 của dự án.

Để góp phần chỉnh trang đô thị, tránh lãng phí tài nguyên đất, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tạo nguồn thu cho ngân sách; UBND TP Quảng Ngãi có quyết định mức hỗ trợ từ nguồn thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất thừa, quỹ đất lõm trong khu dân cư trên địa bàn.

UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản số 7467 ngày 30/11/2017 thống nhất việc áp dụng giá đất thu tiền sử dụng đất để giao đất tái định cư dự án Khu dân cư Yên Phú, phường Nghĩa Lộ theo giá đất tại Công văn số 1180 ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh đối với các trường hợp được giao đất tái định cư thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Quyết định số 48 ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh và được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường tại thời điểm năm 2017.

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm