Số văn bản 644
Ký hiệu BC-UBND
Ngày ban hành 06/12/2018
Người ký Phạm Tấn Hoàng
Trích yếu Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019
Cơ quan ban hành UBND thành phố
Phân loại Báo cáo
Văn bản đính kèm