Số văn bản Không
Ký hiệu Không
Ngày ban hành 27/09/2019
Người ký Không
Trích yếu Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 03 tháng cuối năm 2019 (tài liệu phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri 02 cấp ở xã, phường)
Cơ quan ban hành UBND thành phố
Phân loại Báo cáo
Văn bản đính kèm