Số văn bản 90
Ký hiệu BC-HĐND
Ngày ban hành 05/09/2019
Người ký Nguyễn Lâm
Trích yếu Báo cáo tình hình hoạt động của HĐNd thành phố trong 09 tháng đầu năm và chương trình công tác 03 tháng cuối năm 2019
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân
Phân loại Báo cáo
Văn bản đính kèm