Số văn bản 84
Ký hiệu QĐ-HĐND
Ngày ban hành 27/08/2019
Người ký Nguyễn Tiến Dũng
Trích yếu Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ Tịch Hội đồng nhân dân xã Tịnh Khê khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân
Phân loại Quyết định
Văn bản đính kèm