Số văn bản 116
Ký hiệu TTr-UBND
Ngày ban hành 15/07/2019
Người ký Trần Phước Hải
Trích yếu Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 17/2017/Nq-HĐND ngày 05/4/2019, Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017, Nghị quyết 130/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND thành phố
Cơ quan ban hành UBND thành phố
Phân loại Tờ Trình
Văn bản đính kèm