VĂN BẢN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Phân loại
Kỳ họp
Từ khóa
Tổng số: 48 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 481/BC-UBND 16/12/2019 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2019 và xây dựng dự toán NSNN năm 2020
2 482/Bc-UBND 16/12/2019 Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố
3 483/BC-UBND 16/12/2019 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố
4 476/BC-UBND 13/12/2019 Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020
5 477/BC-UBND 13/12/2019 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020
6 470/BC-UBND 12/12/2019 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2019
7 471/BC-UBND 12/12/2019 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
8 430/BC-UBND 25/11/2019 Báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ: 3,5,7,9,11- HĐND thành phố khoá IX
9 358/BC-UBND 30/09/2019 Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
10 Không/Không 27/09/2019 Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 03 tháng cuối năm 2019 (tài liệu phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri 02 cấp ở xã, phường)
11 90/BC-HĐND 05/09/2019 Báo cáo tình hình hoạt động của HĐNd thành phố trong 09 tháng đầu năm và chương trình công tác 03 tháng cuối năm 2019
12 87/BC-HĐND 28/08/2019 Báo cáo kết quả công tác tháng 8, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019 của Thường trực HĐND và các ban HĐND thành phố
13 251/BC-UBND 11/07/2019 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
14 246/BC-UBND 10/07/2019 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
15 247/BC-UBND 10/07/2019 Báo cáo tổng quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2018
Trang 1/4 1 2 3 4 > >>