VĂN BẢN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Phân loại
Kỳ họp
Từ khóa
Tổng số: 19 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 406/BC-UBND 24/07/2018 Báo cáo Kết quả thực hiện các ý kiến sau chất vấn của Đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ 3 ( cuối năm 2016), kỳ họp thứ 5 (giữa năm 2017)- HĐND TP khoá XI
2 44/BC-HĐND 24/07/2018 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện giải quyết các chế độ chính sách đối với người có công cách mạng ở thành phố và xã, phường
3 43/BC-BKT-XH 24/07/2018 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018
4 400/BC-UBND 20/07/2018 Báo cáo Kết quả thực hiện các ý kiến sau chất vấn của Đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ 7 ( cuối năm 2017)- HĐND TP khoá XI
5 39/TB-HĐND 19/07/2018 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8-HĐND TP Quảng Ngãi khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
6 396/BC-UBND 17/07/2018 Báo cáo Tổng quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2017
7 109/TTr-UBND 17/07/2018 Tờ trình Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017
8 106/TTr-UBND 13/07/2018 Tờ trình về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
9 387/BC-UBND 13/07/2018 Báo cáo tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
10 107/TTr-UBND 13/07/2018 Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách năm 2018
11 392/BC-UBND 13/07/2018 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
12 391/BC-UBND 13/07/2018 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
13 38/HĐND 13/07/2018 Về việc Chuẩn bị một số nội dung phục vụ kỳ họp thứ 8- HĐND TP
14 190/TB-MTTQ-BTT 13/07/2018 Thông báo Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018
15 36/BC-HĐND 11/07/2018 Báo cáo hoạt động của HĐND TP trong 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018
Trang 1/2 1 2 > >>