VĂN BẢN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Phân loại
Kỳ họp
Từ khóa
Tổng số: 19 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6348/UBND 26/11/2019 Về việc:tham dự và giải trình tại phiên giải trình chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND thành phố
2 430/BC-UBND 25/11/2019 Báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ: 3,5,7,9,11- HĐND thành phố khoá IX
3 116/TTr-UBND 15/07/2019 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 17/2017/Nq-HĐND ngày 05/4/2019, Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017, Nghị quyết 130/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND thành phố
4 01/TB-MTTQ 12/07/2019 Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 (tại kỳ họp thứ 11 - HĐND thành phố Quảng Ngãi khóa XI)
5 251/BC-UBND 11/07/2019 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
6 246/BC-UBND 10/07/2019 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
7 110/TTr-UBND 10/07/2019 Tờ trình thông qua danh mục dự án bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố
8 54/HĐND 10/07/2019 V/v truy cập và khai thác tài liệu các kỳ họp trên Trang thông tin điện tử của thành phố
9 247/BC-UBND 10/07/2019 Báo cáo tổng quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2018
10 112/TTr-UBND 10/07/2019 Tờ trinh điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019
11 111/TTr-UBND 10/07/2019 Tờ trình phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018
12 238/BC-UBND 09/07/2019 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 (phục vụ kỳ họp lần thứ 11 của HĐND thành phố)
13 108/TTr-UBND 09/07/2019 Tờ trình đề nghị thông qua Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn 2050
14 51/BC-UBND 08/07/2019 Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2019
15 52/HĐND 08/07/2019 V/v thực hiện chất vấn tại kỳ họp thứ 11 - HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Trang 1/2 1 2 > >>