VĂN BẢN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Phân loại
Kỳ họp
Từ khóa
Tổng số: 54 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 39/TB-HĐND 19/07/2018 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8-HĐND TP Quảng Ngãi khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 474/GM-HĐND 17/07/2018 Giấy mời họp thông quá các nội dung thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 8 - HDND TP khoá XI
3 475/GM-HĐND 17/07/2018 Giấy mời họp để nghe các ban báo cáo kết quả thẩm tra tại kỳ họp thứ 8- HDND TP
4 396/BC-UBND 17/07/2018 Báo cáo Tổng quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2017
5 109/TTr-UBND 17/07/2018 Tờ trình Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017
6 106/TTr-UBND 13/07/2018 Tờ trình về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
7 387/BC-UBND 13/07/2018 Báo cáo tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
8 107/TTr-UBND 13/07/2018 Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách năm 2018
9 392/BC-UBND 13/07/2018 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
10 391/BC-UBND 13/07/2018 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
11 38/HĐND 13/07/2018 Về việc Chuẩn bị một số nội dung phục vụ kỳ họp thứ 8- HĐND TP
12 36/BC-HĐND 11/07/2018 Báo cáo hoạt động của HĐND TP trong 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018
13 37/HĐND 11/07/2018 Về việc Thực hiện chất vấn tại kỳ họp thứ 8- HDND TP khoá XI, NK 2016-2021
14 448/GM-HĐND 10/07/2018 Giấy mời dự kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố Quảng Ngãi khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
15 372/BC-UBND 06/07/2018 Báo cáo tình hình xử lý diện tích đất thừa, đất lõm trong khu dân cư và kết quả thực hiện các dự án phát triển quỹ đất
Trang 1/4 1 2 3 4 > >>