VĂN BẢN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Phân loại
Kỳ họp
Từ khóa
Tổng số: 130 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 124/QĐ-HĐND 09/12/2019 Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 13 - HĐND thành phố Quảng Ngãi khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
2 120/TB-HĐND 29/11/2019 Thông báo tổ chức kỳ họp thường kỳ thứ 13 (cuối năm 2019) HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 6348/UBND 26/11/2019 Về việc:tham dự và giải trình tại phiên giải trình chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND thành phố
4 430/BC-UBND 25/11/2019 Báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ: 3,5,7,9,11- HĐND thành phố khoá IX
5 358/BC-UBND 30/09/2019 Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
6 Không/Không 27/09/2019 Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 03 tháng cuối năm 2019 (tài liệu phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri 02 cấp ở xã, phường)
7 150/TTr-UBND 17/09/2019 Tờ trình bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư cong năm 2019 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố
8 91/QĐ-HĐND 11/09/2019 Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) - HĐND thành phố Quảng Ngãi khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
9 90/BC-HĐND 05/09/2019 Báo cáo tình hình hoạt động của HĐNd thành phố trong 09 tháng đầu năm và chương trình công tác 03 tháng cuối năm 2019
10 89/KH-HĐND 04/09/2019 Kế hoạch Giám sát tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
11 87/BC-HĐND 28/08/2019 Báo cáo kết quả công tác tháng 8, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019 của Thường trực HĐND và các ban HĐND thành phố
12 82/QĐ-HĐND 27/08/2019 Quyết định thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố để giám sát về tình hình thực hiện và quản lý xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố
13 83/QĐ-HĐND 27/08/2019 Quyết định thành lập đoàn giám sát của thường trực HĐND thành phố để giám sát tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
14 84/QĐ-HĐND 27/08/2019 Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ Tịch Hội đồng nhân dân xã Tịnh Khê khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021
15 116/TTr-UBND 15/07/2019 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 17/2017/Nq-HĐND ngày 05/4/2019, Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017, Nghị quyết 130/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND thành phố
Trang 1/9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>