VĂN BẢN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Phân loại
Kỳ họp
Từ khóa
Tổng số: 14 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 08/TB-HĐND 11/04/2018 Thông báo Mời tham gia tặng quà cho hộ nghèo và giao lưu với Đoàn công tác của HĐND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
2 168/GM-HĐND 27/03/2018 Giấy mời họp trực báo tình hình hoạt động của HĐND Thành phố và xã, phường trong quý I, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐND TP và xã, phường trong quý II/2018
3 04/KH-HĐND 16/03/2018 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2018
4 130/HĐND 27/12/2017 V/v thống nhất chủ trương đầu tư XD DA : KDC phía Bắc đường Hồ Quý Ly ( GĐ 1)
5 181/TB-MTTQ-BTT 13/12/2017 Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017
6 108/BC-HĐND 08/12/2017 Báo cáo hoạt động của HĐND thành phố năm 2017 và chương trình công tác năm 2018
7 274/BC-MTTQ-BTT 08/12/2017 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của UBND thành phố
8 107/HĐND 07/12/2017 Đề nghị trả lời ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ 07-HĐND thành phố khóa XI
9 529/BC-UBND 07/12/2017 Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018
10 528/BC-UBND 07/12/2017 Báo cáo tình hình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
11 787/GM-HĐND 07/12/2017 Giấy mời dự kỳ họp thứ 07-HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
12 07/HĐND 07/12/2017 Dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thường kỳ thứ 07 (cuối năm 2017), HĐND thành phố Quảng Ngãi khóa XI
13 105/HĐND 21/11/2017 V/v thống nhất chủ trương ĐT XD DA Khu dân cư Tịnh ấn Tây ( Phía Tây KDC Cầu Thạch Bích)
14 101/HĐND 02/11/2017 V/v sử dụng nguồn dự phòng ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2017