VĂN BẢN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Phân loại
Kỳ họp
Từ khóa
Tổng số: 11 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 130/HĐND 27/12/2017 V/v thống nhất chủ trương đầu tư XD DA : KDC phía Bắc đường Hồ Quý Ly ( GĐ 1)
2 181/TB-MTTQ-BTT 13/12/2017 Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017
3 108/BC-HĐND 08/12/2017 Báo cáo hoạt động của HĐND thành phố năm 2017 và chương trình công tác năm 2018
4 274/BC-MTTQ-BTT 08/12/2017 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của UBND thành phố
5 107/HĐND 07/12/2017 Đề nghị trả lời ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ 07-HĐND thành phố khóa XI
6 529/BC-UBND 07/12/2017 Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018
7 528/BC-UBND 07/12/2017 Báo cáo tình hình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
8 787/GM-HĐND 07/12/2017 Giấy mời dự kỳ họp thứ 07-HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
9 07/HĐND 07/12/2017 Dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thường kỳ thứ 07 (cuối năm 2017), HĐND thành phố Quảng Ngãi khóa XI
10 105/HĐND 21/11/2017 V/v thống nhất chủ trương ĐT XD DA Khu dân cư Tịnh ấn Tây ( Phía Tây KDC Cầu Thạch Bích)
11 101/HĐND 02/11/2017 V/v sử dụng nguồn dự phòng ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2017