VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tài liệu ISO 9001:2015(3)Thông tin tuyển sinh(28)Thông tin hộ kinh doanh(3)Giấy xác nhận(34)Giấy mời(381)Tờ trình(139)Kế hoạch(128)Báo cáo(441)Thông báo(196)Công văn(4303)Quyết định(1087)Phiếu chuyển(130)Xử lý đơn thư(967)Chỉ Thị(1)
Từ khóa:
Phân loại: Lĩnh vực:
Cơ quan: Năm ban hành:
Tình trạng: Hiển thị:
Tổng số: 7862 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 160/TB-BTHCC 14/10/2019 Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức lực lượng cưỡng chế thu hôi đất đối với các hộ dân thuộc dự án Khu dân cư Phước Thạnh
2 256/BTCD 14/10/2019 Về việc chuyển đơn của bà Lê Thị Thanh Nga ở phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi
3 509/GM-UBND 14/10/2019 Giấy mời: UBND thành phố tổ chức buổi họp thông qua quy mô sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của UBND thành phố
4 4496/TB-UBND 14/10/2019 Thông báo về việc triệu tập đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi Lần thứ III - năm 2019
5 5508/UBND 14/10/2019 Về việc kiểm tra, xử lý hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Trung xây dựng công trình trái phép trên đất bị thu hồi thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KDC trục đường Bàu Giang - Cầu Mới
6 255/BTCD 11/10/2019 Về việc thông tin kết quả giải quyết đơn của ông Dương Đống
7 377/BC-UBND 11/10/2019 Báo cáo về việc kết quả thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính 9 tháng năm 2019
8 378/BC-UBND 11/10/2019 Báo cáo kết quả thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017, 2018
9 504/GM-UBND 11/10/2019 Giấy mời: Theo nội dung đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 4515/STNMT-QLĐĐ ngày 02/10/2019 về việc thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thành phố
10 252/BTCD 10/10/2019 Về việc chuyển đơn của ông Bạch Ngọc Thành Tâm, phường Trương Quang Trọng
11 373/BC-UBND 10/10/2019 Báo cáo về việc xin ý kiến thành lập Đoàn công tác tham quan, học hỏi kinh nghiệm trong công tác đấu thầu và đấu thầu và thực hiện dịch vụ công ích đô thị tại tỉnh Vĩnh Phú và tỉnh Phú Thọ
12 374/BC-UBND 10/10/2019 Báo cáo về việc xin chủ trương giải quyết trường hợp của ông Hồ Văn Cầm
13 16/QĐ-UBND 10/10/2019 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 17/8/2010 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP Quảng Ngãi
14 253/BTCD 10/10/2019 Về việc chuyển đơn của ông Lê Tiến ở phường Chánh Lộ
15 254/BTCD 10/10/2019 Về việc chuyển đơn của các hộ dân đề nghị giao đất ở khu dân cư khối 3, khối 9, phường Trần Phú
16 375/BC-UBND 10/10/2019 Báo cáo sai phạm của UBND phường Trần Hưng Đạo và Cán bộ, công chức trong việc thực hiện quản lý, sử dụng thửa đất của Trường mầm non bán công Trần Hưng Đạo (nay là Trường Mầm non Bình Minh), thành phố Quảng Ngãi
17 376/BC-UBND 10/10/2019 Báo cáo kết quả thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn phường Nghĩa Lộ, giai đoạn 2016-2019
18 498/GM-UBND 09/10/2019 Giấy mời họp thông qua market tuyến phố ánh sáng phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
19 499/GM-UBND 09/10/2019 Giấy mời họp chuẩn bị nội dung phục vụ đối thoại giữa UBND TP và nhân dân xã Tịnh Thiện
20 500/GM-UBND 09/10/2019 Giấy mời dự họp Thanh tra tỉnh để làm rõ một số nội dung liên quan Khu dân cư phía Nam Hai Bà Trưng
21 501/GM-UBND 09/10/2019 Giấy mời họp xử lý tình hình hoạt động Chợ đêm Sông Trà của Công ty TNHH MTV Triều Phát
22 4287/TB-UBND 09/10/2019 Thông báo về việc không thụ lý tố cáo, đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ông Vương Quang Khánh
23 5425/UBND-TCD 09/10/2019 Về việc trả lời, giải thích pháp luật đối với bà Nguyễn Thị Thu Minh liên quan đến dự án Khu dân cư Phước Thạnh, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi
24 5435/UBND 09/10/2019 Về việc điều chỉnh tên dự án Khô đô thị mới Nam trường chinh tại kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố Quảng Ngãi
25 5436/UBND 09/10/2019 Về việc xác định giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án: Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi
26 5437/UBND-VX 09/10/2019 Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố
27 5438/UBND-VX 09/10/2019 Về việc triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
28 5439/UBND-VX 09/10/2019 Về việc thực hiện đề án " giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn thành phố
29 5440/UBND-VX 09/10/2019 Về việc triển khai thực hiện Đề án " Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025"trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
30 497/GM-UBND 08/10/2019 Giấy mời họp Công khai kết luận Thanh tra của Thanh tra tỉnh tại các huyện, thành phố về chính sách dồn điền, đổi thửa, cải tạo đồng ruộng
31 5391/UBND 08/10/2019 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính Phủ
32 5392/UBND 08/10/2019 V/v tham dự tập huấn rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại các xã trong khuôn khổ Dự án GCF
33 5393/UBND 08/10/2019 V/v tham mưu ý kiến tham gia thẩm định dự án Khu du lịch đảo chìm hòn Bàn Than
34 5394/UBND 08/10/2019 V/v tham mưu giải quyết nội dung đề nghị điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố để thực hiện dự án: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thạch Bích
35 5385/UBND 08/10/2019 V/v sửa chữa cải tạo Hội trường UBND phường Trần Phú
36 5396/UBND 08/10/2019 V/v góp ý dự thảo kế hoạch kinh phí thực hiện "hỗ trợ quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và UBND cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019-2020
37 5397/UBND 08/10/2019 V/v báo cáo kiểm soát và quản lý cây xanh trong mùa mưa, bão năm 2019
38 5398/UBND 08/10/2019 V/v bình chọn 04 đô thị xuất sắc nhất trong Cụm đô thị vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
39 5399/UBND 08/10/2019 V/v tăng cường công tác bảo trì, sửa chữa công trình đường bộ để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ 2019 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
40 5400/UBND 08/10/2019 V/v thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh và Quy chế làm việc của UBND thành phố
41 5401/UBND 08/10/2019 V/v triển khai các hoạt động nhân ngày Lâm nghiệp Việt Nam và sơ kết phong trào thi đua đặc biệt
42 5402/UBND 08/10/2019 V/v thống kế cơ sở nuôi chim yến và tình hình chăn nuôi tại địa phương
43 5409/UBND 08/10/2019 V/v xác định ví trí đất tái định cư để xác định mức giá chênh lệch về đất ở giữa 02 vị trí để phục vụ công tác BT, GPMB dự án Khu công nghiệp Quảng Phú, lô DV
44 5412/UBND 08/10/2019 V/v tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh sự chậm trễ trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
45 5413/UBND 08/10/2019 V/v triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố
46 5414/UBND 08/10/2019 V/v thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng xã, huyện nông thôn mới
47 248/BTCD 08/10/2019 V/v chuyển đơn của ông Phạm Văn Minh, phường Trương Quang Trọng
48 249/BTCD 08/10/2019 V/v cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến khiếu nại của ông Cao Chuộng ở xã Nghĩa Dũng
49 250/BTCD 08/10/2019 V/v chuyển đơn của Công ty CP Vận tải Tân thành
50 251/BTCD 08/10/2019 V/v trả đơn, hướng dẫn cho bà Dương Thị Liên , phường Nghĩa Chánh
Trang 1/158 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>