Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2298333
Đang online: 13
Đăng ngày: 24/08/2012

 ​

Huyện Tư Nghĩa

Internet

Chủ kinh doanh : Phạm Ngọc Lâm

Địa chỉ: TT Sông Vệ- Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 00321TN; Ngày : 04/11/2002

Hợp đồng đại lý số : 05 ; Ngày : 14/5/2006

Điện thoại kết nối: 848131

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Lương Truyền Cảm

Địa chỉ: TT Sông Vệ- Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8001065; Ngày : 3/11/2005

Hợp đồng đại lý số :07 ; Ngày : 14/05/2006

Điện thoại kết nối: 924592

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Cây Bứa

Chủ kinh doanh : Lục Anh Tuấn

Địa chỉ: Nghĩa Phương- Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8001033 ; Ngày : 02/8/2005

Hợp đồng đại lý số : 03; Ngày : 4/5/2006

Điện thoại kết nối: 924505

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Cao Hoàng Dân

Chủ kinh doanh : Cao Hoàng Dân

Địa chỉ: TT La Hà-Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000904 ; Ngày : 05/04/2005

Điện thoại kết nối: 912053- 910288

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Tấn Thơi

Địa chỉ: TT La Hà-Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8001026 ; Ngày : 15/7/2005

Điện thoại kết nối: 911376

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet 173

Chủ kinh doanh : Lê Thị Thanh

Địa chỉ: 173 TT Sông Vệ-Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000945; Ngày : 01/6/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày :21/6/2005

Điện thoại kết nối: 923107

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet 199

Chủ kinh doanh : Trần Thị Thu Sương

Địa chỉ: 199 TT Sông Vệ-Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000946; Ngày : 01/6/2005

Kết nối ADSL với Bưu điện

Đại lý Long Computer

Chủ kinh doanh : Trần Hùng Huý

Địa chỉ: 191 TT Sông Vệ-Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8001142; Ngày : 17/5/2006

Hợp đồng đại lý số : 09/2006 ; Ngày : 25/5/2006

Điện thoại kết nối: 924390

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet THG

Chủ kinh doanh : Trần Huệ

Địa chỉ: TT La Hà-Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000779; Ngày : 20/4/2005

Hợp đồng đại lý số : 13/2006; Ngày : 5/1/2006

Điện thoại kết nối: 912071

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet HT

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Thư

Địa chỉ: TT La Hà-Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000857 ; Ngày : 06/01/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày :20/5/2006

Điện thoại kết nối: 845286

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Bảo Thương

Chủ kinh doanh : Lê Vũ Bảo

Địa chỉ: TT La Hà-Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000809 ; Ngày : 15/9/2004

Hợp đồng đại lý ký ngày :01/6/2006

Điện thoại kết nối: 911691

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet T & L

Chủ kinh doanh : Đặng Thị Ngọc Lan

Địa chỉ: Trường cơ giới II- Nghĩa Kỳ- Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000842 ; Ngày : 6/12/2004

Hợp đồng đại lý ký ngày :13/12/2004

Điện thoại kết nối: 827043

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Lương Thị Hương Lan

Địa chỉ: TT La Hà-Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000825 ; Ngày : 07/10/2005

Điện thoại kết nối: 910382-912322

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Lê Trọng Thắng

Địa chỉ: TT La Hà- Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8001139; Ngày : 15/5/2006

Điện thoại kết nối: 910202

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Sự

Địa chỉ: TT La Hà- Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000919 ; Ngày : 20/4/2005

Hợp đồng đại lý số : 14/2005; Ngày : 22/4/2005

Điện thoại kết nối: 845175

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Duy Đoan

Chủ kinh doanh : Trần Thị Thái Mẫu

Địa chỉ: TT La Hà- Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8001164; Ngày : 19/7/2006

Hợp đồng đại lý số : 35/2006; Ngày :19/7/2006

Điện thoại kết nối: 910271

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Tiến

Địa chỉ: TT La Hà- Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000713 ; Ngày : 05/01/2004

Điện thoại kết nối: 910629

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Trần Mạnh Huyền

Địa chỉ: TT La Hà- Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 3401000326; Ngày : 26/7/2004

Điện thoại kết nối: 910612

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Lê Thị Phương Thi

Địa chỉ: TT La Hà- Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000782; Ngày : 26/7/2004

Điện thoại kết nối: 911758

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Hiếu Ngọc

Chủ kinh doanh : Chế thị Kim Ngọc

Địa chỉ: TT La Hà- Tư Nghĩa

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34H8000205; Ngày : 20/12/2004

Điện thoại kết nối: 911754

Kết nối ADSL với Bưu điện

Huyện Minh Long

Internet Thuận

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Thuận

Địa chỉ: Long Hiệp- Minh Long

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34J8000016; Ngày : 01/12/2004

Hợp đồng đại lý ký ngày :29/12/2005

Điện thoại kết nối: 866665

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Công Luận

Địa chỉ: Bưu điện Minh Long

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Phương Duy

Địa chỉ: Long Hiệp- Minh Long

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34J8000035; Ngày : 20/7/2006

Hợp đồng đại lý số : 03; Ngày :25/7/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   
Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”
Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   

​Giới thiệu tài liệu về định hướng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam năm 2019​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   

​Cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng mới trong dịch vụ Remote Desktop ảnh hưởng tới nhiều phiên bản hệ điều hành Windows.

Nội dung chi tiết xem tại đây​

 

   

​Góp ý dự thảo kế hoạch chuyển đổi IPV4 sang IPV6 giai đoạn 2019 - 2025​

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   

​Cung cấp số liệu về “mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông năm 2019” tỉnh Quảng Ngãi​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   

​Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin dữ liệu và các hệ thống thông tin​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nội dung thuộc lĩnh vực nào nhất trên website này?

  Báo chí xuất bản
  Công nghệ thông tin
  Bưu chính viễn thông
  Lĩnh vực khác

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồng trang | Rss
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Cao Tánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3711570.  Email: stttt@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 118 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.