Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2383959
Đang online: 6
Công bố đường dây nóng tiếp nhận, phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông
Đăng ngày: 17/05/2013
Ông Trần Chấn Diệp - Giám đốc Sở KH&CN Quảng Ngãi

Khoa học Công nghệ được coi là quốc sách hàng đầu cho việc phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, việc phát triển nguồn nhân lực và đầu tư, hỗ trợ cho các doanh nghiệp ứng dụng KHCN là vấn đề cần thiết. Để nắm được thực trạng nguồn nhân lực và hoạt động ứng dụng KHCN tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, chúng tôi xin trích lược, tổng hợp nội dung phỏng vấn ông Trần Chấn Diệp – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại chương trình “Tiếng nói người trong cuộc”.

PV: Thưa ông, hiện nay ngành đang triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc triển khai nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Xin ông cho biết những mục tiêu lớn của chương trình hành động này là gì?

Ông Trần Chấn Diệp: Mục tiêu của chương trình hành động vẫn bám sát, tuân thủ Nghị quyết 20 nên chúng ta cụ thể hóa vào thực tiễn của tỉnh để đẩy mạnh hoạt động Khoa học Công nghệ (KHCN). Hướng ưu tiên là đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực như khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ để nhằm đưa nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Nội dung vận dụng thứ 2 là tập trung ứng dụng được KHCN cho các ngành, các lĩnh vực sản xuất công nghiệp có lợi thế về mặc cạnh tranh cũng như sản phẩm truyền thống của tỉnh để góp phần đưa tỉnh ta đến năm 2020 trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

PV: Có rất nhiều mục tiêu đặt ra trong đó có mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 số cán bộ nghiên cứu lĩnh vực KHCN sẽ đạt 7 người trên 1 vạn dân và sản phảm ứng dụng công nghệ cao chiếm khoảng 40% cơ cấu kinh tế. Liệu mục tiêu này có đạt được không, thưa ông?

Ông Trần Chấn Diệp: Đối với những năm trước đây việc phấn đấu nâng cao tỉ lệ số cán bộ KHCN là rất khó khăn. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây thì tỉnh ta có nhiều điều kiện mang tính khả thi cao như: Hiện tỉnh ta đã có 2 trường đại học trên địa bàn, một cơ sở đào tạo đại học, 4 trường cao đẳng, trên 10 tổ chức khoa học và công nghệ của tỉnh và các tỉnh khác đặt văn phòng đại diện tại tỉnh Quảng Ngãi. Khi kinh tế xã hội phát triển thì nhân lực KHCN sẽ tăng theo. Với chỉ tiêu đã đề ra là 7 cán bộ nghiên cứu KHCN trên 1 vạn dân là con số hoàn toàn có khả thi theo như Đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh chúng ta. Về chỉ tiêu 40% giá trị sản phẩm công nghiệp là sản phẩm ứng dụng công nghệ cao hoặc sản phẩm công nghệ cao là chỉ tiêu có khả thi và chúng ta sẽ đạt được, bởi tỉnh có lợi thế về phát triển công nghiệp. Đặc biệt là chúng ta sẽ ưu tiên thu hút các nhà đầu tư mạnh về tiềm lực tài chính, về công nghệ để đầu tư vào tỉnh cũng như khu kinh tế Dung Quất.

PV: Song song với việc triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành TƯ đảng khóa 11, được biết là thời gian qua ngành cũng đang phát triển KHCN theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 để phục vụ cho sự nghiệp phát triển. Ông có thể cho biết một số kết quả đạt được qua hơn 2 năm triển khai thực hiện chương trình này?

Ông Trần Chấn Diệp: Sau khi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 thành công, với trách nhiệm giao Sở KHCN đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản cụ thể hóa nghị quyết để thực hiện. Hiện UBND cũng đã ban hành một chương trình KHCN hỗ trợ chuyên nghiệp, chương trình hỗ trợ ứng dụng các tiến bộ KHKT để phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp, hoạt động xây dựng nông thôn, kế hoạch hoạt động KHCN năm 2011- 2015 và định hướng năm 2020. Sau gần 2,5 năm thực hiện Nghị quyết và gần 2 năm thực hiện các Quyết định của UBND về chương trình hành động; Đến giờ phút này, sau khi xem xét lại để chuẩn bị cho đánh giá giữa nhiệm kỳ, hầu hết các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ 18 đề ra thì chúng ta cũng cơ bản đạt được. Tuy nhiên, có một số chỉ tiêu cần nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn trong thời gian đến. Trong 2 năm qua, hoạt động KHCN cũng tập trung có trọng tâm, trọng điểm giải quyết các vấn đề về khoa học xã hội như: các vấn đề kinh tế xã hội của địa phương về bảo đảm an ninh trật tự, hoạt động của các tôn giáo, các vấn đề về văn hóa, đặt biệt là vấn đề về văn hóa của các đồng bào dân tộc tiểu số, văn hóa cộng đồng các dân cư văn biển … phải tiếp tục nghiên cứu, gìn giữ và truyền bá các giá trị cho cộng đồng. Trong sản xuất thì chúng tôi vẫn ưu tiên khai thác các tiềm năng của các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt là lợi thế về đất đai như triển khai các dự án tạo ra nguồn nguyên liệu trong việc chế biến đường, bột mì, Ethanol và nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm khác mang đặc thù của địa phương như tỏi Lý sơn.

PV: Có ý kiến cho rằng nguồn nhân lực KHCN tại Quảng Ngãi dù đã được đầu tư nhưng chưa thoát khỏi tình trạng vừa thiếu mà vừa yếu. Vậy quan điểm của ông về vấn đề này nhưu thế nào. Thưa ông?

Ông Trần Chấn Diệp: Cho đến giờ này, tỉnh ta không có một tổ chức nghiên cứu KHCN chuyên nghiệp nên chưa có viện, chưa có trung tâm nghiên cứu. Hầu hết, các nguồn nhân lực KHCN tập trung ở các trường đại học, các cơ sở giáo dục và các cơ sở khám chữa bệnh. Đây là một nguồn nhân lực tương đối tốt, tuy nhiên tập trung theo ngành, có một số lĩnh vực khác là do chúng ta không có các viện, các trường  ĐH, chúng ta thiếu các chuyên ngành đào tạo nên nguồn nhân lực của tỉnh vẫn còn thiếu ở một số lĩnh vực. Đây là một vấn đề khó khi xem xét, đánh giá, thẩm định những chuyên đề theo yêu cầu của tỉnh về các lĩnh vực chuyên ngành, phải nhờ nhân lực của các tỉnh khác.

PV: Vậy để khắc phục tình trạng này, theo ông thì tỉnh Quảng Ngãi cần làm gì để có nguồn nhân lực nghiên cứu KHCN đáp ứng được yêu cầu?

Ông Trần Chấn Diệp: Theo nhận định của tôi thì chúng ta không thể chủ quan đào tạo nguồn nhân lực cho mình, nếu chúng ta đào tạo nguồn nhân lực mà không có môi trường làm việc thì gây lãng phí. Vì vậy chúng ta đào tạo nguồn nhân lực theo 2 cách:

-    Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội thì tỉnh nên thành lập các tổ chức nghiên cứu KHCN. Khi đó, chúng ta sẽ thu hút và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực đó trên địa bàn tỉnh.

-    Khi có những vấn đề mà địa phương chúng ta cần nhưng chúng ta không có nguồn nhân lực thì chúng ta liên kết nguồn nhân lực, huy động các nguồn nhân lực ở các tỉnh lân cận.

PV: Một trong những nhiệm vụ đặt ra của ngành là hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia vào việc đăng ký, xây dựng thương hiệu và đổi mới công nghệ để giảm giá thành sản phẩm cũng như tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Vậy trong thời gian qua ngành đã triển khai thực hiện vấn đề này như thế nào. Thưa ông?

Ông Trần Chấn Diệp: Đây là một trong những nội dung hết sức quan trọng trong chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp, trong chương trình có nhiều nội dung, nhưng có 2 nội dung cơ bản là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và  phát triển thương hiệu, đổi mới công nghệ trong sản xuất. Hiện nay trên địa bàn tỉnh số lượng doanh nghiệp tham gia đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và số nhãn hiệu được bảo hộ bản quyền là tương đối nhiều. Tuy nhiên việc phát triển nhãn hiệu đó ngang tầm thương hiệu là một vấn đề còn nhiều hạn chế vì đó là đặc thù của kinh tế tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh hiện có trên 3000 doanh nghiệp, hầu hết các doanh nghiệp là doanh nghiệp dịch vụ và xây dựng, chỉ có khoảng 100 doanh nghiệp là sản xuất hàng hóa, có một số doanh nghiệp sau khi họ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mà thương hiệu của họ đã đạt đến trình độ là thương hiệu của tỉnh và có một số doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia.

Theo chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ thì khi những doanh nghiệp có dự án đổi mới công nghệ thiết bị được người có thẩm quyền của doanh nghiệp phê duyệt, được ngân hàng bảo lãnh cho vay vốn thì chương trình KHCN của tỉnh hỗ trợ 30% của giá trị đổi mới công nghệ của thiết bị. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã đi vận động hết sức tích cực, tuy nhiên số doanh nghiệp tham gia chương trình này không nhiều vì hầu hết các doanh nghiệp là lĩnh vực dịch vụ và xây dựng nên không có nhiều công nghệ và thiết bị để đổi mới.

PV:  Hiện nay tỉnh có rất nhiều chương trình ưu đãi cho các doanh nghiệp về việc đăng ký thương hiệu và đổi mới công nghệ nhưng theo tình hình hiện nay thì rất ít doanh nghiệp đăng ký. Theo ông tại sao các doanh nghiệp không quan tâm đến vến đề này?

Ông Trần Chấn Diệp: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 3500 doanh nghiệp nhưng đa số là làm dịch vụ và xây dựng qui mô nhỏ nên họ không quan tâm lắm trong việc bảo hộ. Đồng thời, họ nhìn thấy một số doanh nghiệp khi tham gia bảo hộ nhãn hiệu thì không mang lại lợi ích gì, điều này đã tác động đến một số doanh nghiệp trên địa bàn. Một số doanh nghiệp dịch vụ đăng ký bảo hộ tên của cơ sở mình và cứ ngộ nhận đó là thương hiệu nhưng đó chỉ là tên giao dịch của doanh nghiệp, không có sức loan tỏa, không có thị trường bên ngoài. Chính vì vậy, một số doanh nghiệp họ nhìn thấy việc bảo hộ doanh nghiệp không có lợi ích gì. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp khi bảo hộ nhãn hiệu họ không có chiến lược cho việc phát triển thương hiệu, bảo hộ nhãn hiệu là nền tảng pháp lý cho việc phát triển thành thương hiệu. Chính vì thế, chủ trương thực hiện các Nghị quyết đến năm 2015 tỉnh ta có 55% doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và phát triển thương hiệu, con số này cho đến nay chúng ta mới đạt khoảng 35%; vì thế, để đạt được chỉ tiêu này chúng tôi sẽ phải nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn trong thời gian đến.

 

Thúy Vân (tổng hợp)

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

Dự thảo Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, truyền thanh, bản tin, đặc san, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​ 

 

   

​Triển khai hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020​.

Chi tiết xem tại đây.​

 

  

​Cung cấp số liệu thống kê về lĩnh vực thông tin cơ sở năm 2019​.

Nội dugn chi tiết xem tại đây.​

 

   

Bảo đảm thông tin liên lạc và an toàn thông tin trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - năm 2020​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   
Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”
Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   

​Giới thiệu tài liệu về định hướng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam năm 2019​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nội dung thuộc lĩnh vực nào nhất trên website này?

  Báo chí xuất bản
  Công nghệ thông tin
  Bưu chính viễn thông
  Lĩnh vực khác

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồng trang | Rss
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Cao Tánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3711570.  Email: stttt@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 118 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.